Okolo města se nacházejí rozsáhlé vinice. Dále na jihozápad se nachází vodní dílo Nové Mlýny, dále na jih pak Přírodní park Niva Dyje, Lednicko-valtický areál a CHKO Pálava. Na jihovýchod leží města Velké Bílovice a Podivín.

Hledat firmy v obci Velké Pavlovice
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Firmy v obci Velké Pavlovice
Živé firmy - počet: 143, obec Velké Pavlovice

ACTIVEMEDIA s.r.o. - Tovární 345/22, Velké Pavlovice

APARTMÁN ANDRÉ - V Sadech 656/1, Velké Pavlovice

AUTO BELLO s.r.o. - Nádražní 385/35, Velké Pavlovice

AUTODOPRAVA BUREŠ s.r.o. - Brněnská 29/10, Velké Pavlovice

BAGRES - Kpt. Jaroše 981/6, Velké Pavlovice

BARVÍK JIŘÍ - U Zastávky 98/4, Velké Pavlovice

BAŘINOVÁ VERONIKA Bc. - U Zastávky 1143/10, Velké Pavlovice

BEDŘICH DUŠAN Ing. - Brněnská 628/7, Velké Pavlovice

BENDA JAROSLAV Ing. - Tábor 226/24, Velké Pavlovice

BLARA s.r.o. - Dlouhá 314/8, Velké Pavlovice

BOFA MONT spol. s r.o. - Hodonínská 1113/17, Velké Pavlovice

BTSHOP.CZ - Hlavní 666/2, Velké Pavlovice

BUREŠ JAROSLAV - Ořechová 432/1, Velké Pavlovice

CENDELÍNOVÁ ALENA-SVÍTIDLA-OSVĚTLENÍ - Sokolská 4/2, Velké Pavlovice

CICHRA IVO-STAVEBNÍ BAZAR - Nádražní 31/21, Velké Pavlovice

COCHTANOVIC s.r.o. - Pod Břehy 1139/81, Velké Pavlovice

COOP SUPERMARKET Velké Pavlovice - Hlavní 30/55, Velké Pavlovice

CRHÁK STANISLAV - Náměstí 9. května 260/6, Velké Pavlovice

ČEPERA KAREL - Brněnská 29/10, Velké Pavlovice

ČEPEROVÁ LUDMILA MUDr. - Hlavní 150/94, Velké Pavlovice

Posledně opravené/vložené firmy:zobrazit více

COCHTANOVIC s.r.o. - Pod Břehy 1139/81, Velké Pavlovice

LÉKÁRNA VELKÉ PAVLOVICE - Náměstí 9. května 790/42, Velké PavlovicewebFotografie u firmy

MĚSTO Velké Pavlovice - Náměstí 9. května 700/40, Velké PavlovicewebFotografie u firmy

Okolo města se nacházejí rozsáhlé vinice. Dále na jihozápad se nachází vodní dílo Nové Mlýny, dále na jih pak Přírodní park Niva Dyje, Lednicko-valtický areál a CHKO Pálava. Na jihovýchod leží města Velké Bílovice a Podivín.

Historie obce Velké Pavlovice celá historie

Katastr Velkých Pavlovic byl intenzivně osídlen už prvními zemědělci v neolitu a od té doby se zde různé archeologické kultury střídaly prakticky až do doby velkomoravské. Otom také svědčí archeologické nálezy z Velkých Pavlovic a okolí. Jsou zde naleziště sídlišť již z období dávno předkřesťanského. Zejména v okolí cihelny jsou zaznamenány četné nálezy ze starší doby kamenné, jako např. mamutí kosti, pazourky a diluviální kosti. V obci je známé sídliště mladší doby kamenné s moravskou malovanou keramikou a kostrové hroby se zvoncovitými poháry, sídliště únětické kultury, žárové hroby z doby římské a mnoho dalších nálezů.

Jádro starých Pavlovic bylo položeno na severním okraji dnešního intravilánu (zastavěné části území obce) a převážná část nynější zástavby je až mladšího data a je orientována podél komunikace směřující severním směrem od Břeclavi ke Kloboukám a dále do vnitrozemí. Tato kolonizační část musela vzniknout někdy před polovinou 14. století, neboť k roku 1355 se zde připomíná kodstel, který je postaven již mimo půdorys staré předlokační vsi.

Poprvé se ves připomíná roku 1252, kdy její majitel Boček z Obřan dává část vinného desátku cisteriánskému klášteru ve Žďáře. Její majitelé se velmi často střídali jako i v ostatních vsích a městečkách tohoto kraje. Když roku 1512 daroval Vilém z Pernštejna svému zeti Jindřichovi z Lipé, jenž v té době držel pavlovický statek, také panství Hodonín, byl osud s tímto panstvím svázán až do zániku patrimoniální (svobodné pozemkové vlastnictví) správy v roce 1848. Ani spojení s hodonínským panstvím však Pavlovice neušetřilo častých změn majitelů, ke kterým docházelo buď prodejem, nebo konfiskací (zabavení) a předáním do držby jinému feudálovi. Tyto změny probíhaly v podstatě po první tři čtvrtiny bouřlivého a krutého 17. století, jež významně ovlivnilo stav městečka. Před zakoupením statku Bedřichem, hrabětem z Oppersdorfu, v roce 1676 však byl statek zkonsolidován a od té doby se o Pavlovicích mluví jako o Velkých Pavlovicích. Pro svou vzdálenost od centra byl však statek spravován jako samostatný a patřilo k němu 8 vesnic z okolí. Posledním majitelem panství byla císařská rodiny Habsburků od r. 1762 do 1921. V r. 1891 byly Velké Pavlovice povýšeny rozhodnutím císaře Františka Josefa I. na městečko - městys a od roku 1967 se staly městem.

S novou správní organizací habsburské monarchie v roce 1850 byly Velké Pavlovice začleněny do soudního a politického okresu Hustopeče. Když v říjnu 1938 tento okres okupací Hustopečí zanikl, připadly k soudnímu okresu Klobouky a s ním k politickému okresu Hodonín. Po osvobození Sovětskou armádou 15. dubna 1945 a po obnovení okresu Hustopeče se do tohoto okresu Pavlovice vrátily. Od roku 1960 jsou součástí okresu Břeclav.

Četné změny majitelů v 17. století byly dány nejen častými politickými zvraty, ale také silným zničením celého statku a Pavlovic zvláště. Z doby třicetileté války patřily Pavlovice k nejhůře postiženým místům tohoto okresu. Vždyť z kvetoucí vsi patřící se svými 166 selskými grunty k největším na teritoriu nynějšího okresu Břeclav, zbylo po třicetileté válce jen torzo o 21 gruntech, tj. 12,65%. V roce 1716 dosáhl počet selských usedlostí poloviny stavu z doby před jedním stoletím a žilo zde 84 selských rodin. K bouřlivému vzestupu počtu obyvatel došlo až v první půli 18. století, a tak sčítací komisaři Marie Terezie napočítali v Pavlovicích v roce 1763 na 728 osob ze 114 selských a 72 podružským rodin. Tento významný přírůstek obyvatel lze nepochybně připsat hlavně tomu, že Pavlovice byly centrem tzv. Horního statku hodonínského panství. Od té doby se počet obyvatel Pavlovic neustále zvyšoval a při posledním sčítání lidu 1. března 2001 zde bylo zjištěno 3.104 osob. K 1. lednu 2012 mají Velké Pavlovice 3.057 obyvatel.

MĚSTO Velké Pavlovice

Sídlo úřadu

Náměstí 9. května 700/40, Velké Pavlovice, 69106, Velké Pavlovice

Osoby

  • p. Otřel Jiří, starosta

Kontakty

1 části obce: