Obec se rozkládá mezi lesy a rybníky v podhůří Železných hor, zapojuje se do kulturních a sportovních akcí, ale také do akcí zaměřených na ochranu přírody a tvorbu krajiny. Obec Urbanice jsou součástí Mikroregionu Podhůří Železných hor a MAS Železnohorský region.

Hledat firmy v obci Urbanice
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Nabídka práce v okolí 30 km 533 firem

MSYM s.r.o. - Urbanice č. 39389 m

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Zámečnické práce, kovovýroba

MART v.o.s. - Svojšice č. 502,72 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Plastové a foliové obaly

SLAVÍK VÁCLAV - Semtěš č. 1194,41 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Stavební práce - drobné

CYKLOS CHOLTICE - Cukrovarská 104, Choltice5,61 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Elektroinstalační práce, revize

SADY BÍLÉ PODOLÍ - Bílé Podolí č. 735,86 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Ovoce, zelenina - maloobchod

KASI, spol. s r.o. - Chrudimská 1602, Přelouč6,30 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Slévárenství

AUTOPŘIBYL J + J s.r.o. - Nákle č. 24, Klešice6,55 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Osobní automobily - prodej

MARTIN DVOŘÁČEK, s.r.o. - Škudly č. 19, Přelouč6,59 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Potraviny ostatní - výroba

DOPOS PŘELOUČ s.r.o. - Chrudimská 1577, Přelouč6,79 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Okna, dveře

SVOS, spol. s r.o. - Chrudimská 1663, Přelouč6,84 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Automobily, autobusy - výroba

STAVEBNÍ PODNIK PŘELOUČ, s.r.o. - Chrudimská 1661, Přeloučweb6,86 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Sklenářské práce

SOP a.s. - Pardubická 1630, Přelouč6,87 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Skládky, zneškodnění odpadů

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE - Pardubická 1430, Přelouč6,95 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Dopravní stavby

KOVOMONT s.r.o. - Dukelské náměstí 865, Přelouč7,08 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Ocelové, železobetonové konstrukce

KIEKERT-CS, s.r.o. - Jaselská 593, Přelouč7,21 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Zabezpečovací zařízení - auto, moto

FEST ENGINEERING - Pardubická 244, Přelouč7,22 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Energetika, topení - projekce

BAČKOROVÁ KVĚTA MUDr. - Arnoštova 288, Přelouč7,24 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Stomatologie, dentální hygiena - ordinace

PIZZA FLORIO - 28. října 146, Přelouč7,25 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Restaurace

RESTAURACE FLORA - 28. října 1488, Přelouč7,28 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Restaurace

MĚSTO Přelouč - Československé armády 1665, Přelouč7,32 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Městské úřady, magistráty

Historie obce Urbanice celá historie

Starý význam jména Urbanice je „ves lidí Urbanových“. Osobní jméno Urban vzniklo z latinského „urbanus“, což znamená „měšťák“. První zmínka o Urbanicích pochází z roku 1383. Roku 1384 patřily Urbanicím Hošťálovice. Bezpečně víme, že na konci 14. století měla ves tři statky, u nichž byla později vybudována tvrz. Ta stávala na místě č. p. 1, kde později bývala hospoda. Můžeme si alespoň částečně přiblížit, jak se na těchto statcích tenkrát hospodařilo. Kromě obilí bychom ve 14. století našli na polích mák, řepu, konopí, zeleninu, v teplejších oblastech i chmel a vinnou révu. V sadech rostly hrušně a jabloně mnoha odrůd, třešně, vlašské ořechy a švestky. Už tehdy se používalo roubování. Z obilí se nejvíce pěstovalo žito a oves, pšenice a ječmen mnohem méně.

Rolníci tehdy sklidili jen asi čtyřikrát více, než zaseli. Z toho vyplývá, že nejméně čtvrtinu sklizně museli nechat na osetí v příštím roce. Třetinu sklizně odevzdávali svému feudálovi jako dávku za svá pole. Poddaní sedláci totiž původně pracovali na půdě, kterou měli pouze zapůjčenou od své vrchnosti. Za to jí povinně odváděli určité dávky. Znamenalo to, že poddaný mohl být z půdy kdykoliv vyhnán.

Právě ve 14. století se začalo uplatňovat nové právo zákupní. To znamenalo, že sedlák zaplatil určitou sumu peněz, a tím získal na půdu dědičné právo. Každoroční poplatky ale samozřejmě muselo odvádět také. Dávky vrchnosti se rovněž částečně odpracovávaly. Robota ve 14. století ovšem nepřesahovala 18 dní za celý rok.

Vraťme se ale k samotné historii Urbanic. Roku 1411 postoupil král Václav IV. svá práva v Urbanicích svých kuchmistrům Petrovi a Jesinovi. Nebylo to ale jen tak, protože se tomu postavil na odpor Mikuláš z Urbanic. Poté, co král Jiří z Poděbrad dal ves Urbanice roku 1467 panu Slavatovi z Chlumu, začala zdejší tvrz pomalu pustnout. Majitel totiž pro mnohá svá jiná panství na tvrzi nebydlel. Tehdy byly Urbanice spojeny s panstvím podhoranským. V roce 1541 přešly Urbanice na Jiřího Gerstorfa z Gerstorfu. Při dělení statku podhořanského a svojšického roku 1568 se ves dostala ke Svojšicím. Pak, někdy před rokem 1620, byla připojena ke Svinčanům, a s nimi v roce 1623 přešla k Cholticím. Roku 1672 se dovídáme, že k oněm třem statkům přibyly navíc ještě tři chalupy. V roce 1788 měla vesnice 11 domů.

Ze zajímavých historických událostí si můžeme připomenout, že v 19. století se tu tradičně konala slavnost „otvírání studánek“ s průvodem mládeže ke „Konárecké“.

Tvář naší vesnice se podstatně změnila v letech 1950-1952 po zasypání převážné části rybníka. Postupně byla budována dešťová kanalizace v letech 1954-1967. Obraz krajiny ztratil původní ráz vlivem rozsáhlých změn v období kolektivizace. Po provedeném drenážním odvodnění pozemků zmizely louky, sady, hrázky, zrušeny byly polní cesty a studánky. V roce 1974 byla vybudována asfaltová místní komunikace kolem návsi včetně chodníků. V letech 1972-1973 bylo vybudováno sportoviště a svépomocí i kabiny. V roce 1985 byla provedena rekonstrukce bývalého hostince na dnešní budovu obecního úřadu. Od roku 1990 má obec opět samostatný obecní úřad. V roce 1996 obec zajistila vybudování vodovodu včetně domovních přípojek a v roce 1998 byl dokončen rozvod zemního plynu.

Demografické údaje