Pokud budeme hledat známky nejstaršího osídlení v katastru obce Hornice, najdeme ho na levé terase říčky Bíhanky, jihozápadně od obce. Nachází se zde výšinné hradisko s místním názvem Turecký kopec.

Hledat firmy v obci Hornice
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Hornice 2 firmy

OBEC Hornice - Hornice č. 13webFotografie u firmy

Pokud budeme hledat známky nejstaršího osídlení v katastru obce Hornice, najdeme ho na levé terase říčky Bíhanky, jihozápadně od obce. Nachází se zde výšinné hradisko s místním názvem Turecký kopec.

ZO ČSOP Hornice - Hornice č. 23

Historie obce Hornice celá historie

První písemná zmínka je z roku 1358: V tomto roce už byl název obce in Horonycz a vlastnili ji vladykové z Kostník až do roku 1369. Roku 1358 postoupil Filip z Kostník dvůr v Hornicích své sestře Alžbětě. Od roku 1385 se poměrně často objevují jména šlechty píšící se podle Hornic. Především to byl Jindřich s manželkou Eliškou v letech 1375 – 1447 a jeho sestra Střezna, která byla manželkou Mikuláše z Jemnice. V roce 1407 prodal bývalý brněnský mincmistr Martin z Radotic Heřmanu z Lipníka. Dále je zmiňována jeho dcera Markéta, manželka Miloty z Šemíkovic, a to mezi léty 1415 – 1447, která jej zapsala roku 1447 a předala Mikuláši Klouzalovi z Rynárce a ten v roce 1464 zapsal ves Štěpánovi ze Slavíkovic, který se dále psal Štěpán z Hornic a Slavíkovic. O Janovi z Pálovic se píše mezi lety 1484 – 1493, který zanechal synu Filipovi ves i se svobodným dvorem, který je vlastnil od roku 1502 až do r. 1515. Psal se jako Filip z Hornic. Šlechta vlastnila v Hornicích dvůr několikrát uváděný mezi léty 1358 až 1515. Roku 1515 byla ves zapsána Adamu z Bačkovic. Po jeho smrti získala v dědictví sídlo jeho dcera Anna z Bačkovic s manželem Vilémem Kunou z Kunštátu. V roce 1528 prodali Hornice spolu s jiným zbožím včetně tvrze a vsi Police Janu z Tavíkovic. Svobodný dvůr v Hornicích je v roce 1527 uváděn jako zbořeniště. Roku 1602 se Hornice spolu s Dědicemi, Bačkovicemi a částí Dešova nakrátko ocitly v majetku Otty Kotulínského z Kotulína, který jako svobodný odkázal majetek svému služebníku. Ten se nemohl dočkat smrti Kotulínského a zabil jej. Po odhalení zločinu připadly Hornice zemské komoře, která je převedla na Benedikta Palastiho z Kasejova na Polici. Ten je prodal roku 1636 Jakubu Berchtoldovi z Uherčic. Součástí panství Police zůstaly až do roku 1838, kdy je hrabě August Segur prodal spolu s Kojaticemi a Dědicemi hraběti Karlu Nimptschovi, majiteli panství Nové Syrovice.

Roku 1850, po zrušení úřadů vrchnostenských a zřízení státních úřadů správních, byly Hornice osadou obce Kojatice a s nimi tvořily politickou obec. Po dobu 1. Sv. války byl starostou obce Kojatice s osadou Hornice Jan Křivánek z č. 3. Roku 1918 žádali horničtí občané, aby se osada stala samostatnou a r. 1920 bylo žádosti vyhověno. Prvním starostou samostatné obce Hornice byl Antonín Koutný, rolník z č. 2, a po něm následovali:

1924 – 1932 Konrád Fujdl, č. 17,

1932 – 1945 Josef Podolský, č. 29,

2. 7. 1945 byl zvolen místní národní výbor a předsedou se stal Antonín Kovář, č. 1,

1946 – 1947 Oldřich Svoboda, č. 5,

1947 – 1954 Antonín Štěpanovský, č. 23,

1954 – 1957 Josef Podolský, č. č. 29,

1957 – 1960 František Šenkypl, č. 19,

1960 – 1964 Ladislav Kalenda, č. 25,

1964 – 1971 František Šenkypl, č. 19,

1971 – 1976 František Dohnal, č. 21.

V roce 1976 došlo ke sloučení obcí Hornice, Kojatice a Dešov pod MNV Dešov. V Hornicích byl občanský výbor, jehož předsedou byl Jiří Veselý, č. 14. Roku 1990 došlo opět k osamostatnění obce Hornice a starostou obecního úřadu byl zvolen Jiří |Veselý. V roce 1998 se starostou stal Jaroslav Křivan, č. 27, a od r. 2002 vykonává funkci starosty Mgr. Miloš Březina, č. 22.

Obyvatelstvo:

Před třicetiletou válkou vylo v Hornicích 13 usedlostí, z nichž zůstalo 6 a 7 zpustlo. Koncem feudálního období r. 1843 žilo v Hornicích 154 obyvatel ve 24 domech a 38 domácnostech.

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Web používá nezbytné cookies pro jejich fungování. Se souhlasem jsou zpracovávané preferenční a statistické cookies, které slouží pro zapamatování nastavení a měření návštěvnosti. Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies. Podrobnou úpravu můžete provést kliknutím na “Vlastní nastavení”. Své preference můžete kdykoliv změnit a souhlas odvolat kliknutím na “Cookies” v zápatí stránky. Volba pouze nezbytných cookies může mít vliv na funkčnost a výkon stránek.