První písemná zpráva o statku koutském je z roku 1515. Je tím míněna "tvrz", čp. 1 a "dvůr", čp. 59. O vsi Kout se píše v roce 1514. Než však vznikla ves Kout existovala na severním okraji obce (nyní Rajčůr) osada Brandýs.

Hledat firmy v obci Kout na Šumavě
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Kout na Šumavě 25 firem

OBEC Kout na Šumavě - Kout na Šumavě č. 1webFotografie u firmy

První písemná zpráva o statku koutském je z roku 1515. Je tím míněna "tvrz", čp. 1 a "dvůr", čp. 59. O vsi Kout se píše v roce 1514. Než však vznikla ves Kout existovala na severním okraji obce (nyní Rajčůr) osada Brandýs.

EKOOL-WAY s.r.o. - Kout na Šumavě č. 324webFotografie u firmy

Firma EKOOL-WAY s.r.o. působí na trhu od roku 1991. Zabývá se prodejem a distribucí pohonných hmot, topných olejů, zkapalněných ropných plynů a pevných paliv.

ZŠ Kout na Šumavě - Kout na Šumavě č. 62webFotografie u firmy

LASERPROFI s.r.o. - Kout na Šumavě č. 1web

ČESKÁ POŠTA Kout na Šumavě, s.p. - Kout na Šumavě č. 213

MANITEC TRADE, s.r.o. - Kout na Šumavě č. 326

KANTE ZK s.r.o. - Kout na Šumavě č. 320

EKO-INFO EKOLOGICKÉ PORADENSTVÍ s.r.o. - Kout na Šumavě č. 70

HANUSEK IVO Ing. - Kout na Šumavě č. 251

PROCHÁZKA TOMÁŠ-PROTEX - Kout na Šumavě č. 273

MŠ Kout na Šumavě - Kout na Šumavě č. 261

DOMINIK-CNC HEAVY MACHINING s.r.o. - Kout na Šumavě č. 53

AUTODOPRAVA KŘÍŽ - Kout na Šumavě č. 265

VODROVICOVÁ LENKA-SVATEBNÍ A SPOLEČENSKÉ ŠATY - Kout na Šumavě č. 47

SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB KOUT NA ŠUMAVĚ - Kout na Šumavě č. 277

GRUNDSTEIN s.r.o. - Kout na Šumavě č. 116

CHOVSERVIS - Nový Dvůr č. 9, Kout na Šumavě

PIVOVAR KOUT NA ŠUMAVĚ - Kout na Šumavě č. 2

MÄRZ EX-IN s.r.o. - Kout na Šumavě č. 117

TAUER JIŘÍ-VÁCHALOVSKÝ MLÝN - Kout na Šumavě č. 184

Historie obce Kout na Šumavě celá historie

První písemná zpráva o statku koutském je z roku 1515. je tím míněna "tvrz", č.p.1 a "dvůr", č.p.59. O vsi Kout se píše v roce 1514. Než však vznikla ves Kout existovala na severním okraji obce (nyní Rajčůr) osada Brandýs. Její vznik lze datovat do počátku vzniku hradu Rýzmberk, tj. do roku 1279. Její význam spočíval ve vybírání mýtného při cestě z Bavor. Později docházelo k postupnému zastavování obce směrem na jih. Tím zanikl název Brandýs.

Ves Kout patřila šlechtě, která sídlila na hradu Rýzmberk od 13. století, předtím bylo sídlo na Příkopech. Majiteli panství byl rod Stadionů, později pak rodina barona Schönborna.

Za zmínku stojí i pověst o slepém mládenci, který zde měl svoji poustevnu (není přesně známo kde) a kterého zde nenadále navštívil v roce 1362 římský císař, král český Karel IV.

Slepý mládenec mu zvěstoval budoucnost českého národa i řadu králových nástupců.

Na mapě z roku 1620 se nachází rybník Bílka, který byl zrušen v r. 1844 a znovu obnoven v r. 1963.

Z kulturní oblasti je třeba zmínit počátek školního vyučování dne 9. 4. 1795 a vznik dělnického vzdělávacího spolku Svornost v r. 1893, který šířil osvětu z různých oblastí společenského života.

Velký význam pro životní prostředí v obci mělo přivedení hlavního silničního tahu Domažlice - Klatovy mimo obec v září r. 1970. I přesto je Kout na Šumavě velmi dobře turisticky přístupný.

Demografické údaje