Hledat firmy v obci Svojšice
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Svojšice 7 firem

ČESKÁ POŠTA Svojšice u Přelouče - Svojšice č. 1

OBEC Svojšice - Svojšice č. 1

DIPA, spol. s r.o. - Svojšice č. 50

MART v.o.s. - Svojšice č. 96

AUTOVRAKOVIŠTĚ SVOJŠICE - Svojšice č. 4

STARÁČEK PETR - Svojšice č. 101

ČESKÁ VEČERKA SVOJŠICE - Svojšice

Historie obce Svojšice celá historie

Záznam v Zemských deskách dokládá, že mohutná gotická tvrz byla založena roku 1365 vladykou Mikšíkem ze Svojšic. Po jeho smrti v roce 1405 zdědila tvrz, dvůr s dvojím poplužím a dvory ve Stojicích, Holotíně a Rašovech. Anna ze Svojšic. Později se provdala za Václava Ruthara z Malešova a poté zde vládli jejich synové Petr a Mikuláš, rytíři ze Svojšic. Jednou z dalších majitelek byla Kateřina ze Svojšic, provdaná za Benedu z Nečtin a podruhé v roce 1542 za Jiřího z Gerštorfu. Když zemřela, přešel majetek podle závěti na Albrechta a Beneše z Nečtin. Ti jej však v roce 1546 prodali za 2 tisíce grošů právě Jiřímu z Gerštorfu, který v 16.století patřil mezi významné české šlechtice. Byl hejtmanem Pražského hradu, podkomořím Království českého a založil větev Gerštorfů na Cholticích. Tak se staly Svojšice součástí tohoto panství. Od roku 1620 je majitelem Štěpán z Gerštorfu. Protože se však účastnil neúspěšného povstání českých stavů proti panování Habsburků, byl v roce 1623 vypovězen ze země a jeho majetek mu byl zabaven. Choltické panství poté koupil hrabě Kryštof Šimon Thun – Hohenstein a příslušníci tohoto šlechtického rodu jej vlastnili až do 20.století. Tvrz ve Svojšicích však roku 1634 vypálilo vojsko císaře Ferdinanda II. Od té doby již nebyla obydlena a postupně pustla. O první záchranné práce na této historické památce se přičinili členové Klubu českých turistů a Volného sdružení přátel svojšické tvrze někdy ve čtyřicátých a padesátých letech minulého století, zásadní opravy za téměř 1 milion korun se však zřícenina tvrze dočkala až v roce 1995.

Pověst, která se ke tvrzi váže praví, že r. 1621 Štěpán z Gerštorfu ukryl na svojšické tvrzi poklad. Tajně totiž doufal, že se za čas do vlasti vrátí. V roce 1813 přijel prý do vesnice ve skvostném kočáře cizí důstojník, který u rychtáře požádal o zedníka. S ním se pak vypravil k sutinám tvrze. Chvíli si tvrz prohlížel a váhal, pak ale ukázal na zeď v bývalé kuchyni. Tam poručil zedníkovi vybourat výklenek ve zdi. Ve výklenku se pak objevila okovaná truhlice. Neznámý důstojník zaplatil zedníkovi několik stříbrňáků a odjel neznámo kam…

Rozhodnutím obecního zastupitelstva obce dne 2.5.1920 se staly Svojšice samostatnou obcí a tento stav trvá dodnes.

Na počátku 20.stol. měla obec Svojšice 57 obytných domů a 400 obyvatel. V současné době zde žije kolem 260 obyvatel v 115 číslech popisných.

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.