V Pardubickém kraji, na březích Brložského potoka, 4 kilometry jižním směrem od Přelouče se rozkládá malebná východočeská obec Brloh, k níž náleží místní část Benešovice.

Hledat firmy v obci Brloh
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Brloh 3 firmy

OBEC Brloh - Brloh č. 69Fotografie u firmy

MINAŘÍK LUBOŠ Ing.-PROLUMI - Benešovice č. 17, Brloh

STEELVISION s.r.o. - Benešovice č. 10, Brloh

Historie obce Brloh celá historie

Brloh je vesnice která se nachází 4 km jižně od Přelouče se 106 domy a 231 obyvateli. Jméno ves dostala zřejmě od brlohů divoké zvěře, jmenovitě od vlků. Náležela k bývalému panství Žehušickému. Stávala zde tvrz s poplužním dvorem a to na místech dnešního čp.14 a 16.

Roku 1537 prodal Diviš Bošinský z Božejova Brloh se dvorem poplužním Janu Holcovi z Nemošic a ten r.1541 Vilému Dobřenskému z Dobřenic. Roku 1550 se zde usadil Zdeněk Dobřenský z Dobřenic, po něm Eva Stropínova z Dobřenic, která držela též Benešovice, ale r.1664 prodala tvrz i se vsí Seníkem panu Adamovi z Brloha, který pocházel ze zemanského rodu ze 14 století. Rod vymřel okolo r.1715.

Brloh leží na potoku Brložském, který počínaje jihovýchodně od Turkovic, protéká jimi, pak Sovolusky, Lhotou, Pelechovem, Brlohem, Štrampouchem ke Škudlům a vlévá se do Labe.

Brloh vznikl asi ve 12.století, kdy obyvatelstvo pro nedostatek místa v rovinách, se tlačilo na Železné hory. Jméno vsi je velmi příhodné, neboť leží v kotlině, v pravém horském zákoutí, jež obklopují od východu a jihu stráně porostlé borem. Od "Brložského dvoru" je na ves pěkný pohled. Stavení jsou roztroušená, nejvíce jich je nakupeno podél silnice od severu k jihu a od východu k západu.

Brloh leží na opuce, která je asi 8m silná, pod ní je křemenec.

Západně od Brlohu se nachází les na "Dílech" a dále 275 m vysoký kopec "Březinka".

Sídla zde byla až do roku 1901 vesměs dřevěná,teprve po třech požárech se stavělo z cihel a kamene.

V současnosti žije obec Brloh bohatým životem. Všem obyvatelům slouží místní hostinec s pěkným velkým sálem, kde se pořádají vyhlášené plesy a jiné oslavy.

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.