Hledat firmy v obci Velká Štáhle
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Nabídka práce v okolí 30 km 183 firem

MĚSTO Břidličná - Nábřežní 452, Břidličná2,20 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Městské úřady, magistráty

MAZALOVÁ ALENA MUDr. - Komenského 318, Břidličná2,23 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Stomatologie, dentální hygiena - ordinace

AL INVEST BŘIDLIČNÁ, a.s. - Bruntálská 167, Břidličná2,30 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Hutní materiál

MLÝN U KROČILŮ - Malá Štáhle č. 223,19 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Penziony, ubytování v soukromí

GATRO s.r.o. - třída Hrdinů 597/49, Rýmařov5,09 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Dřevomateriál - prodej

RD RÝMAŘOV s. r. o. - 8. května 1191/45, Rýmařov5,10 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Tesařské práce, dřevostavby

JUŘENA STANISLAV-STANSPED - třída Hrdinů 135/45, Rýmařov5,23 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Spedice, vytěžování

STANSPED s.r.o. - třída Hrdinů 135/45, Rýmařov5,23 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Nákladní doprava - lehká, střední

AUTO COLOR DESIGN s.r.o. - Opavská 1246/69, Rýmařov5,57 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Osobní automobily - autorizovaný prodej

AUTO LAŠÁK RÝMAŘOV s.r.o. - Revoluční 593/26, Rýmařov5,79 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Osobní automobily - autorizovaný prodej

HOTEL SLUNCE AQUACENTRUM s.r.o. - Jesenická 107/4, Rýmařov6,12 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Hotely

RÝMSTAV CZ spol. s r.o. - Nerudova 1290/20, Rýmařov6,52 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Stavební firmy - kompletní činnost

PODHORSKÁ NEMOCNICE a.s. - Hornoměstská 549/16, Rýmařov6,71 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Nemocnice, polikliniky

SBĚRNÉ SUROVINY UH, s.r.o. - Rybáře, Ostrožské Předměstí, Uherský Ostroh7,30 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Sběrné suroviny

JKM STAVBY s.r.o. - Staré Město č. 1079,48 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Tesařské práce, dřevostavby

BARON COMPUTER - Pod Lipami 456/2, Bruntál9,55 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Telekomunikace

FIDES BRUNTÁL-PRACOVNÍ ODĚVY - tř. Práce 1964/3, Bruntál9,59 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Pracovní oděvy, obuv - výroba

COLEMAN S.I., a.s. - tř. Práce 419/7, Bruntál9,60 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Střešní krytiny - prodej

ZŠ Bruntál - Rýmařovská 769/15, Bruntál9,61 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Základní školy

FLORCENTRUM FOLTÝNOVÁ s.r.o. - tř. Práce 1960/1, Bruntál9,62 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Květinářství

Historie obce Velká Štáhle celá historie

Jižně od Pradědu, pod soutokem řeky Moravice a Podolského potoka, leží od nepamětí dlouhá ves. První zmínky o obci jsou dle kronik datovány mezi 11 a 13 století, ale první listinné záznamy v českém jazyce jsou až z roku 1492, kdy získal Jan Pňovský koupí hrad Sovinec. Jak vznikl název obce se již asi nedá zjistit, ale některé prameny uvádějí souvislost se jménem zakladatele (lokatora) obce, který se nazýval Stoel, nebo Stohler a jiné uvádějí souvislost s některou štolou (Stohl)v této oblasti. Na obecní pečeti z roku 1678 je nápis Dorf - Gross - Stohl a ve znaku 3 klasy a 2 kvítky. Tento symbol se zachoval ve znaku obce dodnes.

V severozápadní části obce na vyvýšenině stojí kostel Nejsvětější Trojice v pozdně gotickém slohu a z její věže dává krásný rozhled po okolí. Kostel byl postaven v letech 1576 - 1606 Janem Kobylkou z Kobylího. Původně cibulová věž byla přestavěna po požáru v roce 1863 na dnešní tvar. Nad vchodem do kostela je dodnes zazděn kvádrový kámen s letopočtem 1606, s dvěma znaky rodu Kobylků a Ederovců a s nápisem Jan Starssi Kobilka Zkobiliho AnoSowinczi a Anna Ederowna Sstiavnicze Anna Sovinczi. Časté požáry nebyly jedinou metlou obyvatel obce. V kronikách jsou uvedené rovněž časté povodně, morové epidemie, neúrody a nevítané návštěvy vojsk při nesčetných válkách.

Velmi těžké podmínky byly ideálním podhoubím pro vznik nejrůznějších pověr a pověstí a obci se nevyhnuly ani nechvalně známé inkviziční procesy s tzv. čarodějnicemi. Dle kroniky upadla v podezření z čarodějnictví jistá bylinkářka a zaříkávačka Jacob Natherin, která byla uvězněna v Ryžovišti a v roce 1654 na Sovinci upálena. Její léčebné recepty se dodnes zachovaly v kronikách. Stejně skončil i z knihy Kladivo na čarodějnice známý šumperský děkan Kryštof Alois Lautner, který sloužil v obci v letech 1663 - 1668 jako farář. Později byl obviněn rovněž z čarodějnictví v monstrprocesu osnovaném nechvalně známým inkvizitorem Bobligem a 18.9.1684 v Mohelnici upálen.

Obyvatelé obce se živili původně zemědělstvím, těžbou rud, zlata a břidlice. Poněvadž byly v podhůří Jeseníků podmínky pro zemědělství velmi tvrdé, vznikal v obci, podobně jako v okolních obcích, postupně bohatý průmysl. V roce 1876 až 1885 byla přes obec vybudována železnice Rýmařov - Valšov. To dalo další podnět rozvoji průmyslu. V roce 1894 postavila firma Krisch v obci závod na výrobu hřebíků a drátů (dnešní závod Stelon), ale již v roce 1896 odkoupila továrnu firma Ludwig Damböck z Vídně. Firma přistavěla velký sál na výrobu krajek. Přikoupila další pozemky a postavila několik obytných domů, mimo jiné i tzv. vilu, dnešní budovu mateřské školy. Firma zpracovávala surovou přízi a tato byla zpracovaná zasílána do mateřského závodu ve Vídni, kde byla prováděna konečná apretura. V roce 1894 byla v obci postavena i budova poštovního úřadu a byla vybudována i komunikace na jižní straně obce.

V roce 1870 odkoupila firma Löhnert mlýn na olej s příslušenstvím a postupně vybudovala významný závod na výrobu zemědělských strojů (dnes areál ZNZ) s vlastní slévárnou. Postupně byly vyráběny stroje na výrobu krup, mlátička a žentoury. Od roku 1888 k tomu přibyly čisticí a třídicí stroje pro pivovary a sladovny. Největšího úspěchu dosáhla firma vlastním patentem na samovázací lisy na slámu v roce 1902. Firma vyvážela své výrobky do celého Rakouska- Uherska.

Díky rozvoji obce byla postavena v obci v letech 1908-1909 při šedesátiletém výročí vlády císaře Františka Josefa I. překrásná budova školy.

Po vyhlášení Československé republiky v roce 1918 byly závody v obci postiženy oddělením od mateřských závodů ve Vídni a především ztrátou odbytového trhu Rakouska - Uherska.

Především firma na výrobu krajek Damböck vystřídala několik majitelů a po dlouho trvající stávce se již většího rozkvětu nedočkala.

Nespokojenost s českou správou a především hospodářská krize byla pro německé obyvatelstvo důvodem pro aktivní podporu oddělení Sudet od Československého státu. I majitel firmy Eduard Löhnert byl senátorem Sudetoněmecké strany v československém parlamentu a významně se angažoval v oblasti uplatňování důsledného užívání němčiny ve státní správě.

Druhá světová válka přinesla ale obyvatelům obce pouze válečné útrapy a ani válečná výroba nepřinesla obci hospodářský rozvoj.

Po prohrané válce byli Němci v roce 1946 z obce odsunuti a obec začala být osidlována novými obyvateli. Přicházeli nejen obyvatelé české, slovenské ale i rumunské národnosti.

Průmyslová výroba byla postupně uzavřena v původní firmě Löhnert a stroje byly instalovány v bývalé krajkárně. Vystřídalo se zde několik firem, Agrostroj Prostějov, První brněnská a Královopolská strojírna, TOS Svitavy, Kovohutě Břidličná, v současnosti vlastní podnik firma Stelon Břidličná s.r.o.

V roce 1964 byla obec sloučena se střediskovou obcí Břidličná, což znamenalo zánik samostatné obce, jako takové. Úbytek obyvatelstva vedl k uzavření školy, z původních asi 700 obyvatel před válkou zůstalo v obci málo přes 300 obyvatel.

Rok 1990 znamenal pro obec opět osamostatnění obce a budování vlastní budoucnosti. Postupně byla provedena výměna el. vedení v celé obci, byla opravena většina místních komunikací, byly připojeny domácnosti na telefon, byly vybudovány tři mosty přes řeku Moravici a Podolský potok a v letech 2000 - 2001 byla provedena plynofikace obce. Po výstavbě 6 bytů vzrostl počet obyvatel obce na 350.

Demografické údaje