Hlavní část okolního území představují Novohradské hory. Nejvyšší vrcholy jsou zde Kamenec 1072 m, Myslivna 1040 m a Vysoká 1034 m. Připomínáme vrchol Kraví hory 953 m s 35 m vysokou rozhlednou.

Hledat firmy v obci Horní Stropnice
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Historie obce Horní Stropnice celá historie

Přírodní podmínky:

Hlavní část okolního území představují Novohradské hory. Celková plocha české části je 162 km2 , průměrná nadmořská výška je 809,9 m s převládající výškovou členitostí 200 - 400m. Nejvyšší vrcholy jsou zde Kamenec 1 072m, Myslivna 1 040m a Vysoká 1 034 m. Připomínáme vrchol Kraví hory 953 m s 35 m vysokou rozhlednou se skvostným kruhovým rozhledem, skalními útvary (Kamenný muž - Napoleon) a svahy s kamenným mořem. Tento zlomový svah je vázaný na hlubinný zlom a vyvěrá na něm zlomový pramen na Dobré Vodě.

Řeka Stropnice dává na svém horním toku jméno osadám Dlouhá Stropnice a Horní Stropnice. „Vodní dílo Humenice“ na řece Stropnici bylo uvedeno do provozu v roce 1989. Má 22 m vysokou sypanou přehradní hráz, která je schopna zadržet až 800 000m vody (při povodni v roce 1996 zadržela 480 000 m krychlových vody).

Svérázným způsobem skládky obrovských žulových balvanů jsou 3 kamenné pyramidy na pastvinách v okolí osady Paseky, které byly navršeny při rekultivaci krajiny ve XX. století.

Historie osídlení, nejdůležitější památky a zajímavosti:

První zmínka o místě se váže na listinu z roku 1185, kdy je pánům z Kuenringu propůjčeno v léno podkrají Vitorazské s přilehlými lesy mezi řekami Lužnicí a Stropnicí. Vzhledem k předpokládané době vzniku osídlení na přelomu XII. a XIII. století můžeme usuzovat, že se jednalo o malé románské feudální sídlo (tvrz) s vlastnickým kostelem, který zde stojí dodnes. Je to kostel sv. Mikuláše, jediná církevní románská stavba z tohoto období, která se zachovala na území jižně od Českých Budějovic. Budova farního kostela sv. Mikuláše i celého náměstí prodělala v devadesátých letech XX. století kompletní rekonstrukci, jejímž výsledkem je současný vzhled stavby a okolního prostranství, jenž je pýchou celé kulturní veřejnosti.

K dnešní obci Horní Stropnice přináleží řada osad a míst, z nichž připomeneme alespoň bývalé rožmberské lázně, dnes letovisko - Hojná Voda, poutní místo Dobrá Voda s prameny skutečně dobré vody a výpravnou stavbou kostela Panny Marie Dobré Rady ve stylu tzv. přírodního baroka XVIII.století, starobylé Svébohy s renesanční tvrzí opředenou milostnou historií rybníkáře Jakuba Krčína z Jelčan a nakonec nejstarší lesní přírodní rezervace ve střední Evropě, založené již v roce 1838 - Žofínský a Hojnovodský prales v Novohradských horách.

Hojná Voda - původně rožmberské lázeňské městečko ze XVI. století s léčivými prameny „dobré vody“ se zachovalou původně gotickou zvonicí. V roce 1909 zde spisovatel Zikmund Winter sepsal značnou část historického románu Mistr Kampanus. Z Hojné Vody pochází také seržant R.A.F. František Binder – příslušník 311. čs. bombardovací perutě († 1942).

Informační centrum je otevřeno době turistické sezóny v přízemí budovy Obecního úřadu na náměstí. Je zde instalována trvalá expozice fotografií a dokumentů s názvem „Historie a současnost Stropnicka“. Návštěvník zde může získat veškeré informace z oblasti služeb turistického ruchu včetně mapových podkladů, prodeje regionálních průvodců, videokazet, pohlednic a upomínkových předmětů.

Okolím Stropnicka Vás bezpečně provede kromě řady turistických cest také historicko naučná cyklostezka „Pamětí Novohradska“. Základní okruh dlouhý 46 km spojuje17 zastávek s panely informujícími o vážné, i o té méně vážné historii jednotlivých míst. Trasa vede z 90 % po zpevněných komunikacích s asfaltovým povrchem a její délku lze přizpůsobit fyzickým schopnostem cyklisty, případně rozdělit na 2 až 3 menší okruhy. V některých úsecích je však asfalt nekvalitní a spolu s 10% polních a lesních cest jsou tyto úseky vhodné pouze pro horská a trekingová kola.

Ojedinělým jevem v nejbližším okolí je národní přírodní památka Tereziino (Terčino) údolí. Parkem vede okružní naučná stezka celkem 5km dlouhá se 14 zastávkami, které návštěvníka upozorňují na architektonické a přírodní pozoruhodnosti.

Území ve správě Obecního úřadu Horní Stropnice je svou rozlohou druhé největší v okrese České Budějovice, je složeno ze 12 katastrálních území (Bedřichov u Horní Stropnice, Dlouhá Stropnice, Dobrá Voda u Horní Stropnice, Hojná Voda, Horní Stropnice, Konratice, Meziluží, Paseky u Horní Stropnice, Rychnov u Nových Hradů, Staré Hutě u Horní Stropnice, Svébohy a Šejby) o celkové rozloze cca 80 km2. Obsahuje 21 základních sídelních jednotek (osady Bedřichov, Dlouhá Stropnice, Dobrá Voda, Hojná Voda, Horní Stropnice, Hlinov – část, Humenice, Chlupatá Ves, Konratice, Krčín, Olbramov, Meziluží, Paseky, Rychnov u Nových Hradů, Staré Hutě, Střeziměřice, Svébohy, Světví, Šejby, Veska a Vyhlídky).

Centrum správy území je Obecní úřad Horní Stropnice, v obci je pošta, základní škola a mateřská škola, nákupní centrum, autobusové nádraží. Pro turisty a návštěvníky je zabezpečeno chutné stravování ve několika restauracích a ubytování v řadě nejen rodinných či soukromých penzionů, ale i ubytování hotelového typu. K dispozici je také sportovní hala a koupaliště s tábořištěm. V letním období přivítá návštěvníky letní kino „ Na terase“ na Hojné Vodě, v budově obecního úřadu je celoročně otevřená místní knihovna s přístupem na internet.

V místě nebo jeho nejbližším okolí jsou zabezpečeny základní řemeslnické práce a služby jako jsou kadeřnictví, opravy motorových vozidel, truhlářství, kovovýroba, stavební nebo vodoinstalační práce či zemědělská činnost.

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.