Hledat firmy v obci Nezbavětice
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Nezbavětice 4 firmy

AK-ŠVANTNER VIKTOR Mgr. - Nezbavětice č. 105

OBEC Nezbavětice - Nezbavětice č. 80

BEZDRÁTOVÁ SÍŤ RADYNET - Nezbavětice č. 80

PURKERT RADEK - Nezbavětice č. 65

Historie obce Nezbavětice celá historie

První zmínka o Nezbavěticích je poměrně pozdní, a to z roku 1379. Původní jméno obce "Osada lidí Nezbavětových", jinak také nevykoupených, bylo odvozeno od osobního jména Nezbavěta.

Prvním doloženým vlastníkem části obce byl roku 1379 Heřman z Litic, který zde rovněž nechal zbudovat hrad Lopatu. Roku 1381 získal část Nezbavětic Kolvín z Kolvína jako odúmrť po Jindřichu z Nezvěstic. Druhá část obce v té době patřila jinému Jindřichovi, který později celý svůj díl předal jistému Otíkovi ze Šlovic jménem Hoika ze Šťáhlav. V roce 1433 měla na vsi Nezbavětice zapsáno 100 kop grošů českých paní Dorota, manželka Markvarta z Jenišova, měšťka pražská, které zdědila po svém prvním manželu Matěji z Nezbavětic.

Kolem roku 1500 se obec stala součástí panství Šťáhlavského. V té době patřilo Šťáhlavské panství Dorysovcům z Dorysova. Roku 1539 pak odkoupil toto panství Jiřík Kokořovec z Kokořova. V roce 1705 bylo prodáno Nebílovské panství a roku 1710 byly prodány rovněž Šťáhlavy. Držiteli panství se stali Černínové. V roce 1816 umírá bezdětný poslední z Černínů Vojtěch, po něm získává panství Šťáhlavské Kristián Valdštejn. Nezbavětice byly v té době "přifařeny" a "přiškoleny" ke Chválenicím.

Některá jména rodů ze zdejších usedlostí byla v obci zaznamenána již od roku 1609 a vyskytují se zde až do současnosti, celkem tedy 400 let. Po třicetileté válce žilo v obci 28 lidí, v roce 1689 byla v obci 1 hospoda a žilo zde celkem 10 sedláků a 1 chalupník, v roce 1829 již 229 obyvatel. Do přelomu devatenáctého a dvacátého století se počet usedlíků zvýšil na 300. Od této doby se počet obyvatel opět snižoval až ke 177 v roce 1994, od té doby díky blízkosti Plzně opět roste.

V Nezbavěticích byla většina statků vystavěna ve stylu selského baroka, do dnešních dnů se však původní architektura dochovala pouze na dobových fotografiích.

V roce 1895 byl v obci založen Sbor dobrovolných hasičů, který byl ve středu zájmu obyvatel celé obce. Tento spolek zůstal činným až dodnes. Elektřina byla v obci zavedena roku 1925 a velkou měrou přispěla k rozvoji práce především v zemědělství. Pomník padlým z 1. světové války byl na návsi postaven v roce 1924. Hřbitov byl v obci vystavěn v roce 1940, do té doby se pochovávalo u kostela ve Chválenicích. V roce 1946 tam byl postaven pomník obětem 2. světové války. Tento památník byl odhalen 28. října roku 1946.

Koncem srpna v roce 1952 bylo v obci za poněkud dramatických okolností založeno Jednotné zemědělské družstvo. Nejprve zatkly státní orgány pana Hacha Václava z č.p.18, který v té době vlastnil 30 ha půdy. Pan Hach byl odsouzen bezdůvodně na 7 měsíců do vězení a ve svých 64 letech byl z obce násilně vystěhován k Pardubicím. Jeho majetek propadl státu. Dalších několik dní chodili po vsi funkcionáři KSČ a hledali zrádce, kontrolovali stavy dobytka a byli tak postrachem pro zdejší obyvatele. Nakonec byl zatčen další rolník z obce, Tolar František. Na to byla svolána schůze, kde všichni obyvatelé ze strachu podepsali přihlášky do družstva.

S koncem roku 1959 nastalo sloučení zemědělského družstva v Nezbavěticích s družstvem ve Šťáhlavech, zároveň byla i obec Nezbavětice připojena ke Šťáhlavům. Opětovně obnovena byla až v roce 1994, kdy se od 1.června stala samostatnou, jak je tomu dodnes.

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.