Místní kostel je z roku 1678 a je zasvěcen Navštívení Panny Marie. V katastru obce se nacházejí tři kapličky: sv. Antonína Paduánského, sv. Floriána a Božího srdce.

Hledat firmy v obci Němčičky
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Historie obce Němčičky celá historie

Nejstarší historický záznam o Němčičkách je z roku 1349, a to v Zemských deskách olomouckých, kde je uváděn název obce Nyempczicz. Tehdy patřily Němčičky Čeňkovi a Levíkovi z Boleradic. Levík (Těmík) v roce 1350 změnil svůj přídomek a psal se poté vždy z Němčiček. V témže roce získává Levík také díl vsi Morkůvky. Tím byl osud obou obcí těsně spojen, neboť měly od té doby až do pádu feudalismu stejného majitele. Z dědiců Levíkových uveďme Crhu z Němčiček.

V dalších desetiletích se mezi majiteli Němčiček vystřídala řada šlechticů, z nichž nejvýzmanmější byli v letech 1433-1490 vladykové ze Zástřízl. V roce 1433 získali ves bratři Ondřej, Václav a Jan z Chvalkovic, řečení ze Zástřízl. V držení obce se pak vystřídali Jan Mléčko ze Zástřízl a na Hluku a vdova Anna z Tvorkova. Mléčkova dcera Eliška se v r. 1490 provdala za Jana z Potnštejna, který se později stal spolumajitelem Němčiček. V r. 1519 odkázala, tehdy již vdova, Němčičky svým synům Václavovi, Zdeňkovi, Burianovi a Hynkovi. Po roce 1542 se majitelé často střídali. Po pánech z Pernštejna to bylo město Brno, pak Pertolt z Lipé, nejvyšší maršálek království českého, páni z Boskovic a Čeněk z Lipé. Ten roku 1583 připojil Němčičky ke svému panství hodonínsko-pavlovickému.

Po Bílé hoře se mezi majiteli objevují Žampachové z Potnštejna, hrabě Fridrich z Oppersdorfu, kníže Jan Adam z Lichtenštejna a hrabě Jan Czobor. V letech 1762-1918 náleželo celé panství, a tedy i Němčičky císařské rodině.

Podrobnější údaje najdeme v publikaci Němčičky v minulosti a současnosti (1990).

Znak a prapor obce

Dne 18. června 1998 udělil předseda Poslanecké sněmovny ČR obci Němčičky znak a prapor.

Popis znaku: dvakrát červeno-zlato-zeleně polcený štít, vpravo stříbrná lilie, uprostřed zeleného vršku černý kolík obtočený vinnou révou se čtyřmi modrými hrozny. Vlevo stříbrný špičatý klobouk se zlatou rolničkou na vrcholu a zlatou zatočenou podbradní šňůrou.

Popis praporu: list tvoří tři svislé pruhy: červený s bílou lilií, žlutý s modrým vinným hroznem a zelený s bílým špičatým kloboukem se žlutou rolničkou na vrcholu a žlutou zatočenou podbradní šňůrou. Poměr šířky a délky je 2:3. Význam jednotlivých obrazců: Nejstarší známá pečeť Němčiček má v pečetním poli dva vinné oblouky, nad každým vinný hrozen, jméno NIEMCZICZKY a letopočet 1641. Podobný obrazec je i na pečeti z 18. st. Středověký klobouk ukončený koulí či rolničkou nosili v erbu vladykové z Boleradic, později z Němčiček. Stříbrná lilie v červeném poli náležela významnému rodu ze Zástřízl. Tato lilie je zároveň symbolem Panny Marie, který je zasvěcen němčičský kostel pocházející z roku 1678.

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.