Hledat firmy v obci Blešno
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Blešno 15 firem

ČESKÁ POŠTA Blešno - Blešno č. 13

OBEC Blešno - Blešno č. 73

REPOZ s.r.o. - Blešno č. 111Fotografie u firmy

KOPELENT JAN - Blešno č. 8

TRIPLEX v.o.s. - Blešno č. 21

TRIPLEX CZ s.r.o. - Blešno č. 21

HLADÍKOVÁ LENKA Ing.-ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA - Blešno č. 12

RANCH B BLEŠNO - Blešno č. 19

EXPLAT, spol. s r.o. - Blešno č. 57

HALBICHOVÁ VÍTOVÁ MARTINA MVDr. - Blešno č. 139

ADS, spol. s r.o. - Blešno č. 36

GOLF FANATIK - Blešno č. 27

KOVAKO HK s.r.o. - Blešno č. 8

DEMTEC SERVICE s.r.o. - Blešno č. 30

BULÍČEK KAREL - K Zastávce 125, Blešno

Historie obce Blešno celá historie

V Blešně byla osada již v době prehistorické, jak to dokazují sídelní jámy, vykopané r.1903 na poli Jana Hrnčíře u jeho statku čp.37. Nalezeny v ní byly střepy, železný nůž a přeska. V r.1921 bylo při cestě vedoucí od zastávky do vsi vykopáno 7 koster skrčků bez milodarů, jež pocházeli ze starší doby bronzové . Během let 1906-07, 1911 a 1924 byla na poli Jana Hrnčíře č.kat.491 nalezeny popelnicové hroby lužické. V nich byly nádoby, náramky z bronzu, zlomky dvou jehlic a knoflík. U statku Hodycova čp.60 byla zjištěna kolová stavba z přechodu doby kamenné do bronzové – z doby tzv.zvoncových pohárů. Při kopání příkopu u statku byla nalezena bronzová sekyrka.

Jako první zmínka o obci se uvádí rok 1496. Tehdy prodala Johanka z Březovic, dcera Přibíka Kroměšína z Březovic, pána třebechovické tvrze tuto tvrz i s dvorem a 11 obcemi a několik městeček k náležejících Mikuláši ml. Trčkovi z Lípy za 5 tis.grošů českých. Mezi vesnicemi se uvádí i Blešno, které se tak tímto obchodem dostalo pod panství opočenské. V roce 1634 byl syn majitele Adam Edrman zavražděn spolu s Albrechtem z Valdštejna a majitel panství Jan Rudolf Trčka z Lípy v témže roce zemřel. Panství opočenské bylo zkonfiskováno a v r.1636 je daroval císař Ferdinand II. bratřím Jeronýmu a Rudolfovi Colloredovým, kteří roku 1789 rozšířili sňatkem své jméno na Colloredo-Mandsfeld. Součástí panství opočenského byla obec až do roku 1849, kdy se stala obcí samostatnou.

Mezi významné události obce patřilo v r.1921 vybudování železniční zastávky ( trať z Hradec Králové do Mezilesí přes obec byla dokončena roku 1874). Téhož roku bylo v Blešně 67 domů, 353 obyvatel z toho 244 katolíků, 102 českobratrských evangelíků a 7 přísl.církve československé. Mezi zajímavosti patří, že když některý občan přestoupil k československé církvi, nebylo povoleno, aby při úmrtí některého z nich zvonilo se zvonkem na kapličce. Proto v r.1922 koupila obec nový zvonek pro zvoničku, která je před obecním úřadem.

Elektrifikace obce byla provedena až v r.1938.

V roce 1992 přestala být obec součástí Třebechovic p.O. a stala se obcí samostatnou. Během 11 let byly vybudovány chodníky spolu s cyklostezkou a návsí, obec plynofikována, napojena na městský vodovod, provedena modernizace elektřiny, rozhlasu a osvětlení obce.

Pěkné a dobře udržované fotbalové a nohejbalové hřiště, tenisový kurt zajišťují sportovní vyžití jak mládeže, tak i dospělých. V blízkosti je dětský koutek s prolézačkami a houpačkami a klubovna , která slouží pro pořádání společenských akcí. V obci jsou zajištěny služby jako pošta, obchod se smíšeným zbožím a prodejna textilu. Má zde své sídlo též několik firem.

Občerstvení celoročně zajišťuje hostinec U Janků a ranč Běla s provozem v letních měsících, kde je navíc možnost projížděk na koních kolem řeky Orlice.

Z pamětihodností stojí za povšimnutí pseudorománská kaplička z roku 1913, zasvěcená Srdci Ježíšovu. Interiér byl nově renovován v roce 2002 a kaplička znovu vysvěcena královéhradeckým arcibiskupem Karlem Očenáškem. Památník 10 obětem I.světové války z r.1923, který stojí v blízkosti obecního úřadu pod stoletou lípou je dílem sochaře V.Škody. Později byla připsána na památník jména tří obětí II.světové války.Ve východní části vesnice stojí kamenný kříž z roku 1858.

Ze starých i nových pramenů čerpala: B.Kroupová

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.