Z památek jsou zde evidovány dřevěná zvonička na návsi z počátku 19. století a poklona u silnice do Nových Syrovic z konce 18. století. Dále je tu pamětní deska na počest obětí 2. světové války z roku 1945.

Hledat firmy v obci Láz
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Láz 2 firmy

OBEC Láz - Láz č. 13Fotografie u firmy

COOP Láz - Láz č. 205

Historie obce Láz celá historie

Historie obce se datuje od roku 1498. Původně zde stál dvůr Lazce a podle něho dostala obec jméno Láz. Dvůr Lazce do roku 1510 byl součástí bítovského panství. Syrovické panství bylo po Bílé hoře konfiskováno a prodáno svobodnému panu Adamu Gabelhouerovi, který prodal vsi Syrovice a Láz Janu Reinhartovi ze Schaumfurku. Ves dále sdílela osudy panství Nové Syrovice.

Před třiteciletou válkou bylo v Lázu 20 usedlostí, z nichž zůstalo osazeno 9 a 11 zpustlo. Do roku 1671 bylo znovu osazeno 6 usedlostí.

Podle Tereziánského katastru bylo ve vsi 887,7 měr orné půdy, 3 měr. zahrad, 5,1 měř. pastvin, z luh 89 fůr sena.

V 18. století užívala ves pečeť o průměru 19 mm, kde v pečetním poli je radlice, ostřím vlevo, nad ní a po bocích pojedné růžičce. Dnes nečitelný opis obsahuje písmena SSO-ORBCZ.

Koncem feudálního období v roce 1843 žilo v Lázu 309 obyvatel, z toho 144 mužů a 165 žen, v 50 domech a 69 domácnostech. Z nich se živilo zemědělstvím 59 osob, 2 osoby řemeslem. V selských usedlostech byl obvykle hospodáři ku pomoci 1 pacholek a 1 děvečka.

Domy ve vsi byly nízké s malými okny, stavěné z kamene, nebo z nepálených cihel, kryté na střeše slaměnými došky. Střecha byla společná pro obytnou část a chlévy.

Do roku 1849 byl Láz součástí panství Nové Syrovice. V roce 1850 byla obec začleněna do politického okresu Znojmo a od roku 1896 přešla pod nově zřízené Okresní hejtmanství Moravské Budějovice. V oblasti soudní zprávy náležela pod pravomoc Okresního soudu v Moravských Budějovicích.

V roce 1880 měl Láz 59 domů a 302 obyvatel, v roce 1921 bylo evidováno 60 domů s 314 obyvateli, v roce 1930 zde bylo 66 domů a 323 obyvatel, v roce 1950 70 domů a 319 obyvatel.

Hospodářská půda v roce 1900 měla výměru 454 ha, z toho 403 ha pole, louky 26 ha, pastviny 16 ha, lesy 6 ha a zahrady 3 ha.

Většina obyvatel se živila zemědělstvím.

Z živností a řemesel se v roce 1911 v Lázu uvádějí: hostinský, 1 kolář, 1 krupař, 1 podkovář, 2 pokrývači, 1 prodejce piva v lahvích a 2 prodejkyně tabáku.

V roce 1924: hostinští, 1 kovář, 1 obchodník drůbeží, 2 pokrývači, 1 stolař a 1 trafikant.

Místní průmysl: mlýn (1900, 1939), sklad piva (1911).

Obec byla elektrizována ZME v Brně v roce 1931.

I po skončení druhé světové války bylo hlavním zaměstnáním zdejších obyvatel zemědělství. JZD v Lázu bylo založeno v roce 1956. V roce 1959 mělo 105 členů a obdělávalo 397 ha zemědělské půdy. K 25.1.1962 se JZD Láz sloučilo s JZD Moravské Budějovice.

Z památek jsou v obci evidovány: dřevěná zvonička na návsi z počátku 19. století a poklona u silnice do Nových Syrovic z konce 18. století.

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Web používá nezbytné cookies pro jejich fungování. Se souhlasem jsou zpracovávané preferenční a statistické cookies, které slouží pro zapamatování nastavení a měření návštěvnosti. Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies. Podrobnou úpravu můžete provést kliknutím na “Vlastní nastavení”. Své preference můžete kdykoliv změnit a souhlas odvolat kliknutím na “Cookies” v zápatí stránky. Volba pouze nezbytných cookies může mít vliv na funkčnost a výkon stránek.