Hledat firmy v obci Čtveřín
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Nabídka práce v okolí 30 km 716 firem

KV FINAL s.r.o. - Doubí č. 44, Čtveřín253 m

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Obrábění

OVOCNÁŘSKÁ FARMA-JEŽEK - Čtveřín č. 60914 m

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: ZD, statky, farmy - rostlinná výroba

AQUA PROGRAM s.r.o. - Ohrazenice č. 2551,57 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Nádrže, šachty

STAVEBNINY PYRÁM s.r.o. - Ohrazenice č. 2521,61 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Stavební materiál - prodej

NITROCAR s.r.o. - Přepeře č. 11,95 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Internetové obchody, e-shopy

Ing. HENRY KYNCL-KOMERČNÍ SLÉVÁRNA ŠEDÉ A TVÁRNÉ LITINY TURNOV a.s. - Přepeře č. 3262,05 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Slévárenství

MAIER LESNÍ PROJEKTOVÉ A HOSPODÁŘSKÉ PRÁCE - Příšovice č. 1272,05 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Lesnictví

SKLOSTROJ TURNOV CZ, s.r.o. - Přepeře č. 2102,18 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Stroje, technika - výroba

SZP SYCHROV a.s. - Doubí č. 96, Čtveřín2,18 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: ZD, statky, farmy - živočišná výroba

RICHTER AUTOSERVIS s.r.o. - Paceřice č. 922,23 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Osobní automobily - servis

SAM SILNICE A MOSTY a.s. - Průmyslová 3001, Turnov2,31 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Dopravní stavby

GRUPO ANTOLIN TURNOV s.r.o. - Průmyslová 3000, Turnov2,54 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Díly pro automobilový průmysl - výroba

COORSTEK ADVANCED MATERIALS TURNOV - Za Viaduktem 2150, Turnov2,55 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Izolace - výroba

AUTODOPRAVA PETŘIVÝ - Přepeřská 1302, Turnov2,65 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Nákladní doprava - lehká, střední

AUTOSERVIS HAVEL s.r.o. - Přepeřská 1308, Turnov2,70 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Pneuservisy

REKUPER SYCHROV, s.r.o. - Husa č. 28, Paceřice2,71 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Vzduchotechnická zařízení - výroba

LIKVIDACE VOZIDEL TURNOV - Nudvojovice 1350, Turnovweb2,81 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Autovrakoviště, likvidace vozidel

EFG CZ spol. s r.o. - Prouskova 1724, Turnov2,85 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Požární signalizace a zařízení

DIKÉ spol. s r.o. - Příšovice č. 224web2,85 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Zahradnické potřeby - prodej, servis

RESIM, s.r.o. - Nudvojovická 2257, Turnov2,87 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Průmyslová elektrická zařízení - výroba

Historie obce Čtveřín celá historie

Počátky osídlení středního Pojizeří a Českého ráje jsou úzce spjaty s příchodem zemědělců mladší doby kamenné, kteří k nám přicházejí v šestém tisíciletí před naším letopočtem. Pro pravěkého člověka nastává zásadní zlom v jeho dosavadním životě. Z lovce – sběrače navštěvujícího naší oblast ve starší a střední době kamenné se stal relativně usedlý zemědělec, který počal zásadním způsobem měnit okolní krajinu. Zakládal své osady nejčastěji na jižních svazích sprašových návějí nebo v úrodných údolních nivách. Osada se skládala z několika tzv. dlouhých domů – chat stavěných z dřevěných kůlů, jejich stěny byly vypleteny proutím a omazány hlínou smíšenou s plevami. Tato tzv. mazanice bývá často nalézána při archeologickém výzkumu.

Žďářením lužních porostů dubu a jilmu si připravil pravěký zemědělec nová pole, na kterých pak pěstoval různé plodiny – pšenici, proso, ječmen, hrách i čočku. Obilí bylo žnuto srpem složeným z pazourkovch čepelek. Rozšíření znalosti obdělávat půdu přálo teplé a vlhké klimatické období, které je nazýváno atlantik. Neolitičtí zemědělci k nám přicházejí v několika vlnách ze středních Čech proti toku Jizery.

Podnětem k založení osady byla vždy blízkost vodního zdroje – potoka a řeky. V naší oblasti byla pro všechna období pravěku i středověku životodárnou řekou Jizera se svými četnými přítoky. Na jejich terasách se v mladsí době kamenné nacházelo velké množství osad – Nudvojovice, Pěnčín, Přepeře, Svijanský Újezd, Svijany...

Čtveřín leží v širokém údolí s nadmořskou výškou cca 300 metrů. Údolím protéka řeka Jizera, která tvoří od pravěku osu osídlení celé naší oblasti. Obec se nachází ve vlhkém klimatickém pásu s mírnými zimami, s roční průměrnou telotou cca 7 stupňů. Gelogické podloží celé oblasti tvoří druhohorní křídové usazeniny. Každoroční naplaveniny úrodné půdy (povodňové hlíny) a slunné stráně sprašových návějí byly příhodné pro zemědělskou činnost.

V oblasti turnovského Pojizeří bychom těžko hledali obec, ve které by nebyly nalezeny pozůstatky o životě prvních zemědělců z mladší doby kamenné. Také ze Čtveřína pochází broušený kamenný nástroj z břidlice, jedná se o kopytovitý klín. Dnes je uložen ve sbírkách turnovského muzea.

Ve Čtveříně byl rovněž nalezen kamenný sekeromlat tzv. Nordické kultury. Tento sekeromlat, dnes bohužel ztracený, se nalézal ve sbírce čtveřínské školy. Tato sbírka byla pravděpodobně zničena ještě před druhou světovou válkou.

Nejhustěji v pravěku byla naše oblast osídlena lidem popelnicových polí. Hlavním zdrojem obživy lidu popelnicových polí bylo zemědělství. Z tohoto období dnes neznáme žádné archeologické nálezy.

Ze Čtveřína pocházejí keramické zlomky, které lze datovat do mladší až pozdní doby hradištní (11.-13. století). Díky těmto nálezům máme tedy čtveřínskou osadu doloženou o několik století dříve, než ze které pochází nejstarší písemná zpráva. Ze Čtveřína je uváděna i tvrz, která je v 15. století uváděna jako pustá.

Demografické údaje