Obec Křešice se nachází v okrese Litoměřice, kraj Ústecký. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1057.

Hledat firmy v obci Křešice
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Křešice 20 firem

ZŠ Křešice - Bezručova 141, KřešiceFotografie u firmy

OBEC Křešice - Nádražní 84, KřešiceFotografie u firmy

DOMOV NA PUSTAJI KŘEŠICE - Encovanská 73, Křešice

MEDICUS POLEPY s.r.o. - Pražská 98, Křešice

POTRAVINY U SLAVÍKŮ - Zahořany č. 28, Křešice

SCHMID JIŘÍ - Litoměřická 155, Křešice

SDH Křešice - Nádražní 161, Křešice

ZEMĚDĚLSKÝ SERVIS s.r.o. - Třeboutice č. 38, Křešice

MOTOREST NUČNICE - Nučnice č. 6, Křešice

JIRKOVSKÝ JIŘÍ-SERVIS A OPRAVY VAH - Zahořany č. 137, Křešice

SKŘIVÁNEK JOSEF - Třeboutice č. 53, Křešice

KARAN-PANGERL KAREL s.r.o. - Malá náves 53, Křešice

KLOTT LT s.r.o. - Křešice č. 2

POTRAVINY CBA Křešice - Litoměřická 105, Křešice

SCHOELLER KŘEŠICE s.r.o. - Pražská 98, Křešice

ŠVÁB KAREL MUDr. - Pražská 99, Křešice

BENEŠ JIŘÍ - Bezručova 206, Křešice

STEHLÍK VÁCLAV MUDr. - Encovanská 73, Křešice

FK SCHOELLER Křešice z.s. - Polní 223, Křešice

HENSCHOVÁ KATEŘINA - Velká náves 7, Křešice

Historie obce Křešice celá historie

Křešice - stará obec je typickým příkladem kruhovitého slovanského osídlení, novější část pak podle silnice důkazem německé kolonizace. Skoro celá obec leží v inundačním pásmu a trpí velmi často záplavami. Předhistorické osídlení dokazují četné nálezy z doby neolitu, doby bronzové i železné.Na území obce byl nalezen pěstní klín, který patří k nejstarším dokladům lidského osídlení u nás - tzv. jádrová industrie staropaleolitická z doby před čtvrt miliónem let. První písemná historická zpráva je v darovací listině Spytihněva II. z roku 1057. Dnes již zaniklé vinice v okolí pocházely z doby Karla IV. V době třicetileté války byla obec z větší části pobořena, většina stavení vyhořela včetně fary a kostela ( v letech 1613 - 1656 ). Na znovuzřízení obce i kostela měl hlavní zásluhu prvý biskup litoměřický Mikuláš Šlejnic. Do nově zbudovaného kostela v roce 1666 daroval obraz sv. Matouše významný český malíř Karel Škréta a podle obrazu byl i kostel pojmenován. V roce 1708 dal druhý litomě- řický biskup Jaroslav ze Šternberka postavit Mariánskou kapli u studánky v Křešicích a později biskup Vratislav z Mitrovic rozšířil kapli na kostel Navštívení Panny Marie. V době opevňování Terezína na konci 18. století bylo na kopci Křemíně nad Křešicemi a Třebouticemi zřízeno vojenské opevnění, které však nebylo nikdy použito. V roce 1906 byla založena v Křešicích textilní továrna - přádelna, která zaměstnávala až 500 dělníků. Česká škola byla zříze- na již v době před třicetiletou válkou, německá až později. Nová česká škola byla postavena v roce 1925 nákladem tři čtvrti milionu korun. Na zdejším hřbitově je pochován kněz - buditel, filosof a básník, vrstevník Jungmanna a Do- brovského, Vincenc Zahradník. Jeho působení v Křešicích připomíná pamětní deska umístěná na budově Základní školy v Křešicích.

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.