Obec Vlkava je poprvé připomínána r. 1046. Ve 14 století bylo ve Vlkavě několik vladyckých statků, od r. 1415 se uvádí středověká tvrz, kdy větší část vsi s tvrzí držel Hereš Masák z Vrutice.

Hledat firmy v obci Vlkava
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Nabídka práce v okolí 30 km 472 firem

MIRAWOOD CZ-STAVBY NA KLÍČ - Zavadilská 127, Všejanyweb1,45 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Stavební firmy - kompletní činnost

NOPA CATERING - Straky č. 454,08 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Závodní stravování

ZÁMEČNICTVÍ HOLÁNEK s.r.o. - Patřín č. 142, Loučeňweb4,09 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Zámečnické práce, kovovýroba

TOP GRANITE s.r.o. - Újezd č. 66, Smilovice4,20 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Voda - materiál, spotřebiče - prodej, servis

HANUŠ JAN-SÁDROKARTONY - V Serpentinách 122, Loučeňweb4,66 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Stavební systémy - montované podhledy

ZÁMEK LOUČEŇ - Loučeň č. 14,84 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Hrady, kláštery, zámky, památky

FRANCOTCHEQUE AGRICOLE, spol. s r.o. - Loučeň č. 524,88 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Zemědělské stroje a potřeby - prodej, půjčovny

COOP JEDNOTA Krchleby - Krchleby č. 615,45 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Potraviny, smíšené zboží - maloobchod

DOMOV U ANEŽKY - Nová 303, Luštěnice5,52 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Domovy pro seniory, pečovatelské služby

ZŠ A MŠ Krchleby - Krchleby č. 825,77 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Základní školy

MŠ Krchleby - Krchleby č. 775,80 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Mateřské školy a jesle

DRUŽSTVO VLASTNÍKŮ KRCHLEBY - Vávrova 4, Krchleby5,92 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: ZD, statky, farmy - rostlinná výroba

SELTIK s.r.o. - Školská 112/15, Milovice7,06 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Stomatologie, dentální hygiena - ordinace

COOP Jabkenice - Jabkenice č. 1457,21 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Potraviny, smíšené zboží - maloobchod

AVE CZ ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Benátky nad Jizerou - Průmyslová 1002, Benátky nad Jizerou II, Benátky nad Jizerou7,22 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Skládky, zneškodnění odpadů

BEST EXPO - Ostravská 777, Mladá, Milovice7,23 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Výstavnictví

SKL RECYKLOSTAV s.r.o. - Jiřická 1000, Mladá, Milovice7,39 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Zemní práce

VČAS s.r.o. - Průmyslová 1005, Benátky nad Jizerou II, Benátky nad Jizerou7,42 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Spotřební, průmyslové zboží - velkoobchod

DREXISS s.r.o. - Italská 704, Mladá, Milovice7,64 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Internetové obchody, e-shopy

ULMA CONSTRUCCIÓN CZ, s.r.o. - Průmyslová 1009, Benátky nad Jizerou II, Benátky nad Jizerou7,74 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Lešení, bednění - půjčovny

Historie obce Vlkava celá historie

Obec Vlkava je poprvé připomínána r. 1046. Ve 14 stol.bylo ve Vlkavě několik vladyckých statků, od r. 1415 se uvádí středověká tvrz, kdy větší část vsi s tvrzí držel Hereš Masák z Vrutice. Po r. 1601 Chlivenský opustil zchátralou dřevěnou tvrz, postavil ve Vlkavě zděný zámeček z kamene se dvěma kuchyněmi, světničkami, komorami a sklepy. Na místě původní dřevěné tvrze zde zbylo jenom prostranství ke skladování lesního, většinou palivového dříví. Roku 1636 se stal majitelem statků Vlkava Otta Bedřich hrabě z Harrachu . Roku 1736 byl ve Vlkavě postaven nový zámek ve slohu barokním.Nový zámek dali postavit tehdejší majitelé panství Harrachové.Ti postavili u zámku i pivovar . Nedaleko bývala vinice 8 korců, z níž se tlačívalo kolem 80 věder vína.

Roku 1789 koupil zámek a statky Vlkavu Filip Nerean kníže z Fúrstenberka a připojil jej k loučeňskému panství. V roce 1873 vyhořel zčásti barokní zámek, zřítila se jeho věž i s hodinami a zvonem a znakem hrabat Harrachů. Obec ztratila krásnou architektonickou dominantu. V roce 1874 vyhořel lihovar ( tzv. vinopalna, která stála na západ od obytné budovy zámku ). K roku 1921 se panství propadlo do velkých dluhů, hospodařilo tak špatně, že dluhy nebylo již možno platit. Proto byl nucen tehdejší majitel panství kníže Thurn Taxis prodat nejen pivovar, ale i panský hostinec ve Vlkavě pivovaru v Klášteru Hradiště nad Jizerou. V roce 1924 byla provedena parcelace velkostatku tak, že dělníci dostali odstupné, jež mnozí využili k nákupu pozemků. Kdo ze zaměstnanců dvora nechtěl pensi či odstupné, ten byl nucen dvůr opustit a v mnoha případech se z obce odstěhovat, pokud v ní neměl svůj vlastní domek. Pro mnohé tu znamenala pozemková reforma počátek samostatného zemědělského hospodaření. Po provedení pozemkové reformy povolil Pozemkový úřad bývalému velkostatkáři Thurn Taxisovi prodat volně zbývající statky. Roku 1925 byla postavena ve vlkavském pivovaru nová stáčírna piva, sklep na sudové pivo a strojní umývárna na el. pohon a pořízen byl i parní stroj. V pivovaru se vařilo pivo světlé i černé. Roku 1942 byl na rozkaz ministerstva výživy pivovar ve Vlkavě zrušen a byl zde zřízen jen sklad Dobrovického pivovaru . Roku 1948 byla část bývalého pivovaru dána do pronájmu Jednotě hospodářského družstva v Nymburku a zřízena zde moštárna . Sklepy bývalého pivovaru byly zužitkovány ke skladování ovoce na zimu, kdežto lednice u velkostatku byla využita ke skladování brambor , v půdních prostorách se skladovalo obilí.

V r.1870 byl při železniční stanici Vlkava postaven cukrovar, který poskytl nebývalý rozvoj pracovních příležitostí obyvatelstvu obce i okolí. Růst obce byl doprovázen výstavbou občanské vybavenosti, z nichž podstatnou se stala roku 1910 výstavba obecné (dnes mateřské) školy . V roce 1930 měla obec historicky největší počet 595 trvale bydlících obyvatel, současný počet obyvatel trvale bydlících je kolem 380 .

V letech po první světové válce ovlivnila výstavbu obce místní podnikatelská aktivita i družstevní výstavba rodinných domů na pozemcích prováděné parcelace velkostatku. Obec se stala rovněž vyhledávaným místem letních pobytů městského obyvatelstva, na východním okraji území obce sousedícím s katastrem obce Loučeň, byla vybudována u lesního rybníka Jivák chatová osada.

Na sklonku 2.světové války se někteří vlkavští a čachovičtí občané zmocnili vojenských skladů nedaleko Jiváku s cílem podpořit Pražské květnové povstání ukořistěnými zbraněmi a municí. Obci tehdy hrozil osud Lidic a pravděpodobně jen díky rychlému postupu vítězných vojsk nebyla Vlkava vypálena. Po požáru cukrovaru u železniční stanice Vlkava (překladiště zbraní)byl rozvoj obce ochromen zničením místního zpracovatelského průmyslu.

Díky příznivé dopravní poloze obce se při silnici I/38 vybudovala ve Vlkavě čerpací stanice pohonných hmot a motorest.

Demografické údaje