Obec Prušánky leží v mělkém údolí potoka Prušánka, mezi dvěma okresními městy, Hodonínem a Břeclaví. Svou polohou náleží k národopisné oblasti Podluží a patří mezi významné vinařské obce tohoto regionu.

Hledat firmy v obci Prušánky
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Historie obce Prušánky celá historie

13. - 16. STOLETÍ

•1261 - 1. písemná zmínka o obci jménem Prusy. Ves majetkem vizovického kláštera

•1460 - ves zastavena pánům z Ludanic

•1497 - ves přechází do majetku Jana Kuny z Kunštátu

•1536 - ves se stává majetkem Albrechta Prusinovského z Víckova

•1566 - dokončení stavby domu novokřtěnců

17. - 18. STOLETÍ

•1601 - drancování obce císařskými vojsky

•1605 - vypálení obce bočkajovci

•1609 - vypálení domu novokřtěnců

•1619 - ves je opětovné do základů vydrancována císařskými vojsky

•1624 - obec darována Ferdinandem II. olomouckým jezuitům

•1653 - předpokládaný počet obyvatel 600, počet nemovitostí 81

•1712 - ve vsi postavena kaple sv. Izidora

•1758 - postaven chrám zasvěcený sv. Izidorovi

•1773 - zřízena samostatná lokální kurie

•1773 - otevřena jednotřídní škola

19. STOLETÍ

•1840 - podle konskripce mají Prušánky 230 domů a 1023 obyvatel

•1842 - obrovský požár pohltil celou obec

•1846 - v důsledku požáru lehlo popelem 198 domů

•1848 - Prušánky připojeny k okresnímu hejtmanství v Kyjově

•1849 - vyvazovací práce z roboty

•1850 - zvolen 1. starosta obce T. Maděryč

•1859 - Prušánky povýšeny na faru

•1866 - nákaze cholery podléhá v obci 106 osob

•1867 - založen Kuffnerův velkostatek, 2. vedle císařského

•1872 - stěhování některých občanů do Ruska a Chorvatska

•1873 - obec opětovně postižena cholerou, umírá 33 lidí

•1882 - stavba nové školy uprostřed obce

•1897 - založení hasičského sboru

•1898 - založen spořitelní a záloženský spolek

20. STOLETÍ

•1904 - otevřena lidová knihovna akademickým klubem z Hodonína

•1917 - zabavení dvou zvonů pro vojenské účely

•1919 - založeny jednoty Orla, Sokola, proletářské tělovýchovy

•1919 - otevřen potravní spolek

•1923 - v Prušánkách přistává první letadlo

•1924 - pozemková reforma

•1928 - elektrifikace obce

•1929 - otevřen 1. kinematograf, založena osvětová komise

•1930 - stavba a kolaudace fary

•1933 - založení vinařské besídky

•1934 - obec postižena obrovskou bouří a následnými zátopami

•1935 - rozsáhlé krupobití a následné teplota až 45°C

•1936 - instalace telefonní linky z Moravské Nové Vsi do Prušánek

•1937 - založení vinařského družstva, filiálky družstva z Čejkovic

•1942 - pro válečné účely zabaveny tři zvony z farního kostela

•1945 - 14.4. Prušánky osvobozeny od okupantů

•1947 - do farního chrámu pořízeny nové zvony

•1953 - založen Slovácký krúžek

•1959 - postaven kulturní dům

•1967 - novostavba mateřské školy

•1972 - novostavba základní školy

•1972 - založen národopisný soubor Podlužánek

•1981 - první krojované letní hody

Údaje jsou čerpány z knihy Prušánky - vinařská obec Podluží

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.