Hledat firmy v obci Unín
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Unín 3 firmy

OKNOMARKET s.r.o. - Unín č. 32

OBEC Unín - Unín č. 44Fotografie u firmy

COOP Unín - Unín č. 59

Historie obce Unín celá historie

Obec byla založena jako osada pravděpodobně ve 14 stol. přičemž první písemná zmínka se datuje z roku 1341. Postupně se vyvíjela až po dnešní dobu a v současném čase se její činnost řídí zákonem ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích a násl. zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecních zřízeních) ze dne 12. dubna 2000. Obec Unín se nachází severozápadně od Brna nedaleko obce Drásov – 6 km a města Tišnov – 10 km, ke kterému po staletí bytostně náleží, avšak je součástí okresu Blansko.

Unín je stará obec a stojí na místě, kde kdysi bývalo tzv. Hradisko, jehož místní název se uchoval podnes a ze kterého byl vytvořen alodní dvůr. Bývalé dvorské pozemky drží majitelé domů č.p. 14 a 23. Nejstarší listinný zápis pochází z roku 1349. Tehdy patřily čtyři lány pánům z nedalekého Trmačova, s jehož osudy zůstává tato ves i nadále spojena. Původní název obce zněl YNYN, který se postupně měnil. V roce 1718 to byl UNIN, v roce 1720 HUNIN a od roku 1924 nese obec název UNÍN.

Krajina je zde mírně pahorkatá, sestávající z chudší orné půdy, lesů a většího množství pastvin spásaných dobytkem. Obyvatelé nacházeli obživu převážně v zemědělství, dále zde byli tesaři, zedníci, dřevorubci a jiní. S rozšiřováním výroby přibývali další; a tak se ve 30. století v obci usadili dva obchodníci, dále zde byly dvě hospody, řezník, kovář, před první světovou válkou mlékárna a sýrárna, posléze palírna ovoce, parní pila s deseti zaměstnanci od roku 1992 výroba sítí fa SITTIEC, s.r.o. V obci byla zřízena četnická stanice v roce 1904 a zrušena byla v roce 1955, dále je zde od roku 1960 poštovní úřad.

Škola

Již před rokem 1778 vyučoval v obci psaní, čtení a počítání krejčí Jan Koutný z Lomnice, který byl současně kostelníkem. V roce 1779 byla nařízením zemské komise v obci zřízena škola, kterou navštěvovaly ze sousedních obcí Bukovice, Hlubokého, Hájku, Jamného a Rohozce. Tehdy byla škola dvoutřídní a když se začalo jednat o rozšíření o další třídu, počínaje obcí Rohovec se v od roku 1888 postupně všechny obce "odškolily" a vybudovaly si vlastní školy. Poté se i v Uníně postavila vlastní škola čp. 20, která byla uzavřena v osmdesátých letech minulého století.

Kostel

V obci stojí stavba pozdně barokního kostela, který je zasvěcen sv. Petru a Pavlovi. Kdy byl původní dřevěný kostel založen není známo, ale první písemná zmínka o faře pochází z roku 1371, a tudíž zde dřevěný kostelík již musel stát. Ten byl v roce 1789 zbořen a v roce 1792 již stála na jeho místě mnohem větší stavba zděného kostela. Stálým knězem byl ustanoven Egedius Jahoda v roce 1790, za jehož působení byl stavba dokončena. Původní hřbitov na severním straně kostela byl zrušen k 31.12.1899 a od 1.1.1900 sloužil k pohřbívání nový hřbitov vzdálený asi 300 m severně od obce.

Kasárny

V roce 1960 byla za obcí v místní lokalitě "Střela" vybudována kasárna pro vojenský útvar raketových vojsk. V obci pak byly postaveny byty pro vojáky z povolání. Veškeré lesy v k. ú. Unín a Hluboké byly předány do využívání MO – vojenským lesům Plumov, které ještě před jejich navrácením jako historického majetku obce je vydrancovali. Vojenský útvar skončil svoji činnost k 31.12.1990. Samotný objekt vojenské hlásky byl darován obci darovací smlouvou v roce 2005.

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.