Obec Strašice leží 8 km jihozápadně od Volenic, 20 km od Strakonic, v nadmořské výšce 580 m.

Hledat firmy v obci Strašice
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Strašice 2 firmy

OBEC Strašice - Strašice č. 8webFotografie u firmy

Obec Strašice leží 8 km jihozápadně od Volenic, 20 km od Strakonic, v nadmořské výšce 580 m.

POTUŽNÍK MILAN - Strašice č. 28

Historie obce Strašice celá historie

První písemná zpráva o Strašicích je z r. 1365. Dle pergamenu z 22. 8. 1368 prodal Mikuláš z Kanicz (snad z Kejnic) prioru Hermanovi a subprioru Hermanovi o konventu johanitů ve Strakonicích polovinu dvora ve Strašicích. Podle listiny strakonických johanitů vysvědčuje Pertolt z Frymburka 9. září 1413, že prostřednictvím Sulka ze Zálezl, Zikmunda z Frymburka a na Krejnicích, Armala a Daška ze Strakonic uzavřel s velmistrem johanitů Jindřichem z Hradce smlouvu o prodeji platu, který vynáší mlýn pod StrašecÍ. Část vesnice patřila na čas i mešťanům královského města Písku (ti si dali 6.5. 1542 obnovit do desek zemských, po jejich schoření, vklad na svůj majetek a mezi statky jmenují také 2 selské ve Strašicích). Roku 1546 si dali zapsat právo na

Škudru, část Vojnic, Kanic, Kladrub a Strašic. Pro vzpouru proti Ferdinandu I. Byly r. 1547 Písku právě tyto vesnice zabaveny ar. 1549 je královská komora prodala Adamu Koczovi (Kocovi) z Dobrše a na Ohrazenicích.

V polovině 14. století se kolonizace území téměř zastavila a vesnice dostaly dnešní ráz zástavby, která vyplývala ze systému dělení pudy. Běžná velikost středověkých vesnic byla asi 10 -12 usedlostí. V takovém rozsahu byly zřejmě i vsi Strašice a sousední Škudra. Podle berní ruly z r. 1652 mela ves Strašice 6 statku osedlých a 2 pusté, Vondřej Prachař mel při chalupě mlýnec o 1 kole.

V r. 1864 byla postavena ve Strašicích nová školní budova, v níž se začalo vyučovat v r. 1865. Dnes po rekonstrukci je využívána jako obecní úřad a knihovna. V obci je hostinec s prodejnou potravin.

Památkou na starší dobu je kaple Panny Marie Sedmibolestné na návsi a některé domy v lidové architektuře 19. století.

Mlýny, které byly na potoku Kolčava již řadu desetiletí nemelou, staly se z nich rekreační objekty.

U Strašic vznikl v hezkém přírodním prostředí při Kolčavě kemp s koupalištěm, který má své internetové stránky www.kempkolcava.wz.cz

Na mostě přes Kolčavu je kaplička se sochou sv. Jana Nepomuckého.

V současné době je v obci 77 čísel popisných, z toho 35 trvale obydlených. Trvale hlášených osob je zde 120.

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.