Nejvýznamnější dominantou obce je kostel sv. Jakuba. Zvon, který je taktéž zasvěcen sv. Jakubu, nese letopočet 1614. Varhany v kostele byly postaveny v roce 1829 a svému účelu slouží dodnes.

Hledat firmy v obci Oráčov
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Oráčov 9 firem

POŠTA PARTNER Oráčov - Oráčov č. 134

KERAMOSTYL s.r.o. - Oráčov č. 30

VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČR-VĚZNICE Oráčov - Oráčov č. 159

OBEC Oráčov - Oráčov č. 143Fotografie u firmy

POTRAVINY CBA Oráčov - Oráčov č. 39

MŠ Oráčov - Oráčov č. 143

COOP Oráčov - Oráčov č. 134

AK-VACHTL RADEK Mgr. - Oráčov č. 95

OPLT PETR - Oráčov č. 47

Historie obce Oráčov celá historie

Počátky Oráčova a Klečetné leží v neznámu. Oráčov vznikl snad jako služebná ves k hrádku, který korunoval ostroh nad potokem Leština v nynějším Zámeckém lese, vznik Klečetné prý mohl souviset s dobýváním drahých kovů v okolí, mohl být osadou kovkopů, kteří pracovali v blízkých štolách. Každopádně jak Oráčov, tak Klečetná existovaly už v první polovině 13. století.

Následující století přinesla Oráčovu a Klečetné jen málo pozoruhodného. Hrádek nad Oráčovem zanikl už ve 14. století; s jeho zánikem ztratil Oráčov i samostatnost svrchovaného panského statku a na nějakou dobu, než přišel opět nový majitel, se jedna polovina Oráčova stala součástí petrohradského panství, kdežto druhá měla jiného pána. Dobývání drahých kovů v okolí Klečetné se až na krátký rozruch koncem 19. století, kdy se uvažovalo o znovuotevření zdejších nalezišť, stalo už jen předmětem romantických pověstí a žádný blahobyt Klečené nepřineslo. Vrchnost v Oráčově i Klečetné se střídala jak dubnové počasí, aniž to jedné nebo druhé obci přinášelo výraznější užitek, a tak se jejich dějiny skládají hlavně ze zpráv o pohromách způsobených válkami, o přírodních katastrofách a epidemiích smrtonosných nemocí.

Za třicetileté války Oráčov zpustošili a téměř do základů vypálili Švédové (za své přitom vzal i místní kostel sv. Jakuba apoštola, který pak na svou obnovu čekal až do poloviny 18. století), Klečetné zvlášť utkvěla v paměti epidemie cholery v roce 1866, která v krátké době připravila o život třicet obyvatel, a také ničivá průtrž mračen v květnu 1872, která se sice obešla bez obětí na lidských životech, ale zdevastovala náves a louky podél místního potoka pokryla metrovými nánosy bahna a kamení.

Naopak velkou slávu prožil Oráčov v roce 1897, kdy na místním nádraží poprvé zastavil slavnostně okrášlený vlak nové železniční dráhy z Rakovníka do Bečova.

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.