Hledat firmy v obci Nahošovice
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Nahošovice 2 firmy

OBEC Nahošovice - Nahošovice č. 39

FARMA NAHOŠOVICE s.r.o. - Nahošovice č. 25

Historie obce Nahošovice celá historie

Počátky zdejšího osídlení se nám ztrácejí v dávné minulosti. Pravěké památky z mladší doby kamenné (neolit: 6000 - 35000 let př.n.l.) řadí Nahošovice k nejstarším sídlištím podhostýnského kraje. Jejich poloha, chráněna přírodními podmínkami, bohatá na prameny vody, úrodnost půdy, která byla mimo dosah mokřin byly základním předpokladem pro trvalé osídlení. V této době pronikaly do zdejšího kraje skupiny lidí se znalostí zemědělství, dokonale vrtali a brousili kamenné nástroje, vyráběli jednoduché keramické nádoby, stavěli příbytky a hotovili první druhy textilu.

Svědectví o dávné minulosti vydávají hroby a pohřebiště, které jsou jedním z pramenů poznání způsobu života a kultury neolitického lidu. V této době poprvé v našich dějinách začali lidé systematicky pohřbívat své mrtvé.

Zdejší mohyly kryjí hroby dvojího druhu, časově a kulturně různé. Nejstarší, patrně poslední pozůstatky kočovníků a lovců s kulturou šňůrových keramik náležely lidu s kulturou lineární keramiky v její nejmladší části. Jinou skupinu tvoří mohyly s keramikou zvoncovitou.

Je pravděpodobné, že mohyly byly navršené jen hrdinům nebo náčelníkům a jejich velikost byla tím větší, čím byl nebožtík váženější nebo obávanější a čím větší množství lidu se účastnilo pohřebních obřadů. Své mrtvé ukládali do oválných hrobových jam ve skrčené poloze na levém boku, obličejem k jihu s četnými milodary.

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.