Dominantu tvoří kostel sv. Jakuba ze 17. století s ohradní zdí hřbitova. Tento barokní jednolodní chrám s polygonálním kněžištěm byl v pozdějších letech několikrát upravován.

Hledat firmy v obci Paběnice
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Paběnice 4 firmy

ČESKÁ POŠTA Paběnice - Paběnice č. 16

HORNÍČEK KAREL - Paběnice č. 115

STŘECHY ČÁSLAV, KUTNÁ HORA PODANÝ MILOŠ - Paběnice č. 1

OBEC Paběnice - Paběnice č. 16Fotografie u firmy

Historie obce Paběnice celá historie

1. písemné zprávy pocházejí až z roku 1212. Ve 14. a 15. stol. se obec stala městečkem trhovým, neboť ležela při zemské stezce řevnickoledečské, vedoucí z Ledče do Malína. V době husitských válek byly hrad i obec vypáleny. Po roce 1620 bylo zboží paběnické věnováno jezuitské koleji v K. Hoře. Po zrušení jezuitského řádu ho odkoupil rod Schwancenberků.

Paběnice jsou rodištěm významného předválečného stavitele, ing. dr. Eduarda Viktory, konstruktéra známého silničního i železničního mostu v Bechyni. Byl zároveň i významným mecenášem obce. V obci se dochovala jezuitská rezidence přestavěná na byty, kaplička sv. Josefa a kostel sv. Jakuba ze 17. stol. Zajímavý je zámeček v lese, bývalé letní sídlo stavitele Viktory.

Obec má 100 domů, z nichž je 1 třetina využívána k rekreaci. Trvale bydlících občanů je 180 a za prací dojíždějí do okolních měst. V obci jsou dvě prodejny smíšeného zboží a jedna restaurace. V budově bývalé školy je obecní úřad, ordinace praktického lékaře a poštovní úřad.

TJ Sokol vybudoval velkou sokolovnu a moderní fotbalové hřiště. Několik fotbalových oddílů od mladších žáků až po oddíly dospělých dobře reprezentují obec nejen v okresních, ale i v krajských soutěžích.

Velmi dobře si vede hasičský sbor, který má už více než stoletou tradici.

Obec byla v roce 2004 plynofikována a taktéž zde byl vybudován veřejný vodovod. Dále se počítá se stavbou kanalizace a čističky odpadních vod.

Okolí Paběnic s malebným údolím Paběnického potoka, s mnoha rybníky a přilehlými lesy poskytuje občanům i rekreantům možnosti aktivního odpočinku.

Demografické údaje