Kostel v obci Kamenná. Pýcha obce je kaplička, která byla opravena v roce 1995. Obec se nachází na severním úpatí přírodního parku Novohradské hory.

Hledat firmy v obci Kamenná
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Kamenná 2 firmy

OBEC Kamenná - Kamenná č. 19webFotografie u firmy

Kostel v obci Kamenná. Pýcha obce je kaplička, která byla opravena v roce 1995. Obec se nachází na severním úpatí přírodního parku Novohradské hory.

PILA KAMENNÁ - Kamenná

Historie obce Kamenná celá historie

Obec s necelými třemi stovkami obyvatel leží na břehu Svinenského potoka deset kilometrů jihovýchodně od Trhových Svinů. První zmínka a zároveň i název Sacherles se nachází v dokumentu kláštera Hohenfurth a je z roku 1349. Alternativní název Kamení nebo Kamenná je doložen od poloviny 15. století. Osada bývala typickou starou německou vesnicí se dvěma řadami usedlostí lemujícími cestu v délce přibližně šesti set metrů. V roce 1840 zde žilo 270 lidí v 38 domech. Nacházel se zde hostinec a dva mlýny. Žádné zaznamenáníhodné události se v obci během staletí nepřihodily, takže pravděpodobně největší změnu prožila vesnice po skončení druhé světové války, kdy ji musely opustit německé rodiny.

Jejich domy a statky poté dosídlili obyvatelé okolních i vzdálenějších vesnic a městeček (Trhové Sviny – Svatá Trojice, Týn nad Vltavou- Koloděje, Hosty). JZD bylo v Kamenné založeno v roce 1951. Roku 1965 byla slavnostně otevřena mateřská škola a od roku 1953 má obec prodejnu potravin. TJ Sokol Kamenná byl založen r. 1963 a stejně jako Sbor dobrovolných hasičů (1.1.1946) pracuje dodnes. V obci také působí myslivecké sdružení (od 1.1.1963) a včelaři. Za pozornost stojí barokní kaplička v horní části návsi a boží muka při cestě na okraji vesnice.

Z významných rodáků bývá zmiňován teolog a církevní historik, odborník na Starý zákon Dominik Kaindl (1891 – 1973, od r. 1946 žil v Rakousku) a Matthaus Quatember (1894 – 1953 v Římě, pochován v opatství Poblet nedaleko Barcelony), doktor kanonického práva, generální opat cisterciáckého řádu.

Pod OÚ v Kamenné spadá kromě obce Klažary také Kondrač. Původní název vesnice zněl Neudorf a první zmínky o usedlostech pocházejí z roku 1367. Podobných osad jako je tato nenajdete v jižních Čechách mnoho – bohaté statky byly rozmístěny kolem hlavní cesty (tzv. údolní lánová ves), takže netvoří náves. Po 2. světové válce byla většina německých obyvatel vysídlena a statky byly částečně nebo jenom přechodně znovu osídleny.

V obci se nachází významná kulturní památka, kostel Nejsvětější Trojice. Někdy je též nazýván kostelem „německým“ a jeho zařízení je z větší části pseudogotické z let 1866-1868. V roce 1998 proběhla kompletní rekonstrukce této církevní stavby. Tolik štěstí neměla obecná škola, která sloužila místním obyvatelům již před druhou světovou válkou. Poslední žáci ji opustili v roce ….... . Z vyhlídky na Kondračské hoře lze za příznivých povětrnostních podmínek shlédnout Českobudějovickou kotlinu, Třeboňskou pánev i Novohradské hory. Klažary, kde se na počátku 15. století nacházela tvrz Oldřicha a Jana z Klažar, nesou název podle počeštělého německého Glasern. Jestli se ale v osadě někdy

skutečně vyrábělo sklo, o tom neexistují žádné důkazy.

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.