Historický vývoj obcí Svinná a Mostiště na jedné straně, Hlohovice a Hlohovičky na straně druhé probíhal od dob nevolnictví a zrušení obecní samosprávy až do jejícho postupného obnovení po zrušení roboty, dvěma odlišnými směry.

Hledat firmy v obci Hlohovice
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Hlohovice 5 firem

POŠTA PARTNER Hlohovice - Hlohovice č. 45

OBEC Hlohovice - Hlohovice č. 80Fotografie u firmy

ESO-CZ - Hlohovice č. 45

ESO-CZ - Hlohovičky č. 49, Hlohovice

KOLÁČEK PAVEL - Hlohovice č. 77

Historie obce Hlohovice celá historie

Historický vývoj obcí Svinná a Mostiště na jedné straně, Hlohovice a Hlohovičky na straně druhé probíhal

od dob nevolnictví a zrušení obecní samosprávy až do jejícho postupného obnovení po zrušení roboty, dvěma

odlišnými směry a ve zcela jiných podmínkách.

V době, v níž se původně svobodný vesnický lid dostal do područí šlechty, tvořily Hřešihlavy, Svinná a

Mostiště jeden vladycký statek zapsaný v Zemských deskách (tzv.deskový statek) vladyků ze Svinné.

Tento původní statek s vesnicemi, s lidem poddaným a se vším co k němu patřilo, byl časem rozdělen na díly,

na nichž byli usazováni jednotliví členové rodu, kteří se pak nazývali buďto "z Mostiště a Svinné", nebo

"na Svinné a Hřešihlavech" a pod. Jejich společným rodovým znakem byl štít červený, na něm pokosem

stříbrné břevno a na něm tři zelené listy leknínové.

V roce 1648 byl statek Svinná jako dědictví rozdělen na dva díly. Na první díl byla položena Svinná

s Mostištěm a Lhotkou s několika poddanými v Němčovicích, Hlohovicích a Hlohovičkách, a na druhý díl

položeny Hřešihlavy s Prašným Újezdem a Terešovskou Lhotkou.

Naprosto jinak tomu bylo v Hlohovicích a Hlohovičkách a v jiných obcích na Křivolátsku, kde od pradávna

byli na jednotlivých statcích později dědičných usazeni "manové" (služebníci krále) ku hradu Křivoklátu.

V Hlohovicích bylo 9 manů robotných. Manové, tím, že se kdysi dali do královskýh služeb, požívali privilegií

a dědičných statků, určitých práv a svobod, kdežto všechen ostatní vesnický lid žil v bezpravném, nevolnickém

poddanství svých vrchností. Jména tehdejších manů:Švardův čp.1, Květův čp.3, Vostrovského čp.4, Baštův čp.5,

Zdichův čp.9, Poplužníkův čp.16, Bašíkův čp.19, Vrbíkův čp.23, a Štěpánkův čp.26.

Škola v Hlohovicích

Dle udání starých pamětníků byla zřízena škola ve Velkých Hlohovicích před rokem 1790

a vyučovalo se prvotně v prozatímním stavení, původní čp. 27. Prvním učitelem jmenovaným

r. 1785 byl Antonín Schwarz. Roku 1795 věnována část farní zahrady od tehdejšího lokálie

na stavbu nové školy,původní čp.33, která stala pod patronátem zdejší obce.

V roce 1829 převzal školní patronát J.J.Karel Egon kníže Fürstenberg a nechal postavit novou

školní budovu uprostřed návsi. Stavbu provedl radnický stavitel Preisler. V roce 1831 po slavném

vysvěcení se v této škole začalo vyučovat. Z počátku měla škola i tři třídy a navštěvovalo ji 300 žáků.

Do roku 1961 jako škola dvoutřídní s pěti postupovými ročníky. Od začátku školního roku 1962-1963

organizována jako škola jednotřídní, měla čtyři postupové ročníky, pátý ročník přeřazen za ZDŠ v Radnicích.

V roce 1970 zřízena opět dvoutřídní škola s pěti postupovými ročníky.Dne 29. června 1979 dochází

k uzavření školy.

V roce 1850 tu žilo 398 osob a v roce 1950 mely 224 obyvatel a 72 domů.

Dne 29. ledna 1899 založen Sbor dobrovolných hasičů v Hlohovicích.

Dne 19. června 1932 odhalen pomník padlých v Hlohovicích.

Dne 24. dubna 1937 mezi 9. a 10. hod. byl vytopen spodními vodami blízký uhelný důl "Ferdinand"

u Chomle. Utopilo se 14 horníků, vesměs ženatých, ve stáří mezi 25 - 40 lety. Zůstalo po nich 14 vdov

a 30 sirotků. Z našich obcí to byl Jan Houška z Hlohovic, 26 letý otec 2 dětí, a ze Svinné Prokop Lehký,

36 letý otec 2 dětí, a Václav Hofman, 34 letý otec 1 dítka.

Druhý den byly vyšetřovány příčiny neštěstí. Pro pozůstalé uspořádána sbírka, která byla rozdědlena

většinou mezi osiřelé děti. Pohřbů utonulých se zúčastnilo veliké množství lidí, náklady hradil částečně

majitel dolu L. Kautský a Fr. Cajthaml, dále hornická nemocenská pokladna a revírní rada hornická v Plzni.

Poslední z pohřbů se konal až za 8 měsíců od důlní katastrofy, teprve tehdy bylo tělo nalezeno.

Tehdy se o této katastrofě psalo všude jako o dani hornickému povolání. Teprve horníci z dolu Ferdinand,

kteří vyváželi své mrtvé kamarády a čistili šachtu, zjistili, že k zátopě nikdy nemuselo dojít, kdyby se

dodržovaly hornické bezpečností předpisy. Za dané situace mělo se předvrtávat /tak zvané bezpečnostní sondy/

a horníci by se byli zachránili.

V obci Hlohovice bylo 20. ledna 1956 založeno JZD III. typu s platností od 1. března 1956, kdy

byl proveden svod dobytka. Předsedou byl zvolen Adolf Vostrý. V srpnu 1957 JZD rozšířeno, jeho členy

jsou všich zemědělci.

V roce 1960 došlo ke sloučení obcí Hlohovice, Hlohovičky, Mostiště a Svinná pod společný MNV v Hlohovicích.

V roce 1965 zakoupena kamera na 16 mm film (finanční prostředky poskytlo JZD). První film byl natočen

ještě téhož roku a uložen do filmové kroniky naší obce.Zakladatelem byl M. Beran a dále sním spolupracoval

K. Stehlík. Založeno prosperující kino, v kulturní mistnosti ve škole, kde se promítali celovečerní filmy

i filmy z naší kroniky.I v roce 1985 se pokračovalo v natáčení.Kroniku na VHS lze zapůjčit na OÚ v Hlohovicích.

Místní JZD začalo stavět jídelnu s výčepem, která byla v srpnu 1966 otevřena. Kino přestěhováno sem.

Z parku za školou, zarostlého akáty, s neupraveným terénem, vzniklo hřiště, které bylo 16.6.1968

za doprovodu hudby (Hájenka) slavnostně otevřeno sportovními soutežemi dětí dopoledne a dospělí rozehráli

turnaj v nohejbalu odpoledne. Na hřišti byly umístěny dvě lodičkové houpačky (vymaloval je O. Pašek z Hlohoviček),

konstrukce pro tři provazové houpačky, postavena lanovka pro děti, vyvedena voda z vodovodu JZD, postaveno

doskočiště atd.

1970 postavena autobusová čekárna.

V roce 1971 zahájena stavba koupaliště v Hlohovicích a první kanalizace.

V roce 1976 došlo ke sloučení pěti okolník družstev a to: JZD "Severka" Podmokly, JZD "Háj" Mlečice,

JZD "Dukla" Hřešihlavy, JZD "Vítězný únor" Hlohovice a JZD "Přátelství" Lhotka u Radnic, a vzniklo

JZD "Mír" Kladruby, což bylo největší družstvo v okrese Rokycany.

2.9.1978 zprovozněna Mateřská Škola v Hlohovicích.

1979 rekonstrukce el.sítě, zahájena stavba požární zbrojnice a budovy obecního úřadu

Organizace Svazarm fungovala v naší obci od roku 1980, měla dvě odbornosti: kynologie a střelectví.

Členové se sem sjíželi z dalekého okruhu k pravidelným cvičením. Organizaci vedla pí. Kreslová z Chomle.

V roce 1987 si členové postavili novou budobu, která je v současné době majetkem obce a slouží k různým

kulturním akcím.

17.10.1981 otevření požární zbrojnice a obecního úřadu Hlohovice čp.80.

Kolektiv mladých požárníků založen v roce 1986 pod vedením M. Mráze, P. Prachaře a Pflegera J.

V roce 1983 provedena kanalizace.

MNV v Hlohovicích v roce 1984 zahájil adaptaci budovy bývalé školy pro místní účely (pošta, tělocvična

pro nově založenou TJ, prodejna, kino a pod.). 1.1.1985 pošta předána do provozu, vedoucí poštovního

úřadu - M. Stehlíková. 20.9.1986 slavnostě otevřeno kino. Rekordní návštěvnost kina (106 osob) na filmu

"Vesničko má středisková". 9.10.1987 za doprovodu hudby otevřena nová prodejna Jednoty rovněž

v budově školy. Prodavačky: pí.Králová ze Skoupý a pí. Jiřičková.

HLOHOVIČKY

Hlohovičky leží v severní části okresu v nadmořské výšce 401 merů. První písemná zpráva pochází

z roku 1382. V roce 1850 tu žilo 413 obyvatel, v roce 1950 mela obec 181 obyvatel a 55 domů.

V roce 1899 zřízení dvoutřídní obecné školy v tehdejších Lohovičkách.

JZD v obci bylo založeno hned v první etapě zakládání družstev 19.8.1952. O založení družstva

se zasloužili především malozemědělci. Z největších zemědělců vstoupili do družstva jen tři

(František Hůla, Václav Král a Václav Němec.) Prvním přesedou vyl Václav Houška z čp.14. V roce 1961

místní JZD bylo sloučeno s dalšími JZD (Hlohovice, Svinná a Skoupý) v jeden celek "Vítezný únor"

se sídlem v Hlohovicích.

V roce 1970 byla v Hlohovičkách provedena oprava rybníka, zbudován jez přes potok, zřízeno dětské hřiště,

tři lávky přes potok, autobusová čekárna, opravena hasičská zbrojnice, pořízeny sušáky na hadice,

prodejna Jednoty, položena kanalizace v délce 150 m a asfaltová silnice přes obec.

MOSTIŠTĚ

Malá obec leží na severu okresu v nadmořské výšce 440 metrů.

Založení obce: Kdy byla naše obec založena není zatím přesně zjištěno. Karel Jaromír Erben : Ernesta diplomatika nec non Epistolaria Bohemiae et Moraviae ( výpisy z listin českých a moravských ) .

Díl I. str. 326 : Mostiště se připomíná roku 1226.

Díl III. str. 1196 : Hroznata z Mostiště se připomíná dne 17.6. 1291.

Díl III. str. 855: Bratři Bušek a Zněta se připomínají jako dědici obce Mostiště roku 1303.

Díl IV. str. 497: Breta a Buzo, břatři řečení z Mostiště, synové Jindřicha z Mostiště se připomínají dne 17.4. 1343.

Z toho co bylo uvedeno vyplývá, že naše obec byla založena nejspíše ve 13. století, některými přemyslovskými družiníky, při postupném rozšiřování moci mohutného a výbojného kmene Čechů, který nakonec ovládl a sjednotil celé území Čech.

Název obce a obyvatelstvo: Původní název byl „Mostišče“, tj. místo, kde byl most přes močál ( bahno ). Byl to patrně most haťový, upravený z otepí a proutí a kladeným kulatým dřívím. Na původ jména se zapomínalo, zejména když místo bylo odvodněno , když potok zanikl, anebo bylo původní jméno všelijak zkomoleno. Obec Mostiště v roce 1850 měla 186 obyvatel, v roce 1950 měla 108 obyvatel pracujících z velké části v zemědělství ( ostatní v dolech ). V současné době žije v obci trvale přihlášených 41 obyvatel.

Dominantou návsi je zvonice a k ní přistavěná z jedné strany hasičská zbrojnice a z druhé strany kulturní místnost. V kulturní místnosti tzv. klubovně a na návsi se odehrává veškerý společenský život vesnice. Od roku 1968 je na budově hasičské zbrojnice umístěna pamětní deska na počest obětem 1. světové války.

Dolování uhlí a břidlice vitriolové: Uhelná pánev Mostiště obsahovala 10.000 čtv. sáhů. V Mostišti se nalézala za vsí severovýchodním směrem. Majitelem pozemku, pod kterým se uhlí nacházelo, byl hrabě J. F. Auesperk. Důl Jindřich v Mostišti náležel podle inspekčního zápisu ze dne 30.12. 1291 pachtýři Václavu Pacandovi. Po II. Světové válce pokračoval pan Václav Trejbal v dolování uhlí soukromě. Rozhodnutí československé vlády o znárodnění veškerého nerostného bohatství ukončilo těžbu uhlí v naší obci. V Mostišti se dobývala též břidlice vitriolová, která se používala k výrobě kyseliny sírové ( oleum ). Výroba kyseliny sírové byla soustředěna do nedalekého Kamence, kde se zachovala poměrně dlouho, protože továrna měla vžitý anglický způsob výroby. Výroba kyseliny však zanikla vzhledem k budování dokonalejšího chemického průmyslu. Pozůstatkem dolování břidlice vitriolové jsou štoly v katastru naší obce ( Homole, cihelna, rybníček u chaty, jeden starý svědek uváděl, že se břidlice dolovala i směrem jižním od obce a to pod úvozem ).

Znak vladyků z Mostiště, Svinné a Hřešihlav Vladykové ze Svinné u Liblína, kteří také z Hřešihlav a z Mostiště se nazývali, měli v šikmém břevnu stříbrném ( od pravé k levé straně postaveném ) tři listy jako pánové ze Žeberka a z Drohlavy. ( Památky archeologické díl X. str 258 ) Štít červený, pás stříbrný s 3 zelenými listy ( leknína ), klenot jako štít měli: Vladykové ze Svinné, z Hřešihlav a z Mostiště jako pánové ze Žeberka, z Drohlavy a Kryr. ( Ang. Sedláček: Českomoravská heraldika ).

Kulturní dění v obci Divadlo: Ochotnické divadlo se v naší obci začalo hrát již po 1. světové válce. Za zmínku stojí připomenout, že v roce 1941 v naší obci hrála s moštickými ochotníky slavná česká herečka Dana Medřická v divadelní hře Vina. Divadelní soubor hrál jak činohry, tak i zpěvohry. Ochotníci ukončili svoji činnost v roce 1956.Na jejich činnost navázal dětský divadelní soubor, který v obci působil cca 20 let.

Stolní tenis: Oddíl stolního tenisu byl založen v roce 1978. V tomto roce se přihlásil do okresní soutěže. Členové oddílu hráli nejdříve pod hlavičkou SSM Mostiště, od roku 1990 pod TJ Hlohovce. Od roku 2003 hrají naši sportovci pod hlavičkou SK Mostiště.

V současné době veškerou činnost v obci zajišťuje SDH Mostiště. Sbor SDH Mostiště byl založen v roce 1927.

Historické údaje byly čerpány z kroniky obce Mostiště.

Některá další důležitá data:

23.3.1956 vzniklo JZD, které hospodařilo na 140 ha. Pro živočišnou výrobu byly opraveny větší stáje

pro dojnice, mladý skot a vepřše. Družstvo postavilo i drůbežárnu. Dne 18. února 1960 místní družstvo

sloučeno s JZD Hlohovice, Hlohovičky a Svinná. Později bylo toto JZD pak sloučeno s dalšími družstvy

sdruženými v ekonomický celek JZD "Mír" v Kladrubech.

1964 zbudováno koupaliště

27.10.1968 odhalení pamětní desky

V roce 1970 byl v Mostišti opraven rybník, byl zřízena autobusová čekárna, upraveny náves,

opravena požární zbrojnice, zřízena prodejna Jednoty a vybudována asfaltová silnice z Chomle

přes Mostiště do Hlohovic.

SVINNÁ

Svinná byla v minulosti sídlem vrchnosti, proto tu ještě dnes najdeme zbytky bývalé tvrze.

Zámek byl vybudován za hraběte Wurmbranda.

Obec leží 387 metrů nad mořem. V roce 1850 tu žilo 294 obyvatel, v roce 1950 191 obyvatel

v 53 domech. Ves Svinná se objevuje v pramenech poprvé v r. 1355, kdy ji drželi Jan Koza

a Jan z Mostiště. Ves byla ve 14. století rozdělena mezi několik zemanů, z nichž se často

připomínají Svojše ze Svinné a Bozděch z Mostiště, který měl majetek ve Svinné do r. 1379.

Za husitství je znám Rous ze Svinné, jeden z obránců Karlštejna proti Pražanům v r. 1422

a člen protihustiského spolku katolické šlechty Podbrdského kraje. Z roku 1498 se připomíná

Slavibor Pracek ze Svinné. Vladykové ze Svinné se v pramenech objevují až do poč. 16. soletí.

Vrbatův mlýn

Na katastrálním území obce Svinná v tichém romantickém údolí, při břehu radnického

potoka, stojí starobylé hospodářské stavení čp.39, tzv."Vrbatovský mlýn"

Před mnoha lety, po postavení tzv. "Nového mlýna"(nynější čp.38 tzv. Kočkův mlýn)

byl Vrbatův mlýn zrušen a stala se z něho hájovna, v níž se během let vystřídalo několik

lesních hajných. Byla zrušena v roce 1963 a asi tak v roce 1967 ji koupil Antonín Kapek,

člen tehdejšího ÚV KSČ. Postupně nechal zbořit hospodářské budovy, vzniklé prostranství

dal osázet keři a květinami s vodním bazénem uprostřed a celý pozemek dal oplotit drátěným

pletivem. Provedl dále stavební úpravy v obytném stavení a býv. mlýnici a do místností dal zavést

ústřední vytápění.

Provedenými stavebními a terénními úpravami se změnila k nepoznání bývala starobylá mlýnská

usedlost. Zmizel mlýnský náhon i vodní nádrž i mlýnská strouha, v níž se kdysi otáčelo

mlýnské kolo.

V roce 1990 zde Antonín Kapek spáchal sebevraždu. Po té usedlost nikdo dlouho neobýval,

vše bylo rozkradeno a zdevastováno. Od roku 2004 majetkem rodiny Arenšteinových.

V roce 1903 byl v obci založen Sbor dobrovolných hasičů V roce 1964 svépomocí postavena

hasičská zbrojnice, stojící u čp.43 a čp.7, později v roce 1966 určena ke zboření, jelikož byla

stará a chatrná. Nová hasičská zbrojnice byla občany zbudována z bývalé stodoly u chalupy čp.31,

proti obecnímu rybníku na návsi. V roce 1980 zrekonstruována.

V roce 1952 založeno JZD Svinná. Prvním předsedou se stal Jaroslav Pock. K zakládajícím členům

patřil i větší zemědelec Josef Trejbal z čp. 17, která od roku 1953 do sloučení zastával funkci předsedy.

Dne 19.2.1960 došlo ke slouční JZD Svinná, Mostiště, Hlohovice a Hlohovičky a nově ustavenému družstvu byl

dán název "JZD Vítězný únor Hlohovice.

Krátce po tom došlo i ke sloučení obcí. Poslední schůze MNV ve Svinné se konala 31.5.1960.

Sloučené obce měly dohromady 594 obyvatel a společný MNV Hlohovice.

V roce 1976 došlo ke sloučení JZD v obcích: Třímany, Hřešihlavy, Kladruby, Vojenice, Bujesily,

Chockov, Lhotka, Olešná, Němčovice, Svinná, Mosiště, Hlohovice, Hlohovičky, Terešovská Lhotka,

Zvíkovec, Čilá, Hradiště, Podmokly, Mlečice, Chlum, Prašný újezd a Skoupý, a vytvoření nového JZD

s názvem JZD "Mír", ve Vojenicích. Tam byla zřízena administrativní budova a v osadě Skoupý

"Na Vítání" byly postaveny hospodářské objety a zařízení pro chov a výkrm vepřů.

Stavení čp.42, které stálo za vsí pod rozcestím silnice vedoucí do Kamence a cesty ode Dvora,

a u cesty vedoucí ze vsi podél pole zv. Beranka, bylo kdysi panskou kovárnou. Byla to zděná,

kamenná a cihlová budova, pozůstavají z klenuté kovářské díly s kovářskou výhní s mohutným měchem,

dvěma komadlinami posazenými na silných špalcích. Obytnou část tvořily dvě místnosti, z nichž

jedna byla tzv. černá kuchyně s pecí na pečení chleba.

Posledním kovářským mistrem ve staré kovárně byl Václav Vokáč, který se po první pozemkové reformě

odstěhoval s rodinou do přiděleného domku čp. 49, přistavěného k bývalé zemanské tvrzi čp.1,

sloužícího původně za obydlí panských úředníků. Řemeslo pak vykonával přímo na panském dvoře.

Kovárna zůstala opuštěná, pak ji obec prodala Jindřichu Nimbergerovi z čp.24, který budovu kovárny

postupně zbořil.

V roce 1983 výstavba kanalizace v obci

Dne 2.7.1983 slavili hasiči 80 výročí založení sboru a 620 let trvání obce. Slavnost byla přerušena

požárem stohu v sousední obci Hlohovice.

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.