V současné době zde probíhá výstavba rodinných domů a tak se počítá, že současný počet 913 obyvatel se bude zvyšovat. Celá oblast je považována z hlediska turistiky, přírody, občanské vybavenosti, bydlení, dopravní dostupnosti za velice atraktivní.

Hledat firmy v obci Chuderov
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Firmy v obci Chuderov
Posledně opravené/vložené firmy:zobrazit více

SYSTEMHOUSE CZ, spol. s r.o. - Chuderov č. 142

MŠ Chuderov - Chuderov č. 107

PUVERLE MIROSLAV - Chuderov č. 34

Historie obce Chuderov celá historie

CHUDEROV (Gross-Kaudern, 1348, 340-363 m. n. m.). Obec je zmiňována v roce 1348. V letech 1375-1400 byl na tvrzi uváděn Ejvan a potom Jan Tlumek a v letech 1429-82 patřila rodu Šestáků. V r. 1527 náležela Janovi, v r. 1546 Albrechtu z Lungvic. S dcerou Markétou vyženil v r. 1569 ves Wolf Žoldan (Soldan) ze Štampachu, který ji připojil ke všebořickému panství, přikoupeném v r.1580. Sňatkem s Esterou ze Štampachu získal panství Jan Heřman Kölbl z Geisingu, který pro účast na povstání stavů přišel v r. 1623 o třetinu panství. Statek (stál při hostinci U zeleného stromu na cestě do Božštětic) se vsí připadl jeho manželce.

V r. 1794 byly pole velkostatku rozprodány a dvůr zanikl. V letech 1850-1960 byl začleněn ke vsi Kočkov, jako část obce. Původní půdorys vsi byl setřen novější výstavbou. Od r.1961 byly připojeny také části Chuderovec, Žežice a Sovolusky. Od r.1980 má obec části - Chuderov, Libov, Chuderovec, Mlýniště, Radešín, Lipovou, Žežice, Neznabohy a Sovolusky. K obci náleží také Ovčárna (Schaferei), která měla v roce 1921 devět domů. Farnost Žežice.

Kaple sv. Jana Nepomuckého - na návsi (u autobusové zastávky) byla barokní výklenková stavba z 18. století s rovným závěrem. V půlkruhové nice byla umístěna plastika sv. Jana Nepomuckého.

Stavba s bosovanými stěnami byla završena obloukovou klenbou, korunní římsa byla bohatě zdobena zubořezem a perlovcem. V r. 1967 byla jako zchátralá zbourána.

Ukřižování - u cesty, v části Na Ovčárně. Barokní sloup tvořili tři odstupňované hranolové sokly, které byly bohatě zdobeny a polychromovány. Na římse třetího soklu byly umístěny plastiky dvou světců. Nad korpusem Krista byla na patce umístěna postava Boha otce. Stavba byla ohrazena čtyřmi sloupy z pískovce a plotem s dřevěným laťováním. Objekt byl zničen kolem roku 1950.

OBEC Chuderov

Chuderov č. 63, 40002, Ústí nad Labem 2

Osoby

  • p. Kovář Stanislav, starosta

Kontakty