Ves Hodonice leží jihovýchodně od Bechyně na silnici, jež spojuje silnici Tábor a Týn n.Vlt. a jest od Bechyně 4,6 km vzdálena. Leží na rovině 419 m n. m., nemá mimo nepatrné strouhy, která se vlévá západně do Židovy strouhy, žádné větší vody.

Hledat firmy v obci Hodonice
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Nabídka práce v okolí 30 km 487 firem

BAZÉNY KREIDL s.r.o. - Bežerovice č. 53, Sudoměřice u Bechyně2,91 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Sauny, bazény

CSERVIS - nám. T. G. Masaryka 12, Bechyně3,44 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Připojení k internetu

LÁZNĚ BECHYNĚ s.r.o. - Bechyně č. 2023,65 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Lázeňské a ostatní služby

ZŠ Bechyně - Školní 293, Bechyně3,80 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Základní školy

JAFA ZEMĚDĚLSKÉ SLUŽBY s.r.o. - Jarošovice 281, Týn nad Vltavou3,84 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Nákladní doprava - lehká, střední

JANOVSKÝ FRANTIŠEK - Jarošovice 281, Týn nad Vltavou3,84 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: ZD, statky, farmy - rostlinná výroba

DOMOV PRO SENIORY BECHYNĚ - Na Libuši 999, Bechyně3,87 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Domovy pro seniory, pečovatelské služby

MICRO-EPSILON CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. - Na Libuši 891, Bechyně4,13 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Zkušebnictví, kontrola

ZŠ A MŠ Sudoměřice u Bechyně - Sudoměřice u Bechyně č. 644,42 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Základní školy

EXTRUDO BEČICE s.r.o. - Bečice č. 75,69 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Dietní, racionální potraviny - prodej

GOLF BECHYNĚ A PENZION ČERNICKÁ OBORA - Sudoměřice u Bechyně č. 435,87 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Golfová hřiště, simulátory

SMRŽ MIROSLAV-AUTODOPRAVA A ZEMNÍ PRÁCE - Bečice č. 536,07 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Nákladní doprava - těžká

RICHMONT-CZ a.s. - Kolodějská 507, Týn nad Vltavou6,22 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Obrábění

LÍPA ČR s.r.o. - Radětice č. 1126,35 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: ZD, statky, farmy - rostlinná výroba

MAXI HIT - Veselská 789, Týn nad Vltavou6,47 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Oděvy dámské, pánské - prodej

AUTOSERVIS NOVOTNÝ spol. s r.o. - Táborská 568, Týn nad Vltavou6,56 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Osobní automobily - autorizovaný prodej

MIKRONA HOLDING s.r.o. - Předčická 613, Týn nad Vltavou6,74 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Stroje, zařízení a součásti - výroba

FARNÍ CHARITA Týn nad Vltavou - náměstí Míru 85, Týn nad Vltavou6,97 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Zájmová sdružení - děti, mládež

PENSION PLZEŇKA-TÝN NAD VLTAVOU - Tyršova 31, Týn nad Vltavou6,98 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Penziony, ubytování v soukromí

FARNÍ CHARITA Týn nad Vltavou - Sakařova 755, Týn nad Vltavou7,02 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Zdravotnická sdružení a organizace

Historie obce Hodonice celá historie

Hodonice se připomínají již r. 1268, kdy dne 3.srpna je postoupil biskup Jan III. králi Přemyslu Otakaru II.

R. 1528 připadly Hodonice,Smoleč, Černýšovice, Černice, Hodětín, Sudoměřice, Radětice, Bežerovice, Oltýň, Vyhnanice, Senožaty a Hvožďany panu Krištofovi ze Švamberka. R. 1569 prodal pan Jindřich ze Švamberka všecky tyto obce s panstvím bechyňským panu Petrovi Vokovi z Rožmberka a uvádějí se v kupní smlouvě ještě tyto další obce: Hodušín, Dražíce, Sepekov, Olší, Podhoří, Nuzice, Držkrajov, Lhota Haškovcova, Smoleč, Hodětín, Blatec, Čečkov a pustá ves Benešovce u Komárova ta 23.750 kop g.č.

Na samotě „Kopanině" nalezeny hliněné a tuhové střepy s popelem a uhlím; ukazují k osídlení dávnověkému.

Západně od Hodonic bývaly mohyly a byly již rozkopány.

Hodonice patřily ve válce třicetileté do pásma nejvíce postižených obcí na levém břehu Lužnice.

Tak čteme v rulle královského ouřadu berničního z r. 1654, že byly při soupise nalezeny tyto grunty spálené.

Grunty tyto byly pusté od r. 1619.

Veškeré povinnosti podaných zapisovány byly do kněch, kterým se říkalo urbáře. V těch byly popsány veškeré grunty, chalupy, velikost pozemků, platy z nich, jímž se říkalo ouroky a veškeré jiné dávky.

Ouroky se platily dvakráte do roka o sv. Jiří a sv.Havle. Při každém gruntě pak byla přesně zapsána povinnost robotní.

Specifikace urbárního ouroku peněžitého svatojirského a svatohavelského poddaných roku 1688.

V tuto dobu byly Hodonice a Nuzice spojeny berně tj. Nuzice byly přivtěleny Hodonicům. Pěší roboty měli sedláci 106 dní a se 2 voly 107 dní, tedy celkem 213 dní. Chalupníci s gruntem měli roboty ve 26 týdnech po 2 dnech, 52 dny. Sedláci měli válečného platu po 31 zl. 52 kr. Chalupníci od 7 zl. 1 kr. do 15 zl. 56 kr.

Škola. Zdejší děti chodívaly do školy do Sudoměřic, později do Bechyně. Vzdálenost Hodonic od Bechyně a obtížná cesta bylo příčinou slabé návštěvy školy a proto obec žádala 3.května 1880 o zřízení školy vlastní a vyškolení z Bechyně, ale žádosti nevyhověno. Dne 4.září r. 1885 opakována žádost bez výsledku a teprve r. 1893 skutečně vyhověno a zřízena v Hodonicích jednotřídní škola. Prvním správcem školy byl Josef Hošek,který neúnavně na prospěch obce pracoval po 26 let a zemřel 35.března 1919. Zůstala po něm vdova s několika nezaopatřenými dětmi a pobyt její zde až do vystěhování byl neutěšený.

Věcný náklad na školu rozpočten r. 1926-27 na 6.474 Kč, což jest 5.36% celkového okresního nákladu.

Místní a katastrální obec skládá se z Hodonic a pohodnice na „Kopaninách".

Roku 1842 bylo zde 46 domů a 355 obyvatel

Roku 1869 bylo zde 47 domů a 389 obyvatel

Roku 1914 bylo zde 55 domů a ? obyvatel

Roku 1926 bylo zde 65 domů a 336 obyvatel

Obyvatelstva zde tedy ubylo. Rolníků jest zde 20, ostatní domkáři a chalupníci. Pomocníků v hospodářství jest 22, děveček 30, vdova 1 a sirotek 1. Ceny plodin nebyly oznámeny.

V obci jest ovocná školka a má 230 stromků. Jabloní jest 300, švestek 240, hrušní 180. Třešně se nepěstují.

Daní zaplatila obec r. 1926 3030 Kč.

Obyvatelstvo, z něhož jest 13 celo -, 7 půlláníků, 29 chalupnflců a 9 domkářů, živí se zemědělstvím. Orná půda jest po většině dobrá a daří se pěkná pšenice. Ostatní polní plodiny daří se všecky jako na vysočině Českomoravské.

Pozemky soukromé ohraničeny jsou obecními pastvinami a rozsáhlými lesy borovými, které jsou však na zvěř chudé, což zaviněno velkým počtem střelců domácích i hostů, neboť honitba jest „obecní".

Obecní lesy k Sudoměřicům hraničí s lesy panskými.

Pověst vypráví, že úředníci bechyňského panství vlastnili si neprávem část lesů hodonických. Na odpor tomu postavil se sedlák Kouba a tvrdil, jako pamětník, že lesy jsou obecní.Nařízeno mu vykopati hrob a v něm pravdivost svého tvrzení odpřísáhnouti. Kouba tak učinil a zachránil tak obci cenný majetek. Stálým pronásledováním panských úředníků byl však přinucen odstěhovati se do Týna.

Obci náleží dosud rozsáhlé pastviny, pole a 160 ha lesa, který zbyl po dojím dělení ve prospěch starousedlých. Výtěžek těchto lesů, po odečtení řádné položky na lesní hospodářství, dovoluje nyní investice, takže r. 1926 provedla se elektrisace celé obce na náklad obecní. Přirážek obecních ani školních není.

Jest zde Osvětový svaz od r. 1921, Sbor dobrovolných hasičů od r. 1900. Obecní knihovna založena byla roku 1923, má 67 svazků a dostává 300 Kč ročních příspěvků od obce. Hodonice mají poštu, telegr.,železn.stanici, farní úřad, četnickou stanici v Bechyni a náleží k tamnímu I.zdravotnímu obvodu.

Hostince jsou v obci 2 a r. 1926 prodalo se 400 hl piva. Roku 1918 prodalo se 686 1 vína a r. 1926 prodalo se 147 1 moštu.

Prodejna tabáku jest jedna a prodalo se kuřiva: roku 1914 za 1482 K, r.1918 za 2150 Kč a r. 1926 za 35.215 Kč.

in: Chleborad, Arnošt: Popis okresu bechyňského. Bechyně, Okresní záložna hospodářská 1928. S. 334 340.

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Web používá nezbytné cookies pro jejich fungování. Se souhlasem jsou zpracovávané preferenční a statistické cookies, které slouží pro zapamatování nastavení a měření návštěvnosti. Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies. Podrobnou úpravu můžete provést kliknutím na “Vlastní nastavení”. Své preference můžete kdykoliv změnit a souhlas odvolat kliknutím na “Cookies” v zápatí stránky. Volba pouze nezbytných cookies může mít vliv na funkčnost a výkon stránek.