Obce v okolí 30 km od obce Bulhary

PřítlukyFotografie u obce3,13 km

K obci neodmyslitelně patří víno a vinařství. Vesnice byla už ve 14. a 15. století proslavená svými vinicemi a kvalitním vínem. Před třicetiletou válkou bylo 47 % poddanské půdy osázeno vinnou révou.

MiloviceFotografie u obce4,39 km

Zaječí4,88 km

Lednice5,30 km

Rakvice5,58 km

Hlohovec6,40 km

Sedlec7,07 km

Podivín7,18 km

PavlovFotografie u obce7,47 km

Šakvice7,71 km

KlentniceFotografie u obce7,82 km

Obec Klentnice se nachází cca 4 km severně od Mikulova. Jedná se o rekreační a vinařskou obec v Mikulovské vinařské podoblasti (viniční tratě Bavorsko, Stará hora, Pod Klentnicí, Pod lomem, Nad sv. Leonardem).

Mikulov8,57 km

Starovičky8,77 km

Bavory9,28 km

Velké PavloviceFotografie u obce9,41 km

Okolo města se nacházejí rozsáhlé vinice. Dále na jihozápad se nachází vodní dílo Nové Mlýny, dále na jih pak Přírodní park Niva Dyje, Lednicko-valtický areál a CHKO Pálava. Na jihovýchod leží města Velké Bílovice a Podivín.

Ladná 9,48 km

Perná9,66 km

Dolní VěstoniceFotografie u obce9,99 km

ValticeFotografie u obce10,02 km

Horní Věstonice10,38 km

Velké BíloviceFotografie u obce10,73 km

StrachotínFotografie u obce10,91 km

Obec Strachotín leží na státní silnici II. třídy z Hustopečí u Brna do Mikulova v blízkosti Pálavských vrchů na okraji dyjské nivy. Dominanta obce, kostel sv. Oldřicha a Metoděje, je postaven na jižním okraji obce.

Dolní Dunajovice11,66 km

BořeticeFotografie u obce11,97 km

Popice12,04 km

HustopečeFotografie u obce12,20 km

Břeclav12,59 km

Němčičky12,62 km

Moravský Žižkov13,24 km

Horní BojanoviceFotografie u obce13,38 km

BřezíFotografie u obce13,50 km

První kostel byl v obci od roku 1696, dnešní kostel sv. Jana Křtitele, stavěný v novorománském slohu bez ozdob, byl vysvěcen roku 1860 a je památkově chráněn stejně jako fara s bránou a hospodářským stavením. Památkově chráněny jsou rovněž sochy sv. Floriána a sv. Jana Nepomuckého a kaplička u silnice do Mikulova.

Starovice13,88 km

KurdějovFotografie u obce13,98 km

VrbiceFotografie u obce14,35 km

PouzdřanyFotografie u obce14,70 km

Kobylí14,97 km

Dobré Pole15,71 km

BoleradiceFotografie u obce15,84 km

Brod nad Dyjí16,34 km

Nový PoddvorovFotografie u obce16,39 km

Vinařská obec Nový Poddvorov leží asi 12 km západně od Hodonína. Městečko mělo tvar podkovy, jako všechna stará slovanská sídliště. Důkazem toho jsou ještě dnes znatelná terénní opevnění - valy a zbytky staviva, popelnic a kostí z dávného pohřebiště.