Nejcennější historickou památkou Kryštofova údolí je raně barokní dřevěný kostel sv. Kryštofa. Kostel postavil v letech 1683 - 1686 Michael Schöbel, tesařský mistr ze Žibřidic, se svými čtyřmi pomocníky.

Hledat firmy v obci Kryštofovo Údolí
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Nabídka práce v okolí 30 km 845 firem

INTERTELL spol. s r.o. - Rynoltická 248, Liberec XXXIII-Machnín, Liberec4,11 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Plasty - zpracování, výroba

MŠ STROMOVKA - Stará 107, Liberec XXXIII-Machnín, Liberec4,29 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Mateřské školy a jesle

ACCU-TECH s.r.o. - U Nisy 116, Dolní Chrastava, Chrastava4,57 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Zámečnické práce, kovovýroba

VZDUCHOTECHNIK, s.r.o. - Tovární 548, Chrastava4,65 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Vzduchotechnická zařízení - výroba

MODEL-SERVIS BERKA s.r.o. - Dolní Chrastava č. 101, Chrastava4,66 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Obrábění

ČESKÁ SERVISNÍ AGENTURA s.r.o. - U Nisy 178, Dolní Chrastava, Chrastava4,70 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Elektroinstalační práce, revize

MIPA CZ s.r.o. - Barandov 255, Dolní Chrastava, Chrastava4,70 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Zámečnické práce, kovovýroba

LIP ENGINEERING s.r.o. - U Nisy 114, Dolní Chrastava, Chrastava4,73 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Obrábění

SPOLEČENSKÝ KLUB MĚSTA CHRASTAVY - Turpišova 236, Chrastava5,35 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Kulturní domy a kluby

MĚSTSKÉ KINO Chrastava - Turpišova 236, Chrastava5,35 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Kina

ELTRANS LIBEREC, s.r.o. - Liberecká 558, Chrastava5,43 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Nákladní, užitkové automobily - servis

MĚSTSKÁ POLICIE Chrastava - Turpišova 230, Chrastava5,43 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Městská policie

CLUB BONVER - Liberecká 326, Chrastava5,47 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Herny

CASINO BONVER CHRASTAVA - Liberecká 326, Chrastava5,47 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Herny

ANPE SERVIS s.r.o. - Stará 36, Svárov, Stráž nad Nisouweb5,47 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Nákladní, užitkové automobily - servis

MĚSTO Chrastava - náměstí 1. máje 1, Chrastava5,53 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Městské úřady, magistráty

MUZEUM HASIČSKÉ TECHNIKY - náměstí 1. máje 1, Chrastavaweb5,53 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Muzea

MĚSTSKÁ KNIHOVNA Chrastava - Liberecká 40, Chrastava5,55 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Knihovny

METALO, s.r.o. - Karlovská 161, Liberec XXII-Horní Suchá, Liberec5,55 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Ochrana protipožární, revize

VELKOOBCHOD JIP - Šrámkova 132, Liberec XX-Ostašov, Liberec5,58 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Nápoje - velkoobchod

Historie obce Kryštofovo Údolí celá historie

Zcela nezaručená pověst vypráví že Kryštofovo Údolí vzniklo v 15. století před husitskými válkami a chaosem válek se mnohonásobně zvětšilo o uprchlíky z okolí. Jako prvního osídlence jmenuje lidové vyprávění uhlíře jménem Christophorus.

Přidržíme-li se historických faktů, zjistíme, že ještě na počátku 16.století byla celá oblast rozsáhlou lesní krajinou patřící panství Lemberk, ve které jen ojediněle zřizovali svá obydlí uhlíři a dělníci, připravující troud. V roce 1518 kupuje hornolužický fojt Wilhelm von Eilenburg ( Vilém II. z Ronova ) panství Lemberk. V seznamu přináležejících obcí, datovaném 31. ledna 1518 není zmínka ani o Kryštofově Údolí ani Novině.

Prvá sídla v dříve neobhospodařovaném horním dílu Rokytnice ( Eckersbach ) mohla vzniknout tedy brzy po roce 1518, neboť už 1528 je řeč o “dědičných poddaných v údolí ( Grund )”.

Před polovinou 16. století byla krajina dnešního Kryštofova Údolí, oddělena od panství Lemberk, přenechána s blízkou obcí Křížany ( Suchá ) hraběti Mikulášovi II. z Donína na Grabštejně. Ten předal ještě za svého života důlní místo Andělskou horu s určitým okrskem statků svému synovi Kryštofu z Donína. K tomuto území mohl také patřit distrikt opodál řeky Nisy se stávajícím novým osídlením na Rokytce ( Eckersbach ). Údajně to byl tento Kryštof z Donína, kterému vděčí Kryštofovo Údolí za své jméno.

V 16.století byli místní obyvatelé protestanty. Když započala na panství Lemberk v roce 1624 protireformace, pokoušeli se i zde donutit obyvatele k návratu ke katolicismu. Provedením tohoto záměru zabránila třicetiletá válka, protože Kryštofovo Údolí pro svoji nehostinnou polohu bylo jen velmi těžce dosažitelné. Po skončení války vláda velmi přísně dbala o vymýcení evangelického náboženství. Důsledkem toho bylo, že část obyvatel opustila dům i dvůr a odešla do protestantské ciziny. Prázdné domy a statky byly prodány vrchností katolickým novoosídlencům. Úděl těchto nových obyvatel nebyl ( stejně jako osud dřívějších obyvatel ) nijak záviděníhodný. Nevolnictví příliš zatěžovalo venkovský lid. V důsledku toho vznikala selská povstání, která však neměla kýžený úspěch – tj. dosažení svobody a zmírnění, lépe řečeno zrušení roboty. Na velkém selském povstání v roce 1680 se obyvatelé Kryštofova Údolí ani Noviny nepodíleli , i když jim vzbouřenci opakovaně hrozili “ohněm a smrtí”.

V 18. a 19. století byl kraj často postihován válečnými nepokoji, špatnou úrodou, hladovými roky, povodněmi a požáry. V dobách války obyvatelé okolních vesnic vyhledávali často Kryštofovo Údolí, aby nalezli v hustých lesích ochranu před nepřítelem. Pojmenování některých míst, př. Koňská stáj, Jalovicový most atd., kde uprchlíci ukrývali svůj dobytek, se udržela podnes.

Roku 1826 vybudovali liberečtí podnikatelé Siegmund a Neuhauser pod Hamrštejnem textilní továrnu a mnoho obyvatel zde nalezlo práci.

Velká změna v doposud značně odlehlé obci nastala v letech 1852-1858, kdy byla v dolní části vesnice vystavěna okresní silnice. V horní části ( až k hranici Noviny ) byla dokončena v roce1864. V letech 1856-1859 byl postaven u hradu Hamrštejna železniční viadukt na trati z Liberce do Hrádku a Žitavy.

Na konci 19.století začíná stavba další železnice, která již přímo prochází obcí. Stavba tratě z Liberce do Děčína a Teplic byla dokončena v létě 1900. Liberecko-teplická dráha se táhne Kryštofovým Údolím téměř souběžně v průměrné výši 60 m nad údolím. Zastávka v Kryštofově Údolí je 467 m nad mořem a 96 m nad úrovní silnice. Půvabná krajina údolí byla v délce 194 m přemostěna mocným železničním viaduktem, zajímavou vysokou stavbou se 14 oblouky. Most má výšku 30 m. Nedaleko přemostění ústí 818 m dlouhý ještědský tunel. V místě samotném je železniční zastávka Novina.

Demografické údaje