Hledat firmy v obci Bory
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Bory 14 firem

ČESKÁ POŠTA Bory - Horní Bory č. 233, Bory

VILIŠ PETR-VÝROBA NÁBYTKU - Horní Bory č. 249, Bory

KODU MAREK s.r.o. - Cyrilov č. 32, Bory

NED.CZ - Cyrilov č. 38, Bory

OBEC Bory - Dolní Bory č. 232, BoryFotografie u firmy

OCHRANA JOSEF-NÁKLADNÍ DOPRAVA - Horní Bory č. 139, Bory

ZŠ HANY BENEŠOVÉ A MŠ - Dolní Bory č. 161, BoryFotografie u firmy

DVOŘÁK VLADIMÍR-KLEMPÍŘSTVÍ POKRÝVAČSTVÍ - Horní Bory č. 234, Bory

TURISTICKÁ UBYTOVNA BORY - Horní Bory č. 185, Bory

ZO ČSOP Bory - Dolní Bory č. 162, Bory

COOP Bory - Dolní Bory č. 163, Bory

KŘÍŽOVÁ BLANKA - Dolní Bory č. 41, Bory

KČT, ODBOR Bory - Dolní Bory č. 45, Bory

KLIMECKÝ VOJTĚCH MUDr. - Dolní Bory č. 232, Bory

Historie obce Bory celá historie

Bory se nachází 10 km severně od Velkého Meziříčí a 520 m nad mořem. Obec vznikla v r. 1972 spojením Dolních a Horních Borů, ke kterým patří osada Cyrilov. Obce však byly založeny už ve 14. století, jejich základ tvoří náves s kostelem. V Dolních Borech je to sv. Jiljí a v Horních Borech sv. Martin.

Horní Bory

V roce 1848 panství křižanovské, kraj Jihlavský. První zmínka o Horních Borech je z roku 1348. Jsou uváděny různé názvy, např. Theutonicalis Kyenheyt, Kynhayd, Horní Německý Bor. Farní osada je rozložena po obou stranách okresní silnice, severně od Velkého Meziříčí, 521 m nad mořem. Dominantou obce je kostel sv. Martina, jehož nejstarší zachovalá část je z let 1250 - 1280. Koncem 19. a počátkem 20. století obec používala razítko se symbolem borovice a nápisem "Představenstvo obce Horní Bory ". V roce 1813 se zde narodil Josef Těšík, vlastenec - spisovatel a národní buditel. Zvláštností je přírodní památka s názvem " Mrázkova louka ". Rostou zde některé chráněné druhy rostlin, jako je Rosnatka okrouhlolistá, Suchopýr úzkolistý, Zabělník bahenní a Tolije bahenní.

Dolní Bory

V roce 1843 panství Velké Meziříčí, kraj Jihlavský. První prameny uvádějí rok 1336 a název Brana Boemicalis. Obec patřila dvojímu panství. Spodní část obce s rychtou patřila původně k panství Mostišťském a od roku 1390 náležela k panství Meziříčskému. Horní část obce náležela k panství Radostínskému. Kostel sv. Jiljí je dominantou obce a jeho nejstarší část, presbytář, je postaven v gotickém slohu.

Koncem 19. a počátkem 20.století používá představenstvo obce razítko, na kterém je vyobrazena postava světce, zřejmě patrona kostela a obce. Dolní Bory leží v jedné z nejvýznamnějších lokalit pegmatitů na Moravě. Ve zdejších "hatích" byl od konce 19.stol. až do roku 1972 těžen křemen a živec pro sklářské a keramické účely. Další přírodní zvláštností je přírodní památka "Rasuveň" - staletý bukový les.

Cyrilov

Osada s dřívějším názvem Cyrilhov, založena v roce 1784 na místě vrchnostenského dvora.

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.