Jeníkovice mají několik stavebních památek, které se zachovaly v dobrém stavu do současnosti. Je to především kostel apoštolů sv. Petra a Pavla, pískovcový kříž s ozdobným kovaným plůtkem před kostelem, pomník jeníkovickým obětem 1. sv. války.

Hledat firmy v obci Jeníkovice, část obce Jeníkovice
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Jeníkovice, část obce Jeníkovice 7 firem

OBEC Jeníkovice - Jeníkovice č. 25webFotografie u firmy

Jeníkovice mají několik stavebních památek, které se zachovaly v dobrém stavu do současnosti. Je to především kostel apoštolů sv. Petra a Pavla, pískovcový kříž s ozdobným kovaným plůtkem před kostelem, pomník jeníkovickým obětem 1. sv. války.

ČESKÁ POŠTA Jeníkovice - Jeníkovice č. 25

HANUŠ RIDES s.r.o. - Jeníkovice č. 30

MŠ Jeníkovice - Jeníkovice č. 25

BARTOŠ JOSEF Ing.-ENERGOSERVIS - Jeníkovice č. 194

ABC STUDIO s.r.o. - Jeníkovice č. 181

OBECNÍ HOSTINEC JENÍKOVICE - Jeníkovice č. 119

Historie obce Jeníkovice celá historie

Jeníkovice leží dílem v úpadu a na jeho stráních, dílem na výšině v kraji Královéhradeckém v nadmořské výšce 272 m, asi 15 km VSV od Hradce Králové a probíhá jí okresní silnice z Třebechovic do Libníkovic a od ní odbočuje tu okresní silnice do Jílovic a dále k Opočnu. Pojmenování obce je odvozeno od rodového jména osobního Jeník. Jeníkovice nazývají se r. 1634 též Jenkovice. Psaly se též Jeníkovice. Od r. 1923 je úřední název Jeníkovice. Lid užívá většinou názvu Jenkovice.

Obec byla založena při staré cestě vedoucí z Třebechovic do Jílovic, po níž chodilo se již v mladší době kamenné. Z té doby nalezlo se tu několik kamenných nástrojů. Usazeni byli lidé v Jeníkovicích již v mladší době bronzové a starší době železné, jak svědčí pohřebiště z dob těch objevené nedaleko býv. panského dvora. Dle nejstarších zpráv písemných rozdělena byla ves Jeníkovice mezi dvoje držitele. Jeden díl náležel k panství třebechovickému - v této části stál již roku 1385 kostel zasvěcený sv. Mikuláši. Půdy jeníkovického katastru jsou celkem hlinito-jílovité, nyní odvodněné, střední úrodnosti. Jsou to půdy cukrovkovité. Část půd k Třebechovicům, hlinito-písčitá, se spodinou písčitou, je obilní.

O původu názvu vršku nad Jeníkovicemi, zvaném Turek se dovídáme z další pověsti převzaté z knihy Pověsti Pardubicka a Královéhradecka.

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.