Rok po roce v prvním červencovém týdnu se naše víska mění v metropoli legrace a vodních kratochvílí. Kdo neviděl na vlastní oči, neuvěří! Kdo nevyjel na úzkou lávku, alespoň na trakaři, není tím pravým hrdinou z království vodníka Čáji.

Hledat firmy v obci Ledce
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Ledce 5 firem

OBEC Ledce - Ledce č. 77webFotografie u firmy

Rok po roce v prvním červencovém týdnu se naše víska mění v metropoli legrace a vodních kratochvílí. Kdo neviděl na vlastní oči, neuvěří! Kdo nevyjel na úzkou lávku, alespoň na trakaři, není tím pravým hrdinou z království vodníka Čáji.

FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V KLÁŠTEŘE NAD DĚDINOU - Klášter nad Dědinou č. 22, Ledce

DOMOV DĚDINA - Klášter nad Dědinou č. 23, Ledce

HRABINA RENÉ - Újezdec č. 15, Ledce

HRUŠKA ZDENĚK Ing. - Ledce č. 27

Historie obce Ledce celá historie

První písemná zmínka se datuje od roku 1450 v souvislosti s kruhovou vodní tvrzí. Avšak přítomnost člověka, jak potvrzují nálezy kamenných nástrojů, lze doložit již v dobách starších. Ke stabilnímu osídlení prvními zemědělci dochází v době kamenné (asi 5800 let př. n. l. ). Významnou podmínkou pro založení osady byla blízkost zdroje vody, využití sprašové návěje jako vhodné půdy k zemědělství, ke stavbě obydlí a pro výrobu keramických nádob a nástrojů. Ve středověku hrály významnou roli zemské stezky. Poblíž Kláštera n. D. vedla takzvaná „Bystřická stezka“ od Hradce Králové do Deštného a odtud do kladské Nisy.

V přemyslovských dobách v této lesnaté krajině probíhala pod vlivem tehdejšího centra, hradu Opočno (1068), kolonizace. Kromě světské probíhala i kolonizace církevní, na níž se podílel cisterciácký klášter Svaté Pole, jenž dostal jméno podle hlíny přivezené ze svaté země. Myšlenka založení kláštera vzešla zřejmě od pánů dobrušských a podle posledních poznatků se nejspíše datuje do druhé poloviny 13. století. V přesném určení tohoto data se různé zdroje rozcházejí. V listopadu 1420 byl klášter vypálen královéhradeckými orebity pod vedením Aleše Vřešťovského z Rýzemburka. V dalších letech změnilo bývalé cisterciácké opatství několikrát majitele a až po roce 1499 bylo připojeno k panství opočenskému.

Kostelík sv. Jana Křtitele v Klášteře n. D. (16. st. ), jehož nynější podoba je výsledkem přestavby z roku 1844, zřejmě stojí v místech zaniklého konventu.

Území ledecké patřilo údajně ke klášteru Svaté Pole. Ledecká tvrz vznikla pravděpodobně již ve 14. století, ačkoliv se poprvé připomíná s první zprávou o vsi teprve v roce 1450, kdy ji držel Oldřich Červenka z Ledec. Roku 1454 odešel do Polska a vstoupil do služeb řádu německých rytířů. Nepřítomnost Oldřicha Červenky zřejmě využil některý z přivrženců Jana Koldy mladšího ze Žampachu a na Náchodě a tvrze se zmocnil. Další tři desetiletí nejsou o Ledcích žádné zprávy. Teprve roku 1482 se objevuje na ledecké tvrzi Daniel Šárovec ze Šárova, není však známo, jakým způsobem ji získal. Po něm zdědili Ledce jeho synové Petr a Jan.

Šárovci ze Šárova zřejmě postavili gotický kostel sv. Máří Magdalény, jež tvoří dnes významnou památku obce. V roce 1612 prodal Jan Václav Šárovec tvrze Srub, Stránku a Dolní Polánky opočenskému panství, které vlastnil rod Trčků. Jan Rudolf Trčka nechal roku 1614 kostel opravit a částečně přestavět. Následně bylo trčkovské panství zkonfiskováno a opočenskou část panství získal roku 1635 Rudolf Colloredo.

Ledecká tvrz stála po pravé straně dnešní silnice od Opočna u bývalého panského dvora. Byla to kruhová vodní tvrz, jejíž příkop byl napuštěn vodou z řeky Dědiny, která dříve tekla těsně u tvrziště a tvořila součást opevnění. Jako první rychtář obce je uváděn Jan Mrázek z Oujezdce. Úřadoval od roku 1780.

V roce 1785 byl krátce po vydání tolerančního patentu při cestě z Kláštera n. D. do Městce vystavěn empírový evangelický kostel, který slouží doposud.

Roku 1835 byl při ledeckém dvoře zahájen provoz prvního cukrovaru ve východních Čechách. Cukrová řepa se zde zpracovávala až do roku 1870.

Roku 1840 měla obec dvě osady, Újezdec a Stránku. V Ledcích bylo celkem šedesát čísel popisných.

Dvoutřídní škola v Klášteře n. D. byla postavena roku 1860. Svému účelu sloužila až do roku 1977 (od roku 1999 je zde chráněné bydlení klientek Ústavu sociální péče Opočno).

Roku 1864 byly ústavou povoleny volby. Prvním starostou byl Jan Franc z Oujezdce. Téhož roku byl v Klášteře n. D. řídícím učitelem Františkem Černohorským založen zpěvácký spolek Bohuslav, o několik let později (1888) založil nadaci pro chudé žáky evangelické školy.

I společenský život v Ledcích byl velmi bohatý. Roku 1883 zahájilo v Ledcích svoji činnost ochotnické divadlo a téhož roku sehrálo čtyři představení. V roce 1892 byl založen Sbor dobrovolných hasičů a Sokol.

Roku 1864 byly ústavou povoleny volby. Prvním starostou byl Jan Franc z Oujezdce. Téhož roku byl v Klášteře n. D. řídícím učitelem Františkem Černohorským založen zpěvácký spolek Bohuslav, o několik let později (1888) založil nadaci pro chudé žáky evangelické školy.

I společenský život v Ledcích byl velmi bohatý. Roku 1883 zahájilo v Ledcích svoji činnost ochotnické divadlo a téhož roku sehrálo čtyři představení. V roce 1892 byl založen Sbor dobrovolných hasičů a Sokol.

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Web používá nezbytné cookies pro jejich fungování. Se souhlasem jsou zpracovávané preferenční a statistické cookies, které slouží pro zapamatování nastavení a měření návštěvnosti. Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies. Podrobnou úpravu můžete provést kliknutím na “Vlastní nastavení”. Své preference můžete kdykoliv změnit a souhlas odvolat kliknutím na “Cookies” v zápatí stránky. Volba pouze nezbytných cookies může mít vliv na funkčnost a výkon stránek.