První zmínka o Švihově děje se ve knihách erekčních. V knihách těchto, jichž je celkem 13, zapisovaly se tak zvané fundace již od doby Arnošta z Pardubic. Švihov ponejvíce nebo celý patřil k panství petršpurskému.

Hledat firmy v obci Švihov, část obce Švihov
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Švihov, část obce Švihov 3 firmy

OBEC Švihov - Švihov č. 9Fotografie u firmy

ZAHRADY KOUT - Švihov č. 18

HYDROIZOLATER.CZ - Švihov č. 31

Historie obce Švihov celá historie

První zmínka o Švihově děje se ve knihách erekčních. V knihách těchto, jichž je celkem 13, zapisovaly se tak zvané fundace již od doby Arnošta z Pardubic. Švihov ponejvíce nebo celý patřil k panství Petršpurskému. Majitel tohoto panství Jenec z Janovic ustanovil v roce 1405, aby roční plat 11 kop pražských grošů ze Švihova dáván byl dominikánskému klášteru sv. Klementa (dnes seminář a universitní chrám) v Praze a za to, aby za příbuzné a předky Jencovy sloužena byla slavná bohoslužba. (Libri erect. V. pag. 628 Nr. 850)

V roce 1407 ustanovil týž pán dvě kopy pražských grošů ročního platu ve Švihově na poplatných sedlácích Blažkovi a Petrovi s chmelnicí a zahrádkou u dvora pro faráře Jesenického, aby si ustavičně mohl vydržovati z výnosu toho platu kaplana. (Erect. V. pag. 743. Nr. 1023.)

V roce 1418 ustanovil Jenec z Janovic, aby svrchu jmenovaný plat roční 11 kop z vesnice Švihova převeden byl na jeho majetek v Lubenci, se kterýmžto převedením klášter dominikánský spokojen byl, podobně se stalo s druhým platem dvou kop v témž roce.

Jenec tedy osvobodil Švihov od všelikého platu asi proto, aby ho mohl tím spíše prodati a tu snad nechybíme, když tvrdíme, že Švihov asi roku 1420 od Petršpurku ku Pšovlkám prodán byl. Alespoň v roce 1483 při prodeji petršpurského panství od pánů z Janovic na pány z Gutšteina Pšovlky a Švihov se při tomto panství neobjevují.

Tedy asi po roce 1420 dostal se Švihov ke Pšovlkám a zůstal při tomto statku hlavně v rodině Hochhauserově až do roku 1612. Tu paní Johana rozená Hochhauserová se provdala za Jindřicha Viléma Kolovrata na Bystré (u Poličky) a prodala Pšovlky i se Švihovem Jaroslavu Liebštejnskému z Kolovrat na Petršpurku, který pak Švihov se svým panstvím spojil.

Mimo to byla ještě jedna část Švihova, která mezi r. 1537-1602 ku statku Děkovskému patřila. V roce 1537 přenechal Jiří Bobrovec z Bobrovic (nyní Wobern v Kadaňském okresu) co ve Švihově měl a do nájmu rytíři Janu Muchkovi z Bukové; ale Bobrovec byl nepokojné krve, rád se soudil a obžaloval Muchka, že mu řádně neplatí, pole dobře neobdělává atd. Proto smlouva zase zrušena a Švihov dostal se roku 1540 Janu Charvátovi z Baršteina, později Štampachům, kteří na Děkově byli; nejprve známému Eduardovi, potom jeho synu Adamovi. Dcera tohoto, Marie, provdaná Slezská z Chlumu prodala asi v roce 1602 svůj majetek ve Švihově ku Pšovlkám a se statkem Pšovlckým se to dostalo všechno v roce 1612, jak svrchu řečeno k panství Petršpurskému, při kterém to zůstalo až do roku 1850.

Nynější statek čp. 1 stojí na místě původního poplužního dvorce.

Zdroj: Opis ze Školní kroniky České zemské školy národní ve Švihově, část I.

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.