Hledat firmy v obci Vápno
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Vápno 4 firmy

POŠTA PARTNER Vápno - Vápno č. 4

ZŠ Vápno - Vápno č. 41

OBEC Vápno - Vápno č. 19

ELEKTRO-SVATOŇ s.r.o. - Vápno č. 14

Historie obce Vápno celá historie

Obec Vápno se nachází na samé západní hranici pardubického okresu a spadá do Východolabské tabule. První písemná zmínka je z roku 1337, ale podle různých nálezů a dalších souvislostí vzniklo mnohem dřív. Řada dokladů o osídlení tohoto území pochází i z doby Aténské (4.-1. stol. př. n. l.). Z této doby pocházejí i nálezy z bronzu v kombinaci se železem z okolí Chlumce nad Cidlinou, od něhož je naše obec vzdálena asi 10 km, Osídlení pokračovalo i dále v tzv. římské době (až do 4. stol. n. l.), kdy bylo keltské obyvatelstvo vystřídáno germánským. Po přetržce ve vývoji osídlení v době tzv. stěhování národů začíná zhruba od 5.-6. stol. n. l. nová vývojová etapa, spojená s usazováním slovanského obyvatelstva, která pak plynule navazuje na raně středověké období.

Pocidliní se spolu s celými severovýchodními Čechami stalo doménou silného kmene Charvátů. Je obecně přijímáno, že toto území patří do nejstaršího sídelního území Čech. Stálou dominantou i pro část okolí je kostel sv. Jiří, ležící na úbočí vyvýšeniny zvané Sušina, písemně doložený od roku 1366, a ojediněle otevřená dřevěná zvonice stojící ve stínu mohutné památné lípy. Dalším památným stromem je rozložitá hrušeň majestátně stojící v poli směrem k Malým Výklekům. Zdejší obec bývala centrem kulturního života (vč. školství již od r. 1738) pro desítku okolních obcí. Dnes tu žije asi 130 obyvatel, v 50 domech. Své služby nabízí pošta a základní škola. Její historie sahá již do roku 1738. Stará farní pamětní kniha připomíná, že v tomto roce byla zbudována škola. Za 40 let byla postavena další z dříví farního lesa a až teprve v roce 1882 byla vysvěcena škola nová. Měla pět tříd a bylo do ní toho roku zapsáno 448 dětí. Začátkem 20.století už jsou třídy čtyři a dětí kolem 150. V současné době máme ve škole dvě třídy (pět ročníků) a družinu, v tomto školním roce k nám z deseti obcí dojíždí 30 dětí. Na hřiště, z něhož je úžasný výhled na Strašovský rybník a při krásném počasí dohlédneme až na Železné hory, se dostaneme lesní cestou, vedoucí okolo dětského hřiště. Místní jméno Vápno vzniklo z podstatného jména vápno = vápenný kámen nebo vápenná zem i vápno pálené. Obec Vápno je poprvé připomínána v Reliquiae tabularum terrae, což jsou pozůstatky desk zemských:\\\"1337 Vápna vsi...\\\", v dalších dokladech je uvedeno: \\\"1369 Cymentum, wapno;... 1384-1399 Cementum alias wapno; 1379 villa Wapno\\\".

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.