Název obce není dle historiků odvozen od osoby jménem Čech ani rodu zvaného "... z Čech", ale od situace, kdy při osídlování krajiny spolu soupeřili dříve přišedší Čechové s později přicházejícími Germány.

Hledat firmy v obci Čechy
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Čechy 9 firem

OBEC Čechy - Čechy č. 30webFotografie u firmy

Název obce není dle historiků odvozen od osoby jménem Čech ani rodu zvaného "... z Čech", ale od situace, kdy při osídlování krajiny spolu soupeřili dříve přišedší Čechové s později přicházejícími Germány.

KAURI - Čechy č. 35

STOJAN INTERIÉR s.r.o. - Čechy č. 47

BESTOKNA - Čechy č. 47

OSTRČIL KAMIL - Čechy č. 115

BĚLAŘOVÁ IVANA - Čechy č. 60

ROUTE 66 - Čechy č. 47

ALDO TRADE s.r.o. - Čechy č. 47

NAVRÁTIL MILÁN - Čechy č. 104

Historie obce Čechy celá historie

Název obce není dle historiků odvozen od osoby jménem Čech ani rodu zvaného "... z Čech", ale od situace, kdy při osídlování krajiny spolu soupeřili dříve přišedší Čechové s později přicházejícími Germány. A tak zde vedle sebe vznikla území Čechy a sousední Prusy označující pravděpodobně převažující původ obyvatel zakládaných osad. Později však již zámožné rody vlastnící tato území začaly být označovány a používat ve jméně spojení "...z Čech".

Nejstarší dosud nalezená písemná zmínka o vsi Čechy pochází z roku 1358, kdy v Olomouckých zemských deskách je jmenován Václav, vladyka z Čech, který prodal majetek Filipovi z Penčic. Čechy stejně jako jiné obce tehdy mnohokráte měnily majitele prodejem nebo sňatky a roku 1487 král Matyáš dokonce za zásluhy připsal hrad a město Přerov Vilémovi z Pernštejna i se vsí Čechy, která tak byla pod Přerovským hradem. Následně od r. 1492 v obci vlastnil Jan Karas z Dudlebenky dvůr, který byl markraběcím lénem, ale obec samu drželi páni Kokorští z Kokor až do roku 1572, pak krátce Vahanští z Vahančic a až do roku 1589 Prusinovští z Vickova. Roku 1599 byly Čechy připojeny k domaželickému panství a v roce 1687 se celé staly majetkem hrabat z Oppersdorfu a náležely k Dřevohosticím. Za jejich panství byla roku 1747 založena v obci "zákupní rychta". Sňatkem Josefy Oppersdorf s Jindřichem hrabětem Matuškou drželi Čechy hrabata Matuškové, od roku 1839 pak Karel svob. pán Badenfeld.d.

V historických listinách - zejména v zápisech do zemských desek olomouckých a kupních smlouvách - se dokládá existence statku, dvora, mlýna, rybníků a tvrzi na území obce.

V r. 1584 dal jeden z majitelů - Matyáš z Hartunkova - zjistit počet poddaných a nalezl jich zde 102; v polovině 18. století bylo při sčítání shledáno v obci 50 domů a 318 obyvatel.

Podle záznamů patří mezi nejstarší rody obyvatel v Čechách rod Tihelků a rod Michálků.

Z historie novější

začátek 20.století - obec měla 66 domů a 466 obyvatel a stejnou rozlohu katastru jako dnes

r.1910 - obec zasáhla povodeň, při níž vystoupala voda tak vysoko, že dosahovala až po cestu (nynější silnici postavenou v r.1921) a poškodila mnoho domků

r.1913 - nově zvoleno obecní zastupitelstvo; starostou jmenován Metoděj Kašpárek

r.1921 - 468 obyvatel a 71 domovních čísel

- začala automobilová doprava mezi Přerovem a Bystřicí pod Host.

r.1923 - obecní volby; starostou se stal Josef Zajíc (čp.5)

- postaveny domky s čísly 72-75

r.1927 - provedena kanalizace a rekonstrukce silnice přes celou obec

- volby do místního zastupitelstva; starostou byl Jaroslav Kašpárek

r.1928 - dokončen most přes řeku Moštěnku, který měl být původně dřevěný, ale obecní zastupitelé se rozhodli, že bude železobetonový

2.světová válka - poslední noc před osvobozením našeho kraje zničili Němci v okolí všechny mosty - také místní dřevěnou lávku a nový most (po válce znovu postaveny)

r.1955 - výstavba druhé řady obytných domů na Smíchově a v ulici Ke mlýnu, kde čísla domů již přesáhla 100

r.1957 - obec zasáhla větrná smršť, která způsobila značné škody

- založeno JZD a přechod zemědělců k družstevnímu hospodaření

r.1962 - sloučení JZD Čechy, Domaželice a Líšná v jedno zemědělské družstvo s názvem "JZD Rozvoj"

r.1964-1990 - patřily Čechy společně s obcí Líšná pod MNV Domaželice

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.