Za návštěvu stojí jak dominanta Pavlíkova - kostel, tak i kulturní památky přilehlých osad a vsí. Při své návštěvě byste jistě neměli minout renesanční zámeček ze 16. století, který leží ve Skřiváni.

Hledat firmy v obci Pavlíkov
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Pavlíkov 13 firem

MĚSTYS Pavlíkov - Pavlíkov č. 185webFotografie u firmy

Za návštěvu stojí jak dominanta Pavlíkova - kostel, tak i kulturní památky přilehlých osad a vsí. Při své návštěvě byste jistě neměli minout renesanční zámeček ze 16. století, který leží ve Skřiváni.

ČESKÁ POŠTA Pavlíkov - Pavlíkov č. 106

ZŠ A MŠ Pavlíkov - Pavlíkov č. 77Fotografie u firmy

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ HÁJ Všetaty - Chlum č. 52, Pavlíkov

MYSLIVECKÝ SPOLEK SOKOL Pavlíkov - Pavlíkov č. 94

SK PAVLÍKOV, z.s. - Pavlíkov č. 1

MUZEUM VETERÁNŮ PAVLÍKOV - Pavlíkov č. 87

FARMA VÁCLAV LAPKA - Ryšín 5, Ryšín, Pavlíkov

ELMONT ŠINDLER-ELEKTROMONTÁŽE v.o.s. - Pavlíkov č. 68

JESA COMP s.r.o. - Pavlíkov č. 108

SEIDL MIROSLAV - Pavlíkov č. 127

COOP Pavlíkov - Pavlíkov č. 3

SMEJKAL PAVEL - Pavlíkov č. 60

Historie obce Pavlíkov celá historie

Pavlíkov je obec, která leží 7 km jižně od okresního města Rakovníka ve směru hlavního tahu Rakovník – Rokycany. Obec vznikla mezi léty 1200 -1341. Za vlády Jana Lucemburského byl Pavlíkov uváděn jako manství Křivoklátské řídící se právem německým stejně jako sedláci v Hudlicích. Roku 1585 byl Pavlíkov propuštěn z manství a stal se statkem zpupným. Jako dědictví se Pavlíkov stal po roce 1660 majetkem rodiny Renšperků ze Skřivaně. Od roku 1776 byl na místě bývalé kaple sv. Vojtěcha ze 14. století postaven kostel svaté Kateřiny za přispění patrona Karla Egona Fürstenberka. V roce 1780 byla založena v Pavlíkově škola, r. 1896 první obecní pošta a v roce 1948 mateřská škola.

Hlavním zdrojem obživy bývalo zemědělství. S rozvojem průmyslu přišly i nové pracovní příležitosti. Byly to především doly v Lubné a průmyslové a stavební podniky v Rakovníku. Důležitý byl i keramický závod Šamotka, dnes RKZ.

V současné době je v Pavlíkově obecní úřad, základní škola a služby občanům poskytuje pošta, obecní knihovna, tři obchody s potravinami, dvě kadeřnictví, dvě autoopravny, stavební firma, dovozce uhlí, restaurace a několik dalších podnikatelů. V roce 1972 byl otevřen Kulturní dům, který je k dispozici dodnes pro veřejné i soukromé kulturní akce.

V obci pracují tyto společenské organizace: Klub žen, hasičský záchranný sbor, při Obecním úřadě Sbor pro občanské záležitosti a myslivecké sdružení. Sportovní klub Pavlíkov zajišťuje různé sportovní akce a soutěže. K nejoblíbenější sportům patřila a stále patří kopaná.

Obec Pavlíkov vešla do podvědomí veřejnosti především zásluhou některých místních rodáků. Byli to profesor Jirkovský, který vyučoval a vedl Vysokou školu báňskou v Ostravě, malíř a grafik Jiří Anderle či prvoligový fotbalista Dukly Praha a člen reprezentačního mužstva Jiří Čadek.

Dnes žije v obci 620 obyvatel.

Skřivaň:

Skřivan se nachází jihozápadně od městečka a hradu Křivoklát přibližně 12 km od Rakovníka. Poprvé se je o ní zmínka roku 1355 jako o zemanském statku, jehož majiteli byli bratři Kunešové.

Renesanční zámeček ze 16. století si zaslouží pozornost návštěvníka podobně jako kostel sv. Štěpána, který stojí na nedalekém návrší uprostřed bývalého hřbitova.

Skřivaň je rodištěm Karla Šimanovského (1826 -1904), vlastním jménem Karel Šíma, dramatického herce a režiséra. Tento rodák býval také přítelem spisovatele J.K.Tyla.

Nedaleko Skřivaně se nachází chráněný přírodní útvar vrch Valachov. V jeskyni na Valachově byl poprvé v Čechách nalezen a určen nerost skavíkit.

V současné době má Skřivaň 150 obyvatel, obchod s potravinami a pohostinství. Zdejší okolí je vhodné zejména k pořádání výletů a houbaření v přilehlých křivoklátských lesích.

Ryšín:

Část obce zvaná Ryšín leží na hranici CHKO Křivoklátsko v údolí Rakovnického potoka v těsném sousedství části obce zvané Chlum.Tyto dvě části obce tvoří od padesátých let po sloučení národních výborů a zemědělských družstev jednu obec.

První zmínky o vsi Ryšín pochází z roku 1124. Nově založené osadě dal kníže Vladislav jméno po své manželce Rische z Vohlburku jméno Richšín. Časem se jméno počeštilo na Ryšín.

V roce 1950 bylo započato s novou stavbou vodovodu a kanalizace, která byla postupně dobudována v roce 1960 a roce 1959 byla vybudována silnice z Chlumu do Ryšína.

Obec Ryšín proslavil rodák František Polánek, školský a osvětový pracovník a regionální spisovatel. Nejznámější jeho díla jsou Přehled dějin literatury české a Přehled pošty a měřictví.

Dnes žije v ryšíně 77 obyvatel.

Chlum:

Chlum leží 10 km jihovýchodně od okresního města Rakovníka ve svahu nad údolím Rakovnického potoka. Skládá se ze dvou částí, Horní Chlum a Dolní Chlum, známý pod zlidovělým názvem Poschlým. První zmínky o Chlumu pocházejí z let 1334 – 1337.

V obci je kulturní dům s pohostinstvím a sálem. Dodnes je stále významným objektem v obci. Sbor dobrovolných hasičů tvoří základ veškerého společenského dění celé obce Chlum. V současné době zde žije 130 obyvatel. Značná část domů je využívána k rekreačním pobytům. Chalupáře a turisty láká malebné prostředí a lesy s údolím Rakovnického potoka.

Tytry:

Tytry se nachází v údolí Tyterského potoka přibližně 10 km jižně od Rakovníka. Zakladatelem vsi je s největší pravděpodobností zemský podkomoří Dirtich Špatzman z čehož lze usoudit, že ves byla založena před rokem 1300. Obec Tytry je podobně jako okolní vesnice hojně využívána rekreanty k chalupaření. Asi polovina zde stojících domů patří chalupářům.

Dnes má obec 60 obyvatel.

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.