Obec se skládá ze Zbýšova v centru a z těchto 7 dalších osad (od severu): Březí, Zbudovice, Klucké Chvalovice, Chlum, Krchlebská Lhota, Damírov a Opatovice.

Hledat firmy v obci Zbýšov
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Zbýšov 16 firem

OBEC Zbýšov - Zbýšov č. 30webFotografie u firmy

Obec se skládá ze Zbýšova v centru a z těchto 7 dalších osad (od severu): Březí, Zbudovice, Klucké Chvalovice, Chlum, Krchlebská Lhota, Damírov a Opatovice.

ZŠ A MŠ Zbýšov - Zbýšov č. 23webFotografie u firmy

POŠTA PARTNER Zbýšov v Čechách - Zbýšov č. 72

OBSTACULUS s.r.o. - Zbýšov č. 36

LUKA TOMÁŠ - Zbýšov č. 31

FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V OPATOVICÍCH - Opatovice č. 5, Zbýšov

ZŠ A MŠ Zbýšov - Zbýšov č. 55

FANTA VÁCLAV-ZEMNÍ PRÁCE - Klucké Chvalovice č. 23, Zbýšov

NOVÁK PATRIK-SÁDROKARTONY - Zbudovice č. 24, Zbýšov

SAUNY GRÁD s.r.o. - Březí č. 2, Zbýšov

PRAXE VPL s.r.o. - Zbýšov č. 58

MILSYK s.r.o. - Zbýšov č. 58

AMWA s.r.o. - Opatovice č. 32, Zbýšov

LIDOVÁ KNIHOVNA Zbýšov - Zbýšov č. 58

AMWA ORGANIC s.r.o. - Opatovice č. 32, Zbýšov

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST Zbýšov v Čechách - Zbýšov č. 24

Historie obce Zbýšov celá historie

Zbýšov, zprvu jako poplužní dvůr, později jako ves, má vlastní historie jen velmi málo. Jsa součástí chlumského panství, prožíval s ním dobré i zlé. Toho zlého bylo pravděpodobně více. O tom, co by každého současníka zajímalo, o způsobu života obyvatel obce v dávné minulosti, bohužel historických záznamů není. Stačí věděti velmi málo, abychom si učinili úsudek, který není dalek pravdy. Z několika slov zápisu učiněného při změně majitele v r. 1651 ...„dvůr poplužní Beyšovec řečený, při něm mlýn a ovčín, vše pusté a zruinované..." možno souditi, že dvůr zbýšovský a jeho obyvatele potkal koncem třicetileté války osud Chlumu, Komárova a Chvalovic: ze Švédy vyloupených a vypálených dědin prchali vesničané do lesů, kde útrapami, nemocemi a hladem hynuli. Také pozorně čtené různé zprávy gruntovních knih panství sedleckého z konce 18. a počátku 19. století nám mnoho ze současného života neosvětlují.

Ani historických a uměleckých památek obec nemá. A přece místo zvané dnes Horní Zbýšov (u kostela) bylo osídleno před více než 850 lety a zbýšovský kostelík se připomíná již v r. 1331. Jako kostel farní je jmenován v soupisu zpracovaném za arcibiskupa Arnošta z Pardubic. Nepochopitelné neporozumění zavinilo, že po požáru kostela r. 1872 zničeno bylo mnoho, z čeho znalec byl by mohl vyčísti část minulosti.

Není historických památek, ale je tu staleté dílo poctivé lidské práce - mohutná hráz našeho rybníka, která již po půl tisíciletí vytrvale odolává nesmírnému tlaku sevřených vod. Kolik tisíc for násypu a kamene bylo třeba k její výstavbě a upevnění, kolik tisíců hodin odpracovaly tu mozolné dlaně našich předků z rozkazu svých pánů - bez odměny.

Vichřice již staletí rvou listí a zaschlé zčernalé větve dubů na hrázi vrhají do vln rybníka, ale ti dva věrní, staří strážci na jižním konci zeširoka rozkročeni, s kořeny hluboko ve hrázi zapuštěnými, stojí pevně, nepoddajně, vykonávajíce tak poctivě svěřený jim úkol. Kdybychom tak rozuměli šumu jejich větví! Koho oni viděli přejíti a přejeti po hrázi rybníka? Kolik údobí lidských radostí, starostí a zármutků přehnalo se kol jejich širokých korun ...

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.