Hlavní dominantou je kostel sv. Petra a Pavla, který je již v roce 1384 uváděn jako farní, později děkanský. Tento chrám v sobě spojuje prvky hned několika slohů – románského, gotického, renesančního i barokního.

Hledat firmy v obci Volenice
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Volenice 7 firem

ČESKÁ POŠTA Volenice - Volenice č. 15

ZŠ A MŠ Volenice - Volenice č. 112Fotografie u firmy

FRANCE-BOHEMIA s.r.o. - Tažovice č. 10, Volenice

KLIMATECH DUBSKÝ - Tažovice č. 30, Volenice

OBEC Volenice - Volenice č. 3Fotografie u firmy

TJ SOKOL Volenice - Volenice č. 123

MAREŠ VOLENICE s.r.o. - Volenice č. 60

Historie obce Volenice celá historie

Obec Volenice leží v Pošumaví, necelých 15 km od Strakonic, v bývalém Prácheňském kraji.

Nachází se v nadmořské výšce 468 metrů.

První písemná zmínka o obci je z roku 1227 / některé prameny již rok 1204 v církevních dokumentech /. Z toho lze dovodit i první majitele - Klášter sv. Jiří na Pražském hradě. Území zde však bylo nejspíš osídleno již v mladší době slovanské / 950 – 1250 n.l. / , jak o tom svědčí archeologické nálezy.

Během staletí se zde vystřídalo mnoho majitelů sídlících na tvrzi ve Frymburce a na Rabí. Největšího rozkvětu dosáhla pak za pánů Koců z Dobrše a na Ohrazenicích (1504 – 1777).

Hlavní dominantou je kostel sv Petra a Pavla, který je již v roce 1384 uváděn jako farní, později děkanský.

Tento chrám v sobě spojuje prvky hned několika slohů – románského, gotického, renesančního i barokního. Zajímavostí kostela je goticko renesanční klenba hlavní lodi, vytvořená architektem Tomášem Červeným z Mendrisia v roce 1577.

V okolí obce byl nalezen grafit a rula s nepatrným množstvím granátu. K těžbě však nedošlo. Byla zde však v dostatečném množství nalezena cihlářská hlína a vznikla cihelna.

Významné osobnosti, které se zde narodily, žily, nebo nás navštívily:

P. František Šmidinger /*24.10.1801 – 1.2.1852/ – buditel, bratr p. Josefa Šmidingera, kněze a buditele

P. Václav Chalupský, katecheta, autor knihy „Cesta českého kněze pod sekeru“.

P. František Blahovec /4.4.1864 – 1942/ – farář, zemský poslanec

Cába Zdeněk /*4.1.1851 – 23.11.1935/ – Hudebník, vyráběl dudy.

Čáp Eduard /*8.5.1883/-finanční odborník, jeden z prvních propagátorů československého peněžnictví na Slovensku.

Diviš Josef /* 15.3.1930 / - Architekt, scénograf

Hromádka Jan /*18.12.1886 – 21.1.1968/ - Geolog, učitel, profesor, autor publikací

Polák Václav /*28.9.1928 -/ - Český místopředseda trilaterárního spolku Zelené srdce Evropy

Staňková Jitka /*10.4.1924 -/ Etnografa, vědecká pracovnice Ústavu etnografie a folkloristiky ČR.

Svoboda Jan František /*8.5.1885 – 1967/ - spisovatel, hudebník, ochotnický herec, zpěvák, kronikář, včelař

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.