Dominantu obce tvoří nově opravená kaple sv. Jana Nepomuckého. Je možná vyjížďka na lodi na blízkém rybníku (50 m) nebo pěší turistika či cykloturistika po zdejších dobře značených trasách. Asi 7 km od obce najdeme zámek Žirovnice.

Hledat firmy v obci Polesí
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Polesí 2 firmy

PURIFICOTI s.r.o. - Polesí č. 8

OBEC Polesí - Polesí č. 23

Historie obce Polesí celá historie

Obec se původně nazývala Rymberk a nejstarší dochovaný písemný záznam o její existenci pochází z roku 1437. Současné pojmenování Polesí je novodobé; vesnici bylo oficiálně přiřčeno teprve v roce 1950.

V m inulosti zde stávala i tvrz obdélníkového půdorysu, se zachovaným zdivem do výše prvního patra a půlkruhovým vstupem. O její historii ani přesné podobě však bohužel nevíme nic bližšího; prameny mlčí a nyní už těžko zjistíme víc, neboť objekt byl nenávratně zbořen v roce 1959. Toto menší feudální sídlo vzniklo snad z podnětu Leskovců, jejichž původ bývá odvozován od nedaleké, dnes již také zaniklé tvrze u vsi Leskovec. Tento vladycký, později rytířský rod vlastnil od 14. až do 16. století rozsáhlá panství na Pelhřimovsku - a také obec Rymberk.

svatý Jan Nepomucký

Patronem kapličky v Polesí je sv. Jan z Nepomuku. Byl to kněz, generální vikář a mučedník. Zemřel roku 1393. Je patronem kněžích, zpovědníků, mlynářů. Bývá vyobrazen s atributy: hvězdy kolem hlavy, jazyk, kříž, most, palma, ryba, řeka.

Pocházel z jihozápadních Čech. Ztělesnil v sobě ideál znalce Božích tajemství, který pilným studiem a kázní usiloval o mravní dokonalost. V úřadě generálního vikáře věrně plnil povinnosti, hájil práva církve a její svobodu proti zvůli krále Václava IV. a zakusil za to od něj mnohá bezpráví. Když po velkém trýznění a mučení pro svou věrnost povolání i mlčenlivost dodýchal, byl z Karlova mostu vhozen do řeky Vltavy. Máme před sebou svědectví o jeho pevné vůli zaměřené na pravdu a spravedlnost.

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.