První písemnou zmínku o obci Račice nalezneme ve druhém žďárském urbáři z roku 1462. Vesnice vznikla na území žďárského cisterciáckého kláštera pravděpodobně až jeho vlastní kolonizační činností patrně v 1. polovině 15. století.

Hledat firmy v obci Račice
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Račice 2 firmy

OBEC Račice - Račice č. 23Fotografie u firmy

MARTINEK MIROSLAV-TESAŘSTVÍ - Račice č. 11

Historie obce Račice celá historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1462.

První písemnou zmínku o obci Račice nalezneme ve druhém žďárském urbáři z roku 1462. Vesnice vznikla na území žďárského cisterciáckého kláštera pravděpodobně až jeho vlastní kolonizační činností patrně v 1. polovině 15. stol. a zůstala u něj až do jeho zrušení. Již před tím zde ale vznikl klášterní hospodářský dvůr – tzv. grangie.

Ve třetím žďárském urbáři z roku 1483 se dovídáme, že dvůr byl klášterem prodán Mikuláši z Račic. V roce 1667 dostala obec pečeť, ve znaku má raka. Po zrušení žďárského kláštera v roce 1784 převzal jeho majetek náboženský fond. Račice se následně staly součástí radešínského panství, které v roce 1826 koupil František Schneider. Od roku 1850 do roku 1867 byly Račice osadou obce Horní Bobrová, od roku 1976 byly přičleněny k Dlouhému a od roku 1980 k Bobrové. V roce 1990 se obec opět osamostatnila.

Název obce vznikl pravděpodobně připojením přípony –ice k základu slova rač – místnímu názvu pro strmý svah, roklinu.

V Račicích (čp. 1) se narodil akademický malíř a profesor Emil Moser (1826-1916).

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.