Kronika obce Čachovice shořela koncem druhé světové války. Nová je vedena s údaji od roku 1945. Starší údaje o obci jsou v této kapitole čerpány zejména z dochované kroniky sousední obce Vlkava a z dalších pramenů uvedených v textu.

Hledat firmy v obci Čachovice
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Čachovice 15 firem

ČESKÁ POŠTA Čachovice u Mladé Boleslavě - 6. května 74, Čachovice

OBEC Čachovice - Polní 48, ČachoviceFotografie u firmy

NÁBOŽENSKÁ OBEC CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ V ČACHOVICÍCH - Komenského 179, Čachovice

ZŠ Čachovice A MŠ Struhy - Komenského 96, Čachovice

DIAMANT ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. - 6. května 10, Čachovice

ZŠ Čachovice A MŠ Struhy - Struhy č. 72, Čachovice

CAR SERVICE PROFESIONALS - Struhy č. 148, Čachovice

EKOCARGAS-PŘESTAVBY VOZIDEL NA LPG - 6. května 39, ČachoviceFotografie u firmy

JIZBICKÁ STAVEBNÍ s.r.o. - 6. května 51, Čachovice

HODBOĎ TRUHLÁŘSTVÍ - Struhy č. 135, Čachovice

HŮLKA PETR-LUX - Husova 131, Čachovice

JÁNSKÝ PAVEL - Družstevní 46, Čachovice

KRAUS JOSEF - 6. května 2, Čachovice

COOP JEDNOTA Čachovice - 6. května 32, Čachovice

BAUMGARTNER OLDŘICH MUDr. - Čachovice č. 51

Historie obce Čachovice celá historie

Kronika obce Čachovice shořela koncem druhé světové války. Nová je vedena s údaji od roku 1945. Starší údaje o obci jsou v této kapitole čerpány zejména z dochované kroniky sousední obce Vlkava a z dalších pramenů uvedených v textu.

Nejstarší údaje o vsi Čachovice podle výpisu z „Dějin obcí okresu mladoboleslavského a benáteckého“ napsaných učitelstvem školního okresu mladoboleslavského v roce 1926

Pozn.: (Výpis provedl Milan Pokorný, Čachovice č. 79. Strojopis výpisu byl vlepen do kroniky obce Čachovic). Naše kapitola je upraveným výtahem z uvedeného strojopisu. Údaje jsou též shodné s výpisky z "Desek zemských" pořízenými spisovatelem J.A. Neumanem, rodákem ze Semčic, a rovněž započatou prací někdejšího starosty obce Čachovic - Františka Pejška, účetního knížecího cukrovaru vlkavského z r. 1893, respektive výpisem těchto prací provedených M. Pokorným a údaji dle August. Sedláčka (Hrady a zámky), sešit č. 20.

Podle shora uvedených pramenů ves Čachovice má jméno snad podle jakéhosi Čacha, zakladatele rodu, působícího zde před rokem 1297.

V Čachovicích bývala tvrz, kde roku 1297 sídlil vladyka Bedřich, po něm r. 1340 Ješice z Čachovic. Roku 1418 patřila tvrz Heníkovi z Chlumu. Část vsi měla paní Kuňka, vdova po Janovi ze Ptení.

Zboží čachovické držel dlouho starobylý rod Chlumských: Roku 1450 zapsán (v odpovědi Sasům) Jaroš a Mutina z Chlumu a Čachovic. Od počátku 16.století sídlil v Čachovicích Jindřich Dovole ze Chcebuze. Jeho syn Jindřich roku 1546 vkládal zdejší tvrz, dvůr a ves Čachovice do obnovených "Zemských desek".

Roku 1950 Kateřina ze Chcebuze prodala statek čachovský pánu Jindřichu z Valdštejna a na Dobrovici. Později však byly Čachovice prodány Jindřichu (purkrabímu z Donína) a připojeny k Benátkám.

Roku 1595 byla čachovická tvrz dřevěná a měla několik světnic, pokojů a komor. Roku 1599 byly

Čachovice za Rudolfa II. součástí královského majetku. Patrně z důvodů finanční tísně císař a král Rudolf II. Čachovice přenechal roku 1611 panu Adamovi Linhartovi z Najenperku (patrně i proto, že tento Adam Linhart císaři půjčil 2000 kop míšeňských na válečné výdaje. Roku 1611 byl čachovický statek připojen k Vlkavě, a Adam Linhart pak odkázal Vlkavu, Struhy a Čachovice své manželce Hedvice z Habartic. Vlkavské zboží zakoupil Adam Linhart z Najenperka již roku 1608. Když roku 1611 získal sousední Čachovice, přikoupil r. 1612 i celý statek ve Struzích. Po smrti Adama Linharta spravovala všechny uvedené statky jeho manželka Hedvika z Habartic se svými syny Adamem, Vilémem a Václavem (od r. 1617). Václav pak věnoval statek ve Struhách r. 1622 své manželce Kateřině ze Šrajbštorfu, r. 1628 pak odešli všichni tři bratří v době pronásledování nekatolíků do Saska. Po jejich návratu r. 1631 byli bratři odsouzeni a veškerý jejich majetek byl zkonfiskován. (Vlkava s tvrzí, vsí a poplužním dvorem, tvrz a ves Všechlapy s poplužním dvorem, též ves Struhy s poplužním dvorem a ves Skrchleby s 52 osedlými zkonfiskována roku 1632 Albrechtem z Valdštejna a postoupena Adamovi z Valdštejna. Ves Vlkava r. 1636 postoupena na základě výnosu císaře z roku 1636 Ottovi Bedřichovi, hraběti z Harrachu.

Rod Harrachů držel statek Vlkavský, k němuž náležely rovněž vsi Skrchleby, Všechlapy a Vlkava až do roku 1789, kdy bylo celé zboží prodáno k panství Loučeňskému včetně Struh a Čachovic (Loučeňské panství a panství dobrovické mělo společnou vrchnost).

Rybníky na panství Vlkavském se stavěly patrně nejpozději v 16. století v období renesančního rozkvětu celé země. Pod rybníkem Vlkavským vybudoval v polovině 16. století Kašpar Granovský panský mlýn. Pozdější majitel Vlkavy Adam Linhart z Najenperka se také soudil r. 1610 s hejtmanem v Benátkách o spornou maximální výšku hladiny Vlkavského rybníka: Šlo o to, aby mlýn měl dostatek vody, ale i o to, aby nadměrná voda neuškodila císařským loukám. Celý spor je uveden v záznamech loučeňského zámeckého archivu.

Vlkavský mlýn před zahrnutím do majetku cukrovaru v Čachovicích

Mlýn měl čp. 36, měl v r. 1751 s domem, 9 strychy polí a loukou dědičně připsaný od vrchnosti František Prixa po otci Janovi. R. 1810 koupil mlýn Václav Marek, za rok jej však prodal Fr. Macháčkovi a jeho manželce Ludmile roz. Rajmanové z Jičína. R. 1815 koupil mlýn Vojtěch Prášek. Mlýn přestal být provozován roku 1877, kdy přešel do majetku cukrovaru a byl zde přistavěn nový dům čp. 64.

Osada Bor ve vztahu ke Struhám

Osada leží asi 15 minut pěší chůze SZ od Vlkavy na katastru obce Vlkavy. Osada patřila zdravotnickým obvodem k Loučni, škola pro borské děti byla ve Struhách. Kronikář zaznamenal podle zprávy V. Rosického k roku 1834 v osadě 5 čp. s 26 obyvateli, kteří nacházeli obživu v zemědělství a později i jako zaměstnanci v cukrovaru čachovickém, když měla osada (po roce 1900) již 8 čísel popisných se 46 obyvateli.

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Web používá nezbytné cookies pro jejich fungování. Se souhlasem jsou zpracovávané preferenční a statistické cookies, které slouží pro zapamatování nastavení a měření návštěvnosti. Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies. Podrobnou úpravu můžete provést kliknutím na “Vlastní nastavení”. Své preference můžete kdykoliv změnit a souhlas odvolat kliknutím na “Cookies” v zápatí stránky. Volba pouze nezbytných cookies může mít vliv na funkčnost a výkon stránek.