Mezi pamětihodnosti obce se řadí kaple sv. Kříže ve Vražném, kaple v Hynčicích, kostel sv. Petra a Pavla, kamenný kříž v Hynčicích, památník obětem 1. a 2. světové války, pomník sv. Aloise, zvonička sv. Floriána, barokní socha sv. Jana Nepomuckého a socha Panny Marie.

Hledat firmy v obci Vražné
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Vražné 16 firem

OBEC Vražné - Vražné č. 37webFotografie u firmy

Mezi pamětihodnosti obce se řadí kaple sv. Kříže ve Vražném, kaple v Hynčicích, kostel sv. Petra a Pavla, kamenný kříž v Hynčicích, památník obětem 1. a 2. světové války, pomník sv. Aloise, zvonička sv. Floriána, barokní socha sv. Jana Nepomuckého a socha Panny Marie.

POŠTA PARTNER Vražné - Vražné č. 37

SHELL CZECH REPUBLIC Vražné - Vražné č. ul.

VELOCHA KAMIL - Hynčice č. 88, Vražné

BÖHM RENÉ - Hynčice č. 56, Vražné

MAJER MILAN - Hynčice č. 252, Vražné

OBECNÍ KNIHOVNA Vražné - Hynčice č. 69, Vražné

HAPS - Hynčice č. 72, Vražné

SHELL CZECH REPUBLIC Vražné - Vražné č. ul.

JUNÁK-ČESKÝ SKAUT, STŘEDISKO Odry, z.s. - Vražné č. 122

KUCHARZ JIŘÍ - Emauzy č. 200, Vražné

POHOSTINSTVÍ U HŘIŠTĚ - Vražné č. 50

ZŠ Vražné - Vražné č. 157Fotografie u firmy

RODNÝ DŮM J. G. MENDELA - Hynčice č. 69, Vražné

POHOSTINSTVÍ NA ROZCESTÍ - Vražné č. 19

TJ SOKOL Vrážné - Vražné č. 37

Historie obce Vražné celá historie

Obec Vražné vznikla ve své dnešní podobě v roce 1953 sloučením tří, historicky dlouho samostatných obcí Dolní Vražné, Horní Vražné a Hynčice na území stejně nazvaných katastrálních území. Je klasickou obcí moravskoslezského venkova. Dolní Vražné leží na historickém území Moravy (panství fulnecké), Horní Vražné a Hynčice jsou „ slepým střevem“ Slezska (panství oderské). Je obcí typicky zemědělskou, je krajinou polí s kvalitní půdou. Jde o území Moravské brány, u řeky Odry, zástavba obce lemuje přítok Odry – Vraženský potok.

Vražné má tři místní části, Vražné, Hynčice a Emauzy, žije v nich cca 850 obyvatel. Rozloha celého území obce činí 1521 ha a 2 katastrální území : Vražné u Oder a Hynčice u Vražného. V délce 3,5 km protíná obec těleso dálnice D1 vstupující do Vražného, a tím i do Moravskoslezského kraje z kraje Olomouckého na km 316,6. Z nevstřícných dálničních odpočívek P / 317,9 km a L / 319,1 km je za příznivého počasí skvělý výhled na panoráma Beskyd.

První písemná zmínka o obci, jejíž jména se v běhu staletí na stejném základu měnila i psala, je z roku 1282.

V oblasti s početným německým osídlením do roku 1945 se užívaly německé názvy ( Groβ/Klein Petersdorf (Dolní/Horní Vražné), Heinzendorf (Hynčice) a Emaus. Obec Vražné byla od roku 1979 do roku 1994 součástí města Odry. Znovu samostatná je od roku 1995. V návaznosti na stavbu dálnice D1 byly v v obou katastrálních úze -mích dokončeny v roce 2015 komplexní pozemkové úpravy. Navržené a již realizo -vané výsadby stromů a keřů vytvořily mimo nové aleje a stromořadí také rozsáhlé biokoridory obohacující fádní lány polí potřebnou zelení. Nové vodní plochy (mokřady a retenční nádrž) doplnily vodní nádrž Pod Emauzy, zaměřenou na sportovní rybolov. V obci je v budově obecního úřadu také pošta, do infrastruktury patří i základní škola Johanna Gregora Mendela a mateřská škola. Pěknou vizitkou obce je rovněž sporto-vní areál s fotbalovým hřištěm. Římskokatolický kostel sv. Petra Pavla byl postaven v letech 1798-9, kdy byl vysvěcen. V tomto kostele na historickém území Moravy byl dne 22. července roku 1822 pokřtěn jménem Johann nejslavnější rodák obce a moravskoslezského venkova, otec genetiky, přírodovědec Johann Gregor Mendel. Narodil se 20. července L.P. 1822 na statku svých rodičů Antona a Rosiny Mendel. V rodném domě (rolnickém statku stojícím ve Slezsku) je dnes muzeum, a celý sta-tek se po rozsáhlé rekonstrukci stal Návštěvnickým centrem venkovského regionu Moravské Kravařsko. Je kulturní památkou České republiky.

Obec Vražné je členskou obcí dobrovolných svazků obcí (DSO) Region Poodří a Mikroregion Odersko. Leží v turistické oblasti Poodří-Moravské Kravařsko. Rodný dům J.G.Mendela má svého maskota. Je jím Kulihrášek, jedna z postaviček „Pohádkového Poodří“, projektu který oslovil rodiny s dětmi a prospěl rozvoji turismu v dříve téměř neznámé oblasti. Dnes má obec velmi dobrou dopravní dostupnost, díky dálnici D1 – Exit 321 Odry. Přijeďte nás navštívit. Ubytování u Mendela a nenáročné cyklotrasy Oderskem.

Demografické údaje