Hledat firmy v obci Petrovice
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Petrovice 5 firem

ČESKÁ POŠTA Petrovice u Rakovníka - Petrovice č. 14

OBEC Petrovice - Petrovice č. 14

STROJNÍ OMÍTKY ČR s.r.o. - Petrovice č. 135

JKL DOPRAVA - Petrovice č. 132

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST Petrovice u Rakovníka - Petrovice č. 31

Historie obce Petrovice celá historie

Obec Petrovice leží na místě mezi dvěma původními osadami , tyto osady se jmenovaly Hlivojedy a Jezvec (Jezevce) .

Hlivojedy stály v místech petrovického hřbitova , sídlila v nich vladická rodina neznámého erbu. První písemná zmínka je z roku 1360. V Oplotech zemřela vdova po Oldřichovi a její dědiny spadly na krále , ten dal je v dědictví Markvartovi z Hlivojed a jeho bratřím. V Hlivojedech se často střídali majitelé a ves byla rozdělena až na tři díly . Roku 1506 je zdědil Jindřich z Chmelic , který téhož roku zemřel a proto připadly jako odúmrť králi . Král Vladislav postoupil ves jeho sestře Kateřině a jejímu muži Petru Holému z Chrástu.

Jezevce stály v místech mezi Petrovicemi a Novým Dvorem.První písemná zmínka o této vsi je z roku 1383. Tohoto roku zemřeli Vachek a Bohuněk, jejich dědiny připadly králi a ten je daroval Maršíkovi Nadřínkovi z Drasovic. Ješek z Jezvec a jeho manželka Zdeňka kladli proti tomu odpor , dokazujíce příbuzenství se zemřelými. Ješek se vyrovnal s Nadřínkem a ujal se sám vsi Jezevce. V husitských válkách byla ves zcela vypálena a zarostla lesem.Od roku 1499 držela pustou ves Justina z Holešovic, která ji roku 1510 prodala Petru Holému z Chrástu

Petr Holý z Chrástu po získání obou původních vsí založil uprostřed nich ves novou , která nese jméno po svém zakladateli Petrovice . V této vsi byl dvůr poplužní, při něm tvrz, pivovar,krčma výsadní a sedm stavení.Poněvadž Hlivojedy i Jezevce byly lénem křivoklátským byl držitel Petrovic povinen podle potřeby poslat na hrad dva oděnce na koních.První písemná zminka o Petrovicích je z roku 1520. Petr Holý byl od roku 1514 úředníkem a v létech 1520 – 1528 hejtmanem na Křivoklátě, v erbu měl půlený štít nahoře zlatý a dole červený. Roku 1542 prodal Petrovice Václavu Dlaskovi ze Vchynic a ten hned přijal léno na Hlivojedy.Jeho syn Radoslav prodal roku 1587 Petrovice Ferdinandovi z Renšperka a Držkovic. Renšperk koupil hrad Krašov a Petrovice prodal roku1589 Havlovi Hrobčickému na Holešovicích.Hrobčičtí byli luteráni a za odboje proti králi Ferdinandovi se postavili na stranu českých stavů. Roku 1623 byli odsouzeni ke ztrátě jedné třetiny jmění a Petrovice jim byly odňaty . Poté byly prodány Janu Celerovi z Rosenthalu. Ten je prodal roku 1638 Aleně Marii Vchynské.Petrovice často střídaly majitele a roku 1709 je koupil Jan Josef z Valdštejna. Ten zde postavil kostel, faru, školu, lázeň ovčín, myslivnu , při dvoře sýpku ,stodolu , stáje a dvůr přestavěl na zámek , v něm zřídil domácí kapli sv. Michala. Roku 1732 koupil Petrovice Jiří Olivier ,hrabě Wallis. Tento rod držel Petrovice až do roku 1883 , kdy byly prodány v dražbě.Roku 1899 je koupil Max Egon kníže z Fürstenberka na Křivoklátě. Fürstenberkové vlastnili Petrovice do roku 1923 kdy byla provedena pozemková reforma.

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.