Obec Voleč se nachází v okrese Pardubice, kraj Pardubický, severozápadním směrem 20 km od Pardubic a 9 km od Lázní Bohdaneč.

Hledat firmy v obci Voleč
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Voleč 14 firem

OBEC Voleč - Voleč č. 72webFotografie u firmy

Obec Voleč se nachází v okrese Pardubice, kraj Pardubický, severozápadním směrem 20 km od Pardubic a 9 km od Lázní Bohdaneč.

WOODEN CZ s.r.o. - Voleč č. 133Fotografie u firmy

MUSILOVÁ SILVIA Bc. - Voleč č. 159

MŮJOBCHOD-POTRAVINY-VEČERKA VOLEČ - Voleč č. 104

MACHÁČEK IVAN - Voleč č. 51

BSV, spol. s r.o. - Voleč č. 123

AUTOPOTAHY-AVOSS s.r.o. - Voleč č. 127Fotografie u firmy

SDH Voleč - Voleč č. 72

SIRŮČEK VÁCLAV - Voleč č. 83

DOMINANT - Voleč č. 119

MAŠÍN TOMÁŠ - Voleč č. 42

KOLMANOVÁ MARKÉTA - Voleč č. 86

BŘEZINA ROMAN - Voleč č. 136

SEHNOUTEK A SYNOVÉ s.r.o. - Voleč č. 143

Historie obce Voleč celá historie

První doložená písemná zmínka o Volči pochází z roku 1398. Nejstarší známí držitelé Volče jsou: Mareš a Jan z Vyšehněvic, Johanka z Hustířan, Kunát ml. z Dobřenic, Vojtěch z Pernštejna a od r. 1560 Komora Království českého. Od této doby známe počet usedlostí (16) – byla zde i krčma s lázní – jména majitelů, výši daní i povinnou vojenskou výzbroj.V době 30leté války (1620-1650) byla vesnice vojsky vydrancována a vypálena, mnohé grunty srovnány se zemí.Ještě ve stol. 18. obklopuje Voleč soustava rybníků a rozlehlé lesy sahají až k obci.Rozkvět vsi nastal koncem 19. století. V té době je postavena škola, zřízena knihovna, kampelička a zakládají se mnohé spolky, hraje se divadlo.

V roce 1890 má Voleč 63 čp. a 495 obyvatel, které živí zemědělství. Vysušují se rybníky, ustupují lesy, pastviny se mění na pole.Největší změny přináší stolení dvacáté. V poválečné době proběhla elektrifikace, zavedení vodovodu, kanalizace, úprava cest, chodníků, vybudování sportovního hřiště, mateřské školy, obchodu. Nejvážnější změnou bylo založení zemědělského družstva a s tím i zcelování pozemků. Hybnou silou bylo zavedení autobusové dopravy. Dětem umožnila studia a dospělým práci v průmyslu. Nastává odliv obyvatel do měst.Koncem 20. století je zrušena škola, školka, kampelička a je silně omezena autobusová doprava. Stoupá provoz na silnici, osobní auto se stává nezbytností.Začátkem 21. století se i ve Volči objevují noví podnikatelé (benzínová stanice, výrobna krmných směsí, truhlářství, prodej náhradních aut. dílů, opravárenství aj.).Soukromé zemědělství už rodinu neuživí. Zmizely záhumenky, mizí chlévy, stodoly, zahrady dostávají parkovou úpravu. Přežívá jen zem. družstvo. Některá pole se opět mění na pastviny.Zanikly i mnohé spolky, v bývalé škole je OÚ, kulturní místnost, knihovna a hostinec. Podařilo se vzkřísit tradici masopustu.Nová dálnice D11 hlubokým zářezem oddělila ves od „Vršeckých lesů“ a změnila i hranice katastru obce.

Demografické údaje