V obci můžete vidět kostel Nejsvětější Trojice (Nanebevzetí Panny Marie) s reliéfem Kristovy hlavy nad portálem. Je gotickou stavbou ze 14. století, pseudogoticky opraven roku 1896. Socha Panny Marie Svatohorské, která vznikla patrně počátkem 19. sto

Hledat firmy v obci Mlečice
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Mlečice 9 firem

OBEC Mlečice - Mlečice č. 11webFotografie u firmy

V obci můžete vidět kostel Nejsvětější Trojice (Nanebevzetí Panny Marie) s reliéfem Kristovy hlavy nad portálem. Je gotickou stavbou ze 14. století, pseudogoticky opraven roku 1896. Socha Panny Marie Svatohorské, která vznikla patrně počátkem 19. sto

POŠTA PARTNER Mlečice - Mlečice č. 11

ZŠ A MŠ Mlečice - Mlečice č. 90Fotografie u firmy

ELPLAST-KPZ ROKYCANY, spol. s r.o. - Mlečice č. 45

AXONITE - Mlečice č. 47

JÍLKOVÁ EVA MUDr. - Mlečice č. 29

HAROKA - Mlečice č. 27

ČERPACÍ STANICE MLEČICE - Mlečice

SEIBERT PAVEL MUDr. - Mlečice č. 29

Historie obce Mlečice celá historie

Založení obce uvádějí historické prameny k roku 1227, kdy věnoval Přemysl Otakar I. své dceři Anežce, abatyši kláštera sv. Jiří na Pražském hradě, osady Bnečice a Bujesily. Podle Zemských knih se majitelé tehdejších Bnečic střídali až do roku 1565, kdy byly Mlečice a okolní obce přičleněny k panství zbirožskému, do roku 1594 ho spravují Lobkovicové, později Komora královská.

Kostel Nejsvětější Trojice (Nanebevzetí P. Marie) byl farním kostelem od roku 1344. V době 30.leté války fara vyhořela.

Škola je prvně písemně zmiňovaná roku 1677, zpočátku jednotřídní, později, od roku 1881 již dvoutřídní. V roce 1887 založily obce Prašný Újezd a Skoupý vlastní dvoutřídní školu. Pozoruhodné je založení knihovny v Mlečicích - již v roce 1887! V letech 1896 až 1898 začíná v Mlečicích spolková činnost. První byl založen Hospodářský spolek, následoval spolek Spořitelní a Ochotnický. Záznamy dokládají velký rozvoj výstavby v obci roku 1883. Vzhledem k tehdejším stavebním materiálům - dřevu a doškům, docházelo však často k rozsáhlým požárům. Významným činem proto bylo zřízení obecní studny.

Z novějších dějin je významný rok 1921, kdy byla obec elektrifikována a zavedena autobusová poštovní přeprava. V následujících letech pak byly prováděny úpravy komunikací, část vodovodní sítě a zakládány chmelnice. V dalších letech procházejí Mlečice vývojem, obvyklým pro většinu obcí. Zlepšuje se občanská vybavenost a služby, jsou stavěny bytovky, škola, prodejny a zdravotní středisko.

Kulturní památky jsou v Mlečicích registrovány dvě. Farní kostel Nejsvětější Trojice s reliéfem Kristovy hlavy nad portálem je gotickou stavbou ze 14. století, pseudogoticky opraven roku 1896. Druhou památkou je socha panny Marie Svatohorské, která vznikla patrně počátkem 19. století.

V červnu 1998 byla kopie této sochy umístěna na náves.

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.