Hledat firmy v obci Kladníky
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Kladníky 1 firma

OBEC Kladníky - Kladníky č. 21

Historie obce Kladníky celá historie

Vznik názvu obce: podle dochovaných materiálů zde bývala bohatá lesnatá oblast, kde se hodně těžilo dřevo, název má souvislost s těžbou a zpracováním dřeva (kládí), tzn. Ves kladníků, lidí, kteří rubali klády.

4. června r. 1372 je o tomto učiněn zápis v zemských deskách a tím i první zmínka o obci Kladníky. V roce 1406 udělil markrabě Jošt Mysliborovi řeč. Rysovi z Kladník a jeho dědicům do dědičného vlastnictví ves Kladníky s lidmi poplatnými a vším příslušenstvím. Vzápětí prodal Myslibor řečený Rys z Kladník, Václavu z Příkaz a jeho synu Janovi a jeho dědicům allodní dvůr v Kladníkách s tvrzí tamtéž se vším příslušenstvím. Václav z Příkaz, nyní z Kladník, ihned vše upsal na věno své manželce Kateřině ze Soběchleb. Roce 1416 je v zemských deskách zápis na Bavora z Prus a Kladník, v roce 1437 je zapsán prodej od Martina z Prus na Jana Bradku z Kochova a Kladník, hejtmana na Uherském Brodě. Ten je v zemských deskách zmiňován ještě v roce 1447, 1460 a 1463. V r. 1480 je v zemských deskách zápis na Žofku z Hrušovej a jejího muže Valentina z Leznice. V r. 1504 je zápis na Kateřinu, Elšku a Kunu ( vl. sestry) z Leznice, a Hynkovi z Vitbachu na Pavlovicích ves Kladníky a Olbramice. V r. 1519 jeho manželka Anna označuje Olbramice jako ves pustou. V roce 1528 koupil Kladníky Bernard ze Žerotína a připojil je k panství Dřevohostickému. Po roce 1559 je majitelem Bartoloměj Kanecký z Jemničky, který je r. 1587 odkázal Václavovi Molovi z Modřelic. Roku 1595 se připomíná jako majitel Karel ze Žerotína, který Kladníky i s Dřevohosticemi prodal Janovi st. Skrbenskému z Hříště za 95 000 zl. mor., jemuž pro účast na vzpouře roku 1620 bylo zboží zkonfiskováno a bylo prodáno nejvyššímu kancléři království českého Václavu knížeti z Lobkovic. Ten v roce 1650 část tohoto zboží i se vsí Kladníky prodal zemskému hejtmanu moravskému Janu hraběti z Rottalů, který Kladníky přivtělil k Bystřickému statku. Zdejší tvrz zanikla za třicetileté války. Místní obyvatelé měli značné robotní povinnosti a kromě toho museli vykonávat hlídky v zámku v Bystřici pod Hostýnem. Roku 1862 došlo k vyrovnání se statkem bystřickým , tehdy se obci dostalo 15 a půl hektaru pozemků. Arnošt, baron z Laudona vše, co v Kladníkách měl, roku 1895 rozprodal i se dvorem Vidláčem. Dvůr Vidláč s pozemky koupili Alois Löbl a Jindřich Götzlinger od nichž to v roce 1907 koupili Rajmund a Jaroslava Kokorovi, v r. 1947 rozprodáno zčásti obci a zbytek obyvatelům.

Do roku 1654 se pohřbívalo na návsi, od té doby z donucení v Hlinsku, přifařeno a přiškoleno k Hlinsku.

Do r.. 1848 byl na lípě před čp. 23 zvonek, r. 1848 postavena na obecní louce zvonice, která byla r. 1922 zbořena a téhož roku postavena zděná kaple "Navštívení Panny Marie" nynější podoby, výstavba byla financována z milodarů. Vysvěcena byla 13.září 1925.

Na kapli je umístěna Pamětní deska 8 padlým v I.světové válce.

V roce 1794 zde bylo 156 obyvatel, 1900 je zde 251 obyv., 1921 už 259, 1930 je 254, v r. 1950 pouze 216.

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.