Hledat firmy v obci Všechovice, část obce Všechovice
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Všechovice, část obce Všechovice 8 firem

WOOD WINDOOR, spol. s r.o. - Všechovice č. 4

DATEVAL s.r.o. - Všechovice č. 17

OHŇOSTROJE SERVIS s.r.o. - Všechovice č. 5

OBEC Všechovice - Všechovice č. 32Fotografie u firmy

STATEK VŠECHOVICE - Všechovice č. 41

HANÁK MAREK - Všechovice č. 95

PITROŇOVÁ ZDENKA MUDr. - Všechovice č. 29

JAKL MONT GROUP s.r.o. - Všechovice č. 85

Historie obce Všechovice celá historie

Již v době panování posledních Přemyslovců náležela obec k poddanství kláštera Porta Coeli v Předklášteří, který byl založen roku 1233, královnou Konstancií, vdovou po Přemyslu Otakarovi I. V zakládací listině královny Konstancie se čte ve slově „OZTETCHOWICKI“ jméno Všechovice.

Určitě jsou jmenovány Všechovice v listině krále Václava I. z roku 1240. Býval zde panský dvůr patřící ke klášteru Porta Coeli. Stavba musela být rozsáhlá, neboť čísla domů 9 až 20 a 51 náležela ke dvoru, to je střed obce a část zvaná Ovčírna. V č.p. 17, 18, 19 byl ovčín. Dvůr měl velkou zahradu pod Ovčírnou, rozsáhlé pozemky, role, louky a pastviny ve výměře asi 40 měřic (80 ha) i lesy. Na svahu obráceném k jihu, který je dnes zalesněn a nazývá se Vinohrad, zkusili pěstovat i vinnou révu, ale nedařila se. Selské usedlosti stály na spodní straně u rybníčku. V roce 1666 byli ve Všechovicích 2 celoláníci, 1 třičtvrtěláník, 5 pololáníků, 4 půldruhačtvrtníci a 2 čtvrtníci, 2 domkaři a 1 domek bez polí. Celkem zde bylo 15 usedlostí a dvůr.

Roku 1721 dala abatyše kláštera, Benigna z Deblína, zdejší dvůr opravit. Z této doby pochází erb nad vchodem jednopatrového domu č.p. 14.

Archeologické nálezy prokázaly osídlení kulturou s lineární keramikou, a to v lokalitě pod Vinohradem a v Rybnících. Při budování německé dálnice, v červnu 1941, bylo nalezeno devatenáct objektů kultury s moravskou malovanou keramikou. Nejstarší nálezy v obci jsou z mladší doby kamenné (Neolit, 4800 př. n. l.).

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.