Vinařská obec Nový Poddvorov leží asi 12 km západně od Hodonína. Městečko mělo tvar podkovy, jako všechna stará slovanská sídliště. Důkazem toho jsou ještě dnes znatelná terénní opevnění - valy a zbytky staviva, popelnic a kostí z dávného pohřebiště.

Hledat firmy v obci Nový Poddvorov
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Nový Poddvorov 3 firmy

OBEC Nový Poddvorov - Nový Poddvorov č. 25webFotografie u firmy

Vinařská obec Nový Poddvorov leží asi 12 km západně od Hodonína. Městečko mělo tvar podkovy, jako všechna stará slovanská sídliště. Důkazem toho jsou ještě dnes znatelná terénní opevnění - valy a zbytky staviva, popelnic a kostí z dávného pohřebiště.

SŮKAL MILAN - Nový Poddvorov č. 63

VINAŘSTVÍ MRKVA - Nový Poddvorov č. 95

Historie obce Nový Poddvorov celá historie

Název dnešní obce Nového Poddvorova upomíná jméno zaniklého městečka Potvorova. Toto sídliště patřilo cisterci­áckému klášteru velehradskému, jemuž papež Alexandr IV. v roce 1261 držení jeho potvrdil. Městečko mělo tvar podko­vy, jako všechna stará slovanská sídliště. To vše nasvědčuje tomu, že zaniklé městečko „Potvorov" bylo v tu dobu význam­ným sídlem našich předků. Do dnešní doby zůstal z této ob­lasti jen název trati Kosteliska.

Teprve v roce 1783 byla za panování císaře Josefa II. založe­na dnešní obec Nový Poddvorov na pustých poddanských po­lích, ležící západně od města Hodonína, odkud je obec vzdá­lena asi 16 km. Obec má svou pečeť, na které je znázorněna radlice se sedícím skřivanem. Bonita půdy v této krajině byla velmi dobrá, proto se obyvatelé této nově založené obce vě­novali zemědělství a na vhodně položených tratích vinařství.

Naše obec je i přes malý počet zde žijících obyvatel vel­mi dobře infrastrukturně vybavena. V posledních letech byla v obci vybudována kanalizace, vodovod, zaveden plyn a re­konstruována elektrická síť. Většina produktivních obyvatel je zaměstnána v zemědělství, ostatní dojíždí za prací do nejbliž­šího okolí a do města Hodonína.

Velká pozornost je v naší obci věnována vinařství. Na vhod­ných polohách se daří těm nejnáročnějším odrůdám, ze kte­rých místní vinaři vyrábí velmi kvalitní odrůdová vína, žádaná náročnými milovníky dobrého vína z celé ČR.

Hody jsou u nás pořádány každou poslední neděli v měsíci srpnu podle zvyků a tradic zdejšího kraje.

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.