Obec Lhota leží na hranicích kraje Záhoří, v nadmořské výšce 340 m. Obec má katastrální rozlohu 323 ha a v součastné době v ní žije 334 obyvatel. Název obce vznikl v období, kdy u nás probíhalo hromadné osídlování neobdělané nebo málo obdělané půdy.

Hledat firmy v obci Lhota
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Lhota 4 firmy

OBEC Lhota - Lhota č. 63webFotografie u firmy

Obec Lhota leží na hranicích kraje Záhoří, v nadmořské výšce 340 m. Obec má katastrální rozlohu 323 ha a v součastné době v ní žije 334 obyvatel. Název obce vznikl v období, kdy u nás probíhalo hromadné osídlování neobdělané nebo málo obdělané půdy.

PNEUSERVIS ZELA - Lhota č. 94

JANČA JIŘÍ - Lhota č. 102

COOP JEDNOTA Lhota - Lhota č. 117

Historie obce Lhota celá historie

Obec Lhota leží na hranicích kraje Záhoří, v nadmořské výšce 340 m n.m. Obec má katastrální rozlohu 323 ha a v součastné době v ní žije 334 obyvatel. Název obce vznikl v období, kdy u nás probíhalo hromadné osídlování neobdělané nebo málo obdělané půdy. Jménem Lhota byly nazývány osady, jejímž obyvatelům poskytl zakladatel ještě neobydlenou část svého území k bezplatnému užívání a tito nemuseli do stanovené lhůty (lhoty) platit žádné poddanské dávky.

O pradávném osídlení míst, kde se nyní Lhota nachází, svědčí nález pěti mohyl s popelnicemi a železným mečem a další četné neolitické a archeologické nálezy.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1275 ve spojení se jménem Petra z Kozařiny Lhoty. Odtud původní název – Kozařina Lhota. V roce 1447 již obec patřila k helfštýnskému panství, spolu s hradem Helfštýn, městem Lipníkem a dalšími obcemi byla zaknihována do zemských desek.

Těžkým obdobím pro Lhotu byla třicetiletá válka. Vesnice musela vydržovat vojáky, odvádět zvýšené platby a často docházelo k plenění zdejších statků. Po Vestfálském míru zůstalo v obci pouze devět starousedlých, ostatní usedlosti byly opuštěny. Až po zrušení nevolnictví se začalo rolníkům dařit lépe.

V roce 1834 si obyvatelé postavili uprostřed severní části vesnice malou kapli se zvonicí, zasvěcenou sv. Václavovi. V této kapli bývají bohoslužby jen o svatováclavských hodech. Obec Lhota spadá pod hlinskou farnost.

Škola v obci vznikla v roce 1876 a dostala jméno „obecná škola jednotřídní“. Pravidelné vyučování začínalo v listopadu a trvalo do konce dubna. Škola se přizpůsobovala venkovskému životu, kde rozhodující úlohu hrály polní práce.

V roce 1900 žilo ve Lhotě v 70 domech 321 obyvatel.

První světová válka přinesla vesnici velká strádání. Došlo na rekvizici zvonů a odcizení zvonu v kapli. Domů se z této války už nikdy nevrátilo 16 lhotských mužů, kterým v roce1929 obec zbudovala pomník.

Při prvním poválečném sčítání lidu bylo ve Lhotě 267 obyvatel a 73 obytných čísel.

Nejstarší společenskou organizací v obci jsou požárníci. Sbor dobrovolných hasičů byl založen v roce 1895.

V roce 1927 byla postavena telefonní linka do Lipníka a Soběchleb a v roce 1930 byla zavedena v obci elektřina. 20. listopadu téhož roku bylo rozsvíceno světlo.

V letech 1928-1936 působil ve Lhotě spolek divadelních ochotníků.

V roce 1934 byla založena kopaná.

V roce 1944 musely nastoupit do Rajchu ročníky 1924,1923,1922. Všichni tito mladí lidé se naštěstí vrátili domů živí a zdraví. 8. května 1945 v 7.45 hod. byla naše obec osvobozena sovětskou armádou.

Zemědělské družstvo bylo založeno 8. března 1958.

V letech 1960-1961 byla realizována úprava potoka Šišemka jeho vyhloubením, napřímením a vydlážděním. V roce 1972 byla dokončena kanalizace a zavedeno nové osvětlení. V roce1974 se zahájila výstavba požární zbrojnice a v roce 1981 byl místními občany dostavěn a slavnostně otevřen obchod se smíšeným zbožím.

Od roku 1990 je Lhota samostatnou obcí. V roce 1993 byl obci udělen obecní znak a obecní prapor.

V roce 1995 proběhly v obci oslavy 100 let SDH ve Lhotě s bohatým kulturním programem.

2.7. – 4.7. 1999 proběhl v naší obci XIX sjezd Lhot a Lehot. Účastnilo se ho 60 Lhot, účinkovalo 10 hudebních souborů, tři taneční soubory, šermíři…

Rok 2001 byl pro naši obec výjimečný tím, že se za celý rok nikdo nenarodil a ani nezemřel, což se nestalo již více než 15 let.

29.června 2001 byla znovu vysvěcena historická stříkačka a 29.9.2002 proběhlo svěcení praporu SDH Lhota.

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.