Dominantou dnešních Všejan je kostel sv. Jana Křtitele, který byl postaven zřejmě v roce 1384, socha sv. Jana Nepomuckého pod starodávnými lipami i budova fary i bývalé obecné školy (dnes depozitář Národního muzea v Praze).

Hledat firmy v obci Všejany, ulice U Školy
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Všejany, ulice U Školy 0 firem
Historie obce Všejany celá historie

Obec leží v poměrně úrodné krajině Polabské nížiny. S městy Nymburk a Mladá Boleslav ji spojuje významná železniční trať. Ministrem vnitra byla Výnosem ze dne 23. června 1923 pojmenována VŠEJANY. Dominantou dnešních Všejan je kostel sv. Jana Křtitele, který byl postaven zřejmě v roce 1384, socha sv. Jana Nepomuckého pod starodávnými lipami i budova fary i bývalé obecné školy (dnes depozitář Národního muzea v Praze).

Okolí i samotná obec byla v dávné minulosti porostlá neproniknutelnými lesy. Protéká jí říčka Vlkava, která v okolní krajině vymílala jámy. Od těchto dostala naše obec už za prvních Přemyslovců či obyvatel neznámého původu název VŠE-JÁMY, tj. samé jámy.

Na počátku XI. století část Všejam náležela Janu Všejamskému ze Svinčan, část Kateřině z Kolowrat, která sídlila tehdy v Lysé nad Labem. Panská i císařská vrchnost se zde střídala velmi často. O tom, že třicetiletá válka zasáhla i obec, svědčí řada archeologických nálezů v okolí Vlkavy, které byly objeveny při její regulaci. Druhou částí obce, kterou od Všejan dělí říčka Vlkava, jsou Vanovice. Ty se původně jmenovaly HNĚVANOVICE. Osada měla velké množství vlastníků, pustošily ji války husitské i válka třicetiletá. V roce 1654 byl zde pouze jeden chalupník. Po tomto období jsou dějiny osady víceméně totožné s dějinami Všejan.

Období mezi dvěma světovými válkami bylo dobou největšího rozkvětu obce. V roce 1930 zde žilo 1186 obyvatel. Úpadkem můžeme nazvat padesátá léta minulého století. Byly zpřetrhány vlastnické vztahy, řadě sedláků byl zabaven majetek, jeden dvacetiletý dokonce přišel o život. Z tohoto úpadku se obec nevzpamatovala dodnes. Na životě obce se podepsal i rok 1968 a příchod sovětských vojsk do nedalekých Milovic. Armáda začala používat nevyhovující stáčírnu pohonných hmot pro blízké letiště. Letecký benzín přes dvacet let prosakoval do půdy i studní. V roce 1984 byl z tohoto důvodu vybudován vodovod. V té době klesl počet obyvatel až na 522. V posledních pěti letech sledujeme pomalý nárůst trvale žijících. Větší zvýšení však zajistí pouze nová výstavba, se kterou obec počítá i v souvislosti s předpokládanou úpravou bývalého letiště Mladá.

V sedmdesátých letech vybudovala obec koupaliště, které je využíváno i širokým okolím. Nový víceúčelový dům byl zprovozněn v roce 1983. Je v něm mateřská škola, kadeřnice, kosmetička a hlavně obecní úřad. V těsné blízkosti je hasičská zbrojnice a obecní pohostinství. Od roku 1993 je prováděn svoz TDO. Dvě divoké skládky byly rekultivovány a v roce 2002 byl vytvořen sběrný dvůr. Na jaře 2003 byla dokončena výstavba kanalizace v části Všejany a do konce roku 2004 byla vybudována ČOV, která stojí na pravém břehu Vlkavy, tzn. ve Vanovicích a bude sloužit oběma částem obce.

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.