Hledat firmy v obci Býčkovice
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Býčkovice 4 firmy

SURMA PAVEL - Býčkovice č. 100

HV-STAV, s.r.o. - Velký Újezd č. 53, BýčkoviceFotografie u firmy

OBEC Býčkovice - Býčkovice č. 57

KLYKORKA PAVEL - Velký Újezd č. 50, Býčkovice

Historie obce Býčkovice celá historie

Obec na Lučním potoce, při jihovýchodním okraji Českého středohoří, leží v dolní části širokého úvalu, dříve zvaného též Česká Kalifornie. Je známa od konce 12. století; první zmínka se vztahuje k jejímu darování velmožem Hroznatou tepelskému klášteru. Pro odlehlost ji klášter nejprve pronajal, později postoupil řádu německých rytířů. Býčkovice se časem staly centrem jeho rozsáhlých a prosperujících majetků. Byla tu řádová opevněná komenda, vzhledem připomínající tvrz. Na konci 14. století byla jednou z nejvýznamnějších mezi 29 řádovými komendami v Čechách. Z panství se vyváželo obilí, dosahující tady na tehdejší dobu mimořádných výnosů. Chovaly se tu krávy, koně, ovce a prasata. Od začátku 15. století však nastává období rychlého úpadku. Od jara 1421 ovládá toto území Jan Žižka z Trocnova a z Kalicha. Pozdější držitelé Býčkovic se rychle střídají, tvrz je na nějaký čas neobsazena a nejspíš poškozena. Za Karla Dubanského z Duban vzniká spojení s ploskovickým panstvím rozsáhlý celek, později původně samostatné býčkovické panství zaniká. Stará tvrz je přebudována na hospodářský dvůr, který funguje do roku 1800.

Kolem roku 1830 jsou Býčkovice považovány za městečko a mají vlastní trhy. V 78 domech tu trvale žije 428 obyvatel. Koncem 19. století počet obyvatel, převážně němců, stoupá až k pěti stům. Býčkovičtí nacházejí obživu především v chmelařství, řepařství, ovocnářství, dobytkářství a v produkci mléka. K obci patří samoty Cihelna (1 km jižně), Leopoldův mlýn (2 km severně) a Obora (1 km severovýchodně). Tradice zdejšího školství sahá až do poloviny 18. století. Vlastní školní budova byla dostavěna v roce 1848. Chodily do ní také děti z Velkého Újezda, Nového Mlýnce, Ploskovic, Maškovic, Myštic a Těchobuzic. Škola byla trojtřídní, měla tři učitele a více než stovku žáků.

Býčkovice jsou protáhlým sídlem, podél průjezdné, málo frekventované komunikace severojižního směru. Současná zástavba je silně ochuzena jednak o řadu objektů lidové architektury, které zchátraly a byly strženy, jednak o empírový kostel Povýšení sv. Kříže z 30. let 19. století, který byl v 60. letech 20. století zbořen. Stával u potoka v blízkosti nynějšího obecního úřadu. Do dnešní doby se dochovalo několik objektů s prvky lidové architektury, pozdně barokní fara s bránou, několik kapliček, soch, Boží muka, vše víceméně ve stavu pokročilého chátrání. Na Lučním potoce byla při severním okraji sídla vybudována vodní nádrž o výměře přes 3 hektary.

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.