Hledat firmy v obci Bohdalec
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Bohdalec 6 firem

ZŠ A MŠ Bohdalec - Bohdalec č. 80Fotografie u firmy

OBEC Bohdalec - Bohdalec č. 101

CHOVATELSKÉ DRUŽSTVO IMPULS - Bohdalec č. 122

AUTOSERVIS JAŠA - Bohdalec č. 97

COOP Bohdalec - Bohdalec č. 103

POVOLNÁ LENKA MVDr. - Bohdalec č. 101

Historie obce Bohdalec celá historie

Historie vesnice Bohdalec souvisí se žďárským cisterciáckým klášterem, k jehož založení nemalé přípravy učinil první známý feudál zdejší oblasti Přibyslav z Křižanova, a jehož vlastní založení v roce 1252 realizoval Přibyslavův zeť Boček z Obřan. Pravděpodobně přičiněním žďárského kláštera byla někdy v polovině 14. století nebo na konci století třináctého založena také ves Bohdalec, a to na území, které Křižanovu věnovali právě dědicové Přibyslava z Křižanova.

První zmínka o Bohdalci je však až z roku 1348, kdy vznikl spor o desátky z některých obcí přifařených do Horní Bobrové, a to Bohdalce a Rousměrova. Hornobobrovský farář Heruš tedy musel uznat, že desátky z uvedených dvou obcí patří Waschmundovi, komandéru špitálu johanitů ve Starém Brně. Spor o tyto desátky se znovu rozhořel ještě v roce 1390.

Důležitým zdrojem poznání historie žďárského kláštera jsou jeho tři urbáře z let 1407, 1462 a 1483. Bohdalec se objevuje ve dvou z těchto urbářů, a to v urbářích z let 1462 a 1483, kdy klášter měl v této vsi 21 poddaných, z nichž jeden byl rychtář.

Bohdalec zůstal trvale u majetku žďárského kláštera a sdílel s ním jeho osudy. V roce 1667 dostala ves obecní pečeť. V pečetním poli je polovice jelena.

Po zrušení žďárského kláštera převzal jeho majetek Moravský náboženský fond. Ten rozdělil klášterní statek na 5 dílů. Jedním z nich byl radešínský statek, do kterého byl přičleněn Bohdalec. Radešínské zboží později v roce 1826 získal František Schneider z Brna.

Po roce 1850 bylo v Novém Městě na Moravě zřízeno okresní hejtmanství a tam měl rovněž sídlo jeden z jeho soudních okresů. Do novoměstského soudního okresu také spadal Bohdalec jako již samostatná obec po zrušení patrimoniální správy.

Název obce byl pravděpodobně odvozen od osobního jména Bohdal, což mohl být lokátor, pověřený žďárským klášterem k založení obce.

Mezi Bohdalcem a Řečicí je trať nazvaná „Na Maňkovech“. Pravděpodobně někde zde bývala dříve ves Mankov. Založil ji žďárský klášter. První zprávy o vsi jsou z druhé poloviny 15. století, kdy ji získal do zástavy vladyka Volimír z Hlinného. Již tehdy byla ves pustá.

Uprostřed vesnice stojí malebná kaplička P. M. Lurdské (patronky obce), z roku 1903.

V roce 1895 se v Bohdalci narodil Jaroslav Skryja, vlastenecký učitel, čelný představitel Sokola a Obrany národa, který byl za svoji odbojovou činnost v roce 1942 v Berlíně fašisty popraven. Na jeho rodném domě č. 50, dnešním hostinci, je od roku 2007 umístěna na jeho památku pamětní deska.

Na pomníku padlým v 1. světové válce jsou vytesána a vyzlacena jména dvaceti bohdaleckých občanů, kteří v této válce položili své životy.

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.